Saša Planinc je višji predavatelj na UP FTŠ Turistici. Kot višji predavatelj in asistent sodeluje pri predmetih iz področja informacijsko komunikacijskih tehnologij, metodologije in statistike. Pedagoško delo dopolnjuje z delom na projektih. Poleg navedenega je na UP FTŠ Turistici tudi skrbnik IKT.


Saša Planinc is a senior lecturer at UP FTS Turistica. As a senior lecturer and assistant he teaches courses in information communication technology, methodology and statistics. He complements teaching with work on projects. He is also the administrator of ICT at UP FTS Turistica.