Upravno administrativno osebje

Tajništvo / Dekanat                                    

Ingrid Kocjančič, spec. tajnik članice 05/617-70-23 pisarna 405
Danijela Morato strokovna delavka 05/617-70-21 pisarna 407
Mariana Rodela samostojna strokovna delavka 05/617-70-25 pisarna 402

Kadrovsko-pravna služba

mag. Klara Dodič Pegan pomočnik tajnika članice 05/617-70-36 pisarna 403
Martina Trunkl Batič
(na porodniški)
samostojna strokovna delavka 05/617-70-37 pisarna 404
Martina Aleksić samostojna strokovna delavka 05/617-70-37 pisarna 404

Finančno računovodska služba              

Nevenka Bahor strokovna delavka 05/617-70-24 pisarna 402
Zinka Bon strokovna delavka 05/617-70-24 pisarna 402

Služba za študijske zadeve

Julija Švagelj Mežnar vodja področja 05/617-70-05 pisarna 409

Referat za študentske zadeve                 

Tamara Borse, mag. turiz. samostojna strokovna delavka 05/617-70-35 pisarna 101
Valter Fonović samostojni strokovni delavec 05/617-70-26 pisarna 101
Mita Lazar, spec. samostojna strokovna delavka 05/617-70-69 pisarna 101
Tatjana Žerovnik strokovna delavka 040/743-396 pisarna v Ljubljani

Služba za mednarodno dejavnost

mag. Nataša Gržinić samostojna strokovna delavka 05/617-70-07 pisarna 304
Milica Tokalić, spec. samostojna strokovna delavka 05/617-70-76 pisarna 304

Knjižnica                                                         

Lidija Seljak vodja področja 05/617-70-18 pisarna 300

Strokovna praksa

mag. Marija Rok praksa 05/617-70-14 pisarna 305

Projektna pisarna

Ana Allegra samostojna strokovna delavka 05/617-70-54 pisarna 414
Asta Domijan strokovna delavka 05/617-70-52 pisarna 414
Peter Kopić samostojni strokovni delavec 05/617-70-52 pisarna 414

Služba za IKT                                                  

Rian Bizjak samostojni strokovni delavec 05/617-70-13 pisarna 412

Služba za vzdrževanje

Romeo Debernardi tehnični delavec 05/617-70-17
Rizah Palamar tehnični delavec 05/617-70-00 recepcija
Ema Palamar čistilka 05/617-70-17