Organiziranost

Katedra za trajnostni razvoj destinacij:

Emil Juvan – predstojnik

 1. Ksenija Vodeb- namestnica
 2. Igor Jurinčič
 3. Gregor Balažič
 4. Janez Mekinc
 5. Helena Nemec Rudež
 6. Marijana Sikošek
 7. Miha Lesjak
 8. Daša Fabjan
 9. Katarina Mušič

 Katedra za kulturni turizem:

Simon Kerma – predstojnik

 1. Aleš Gačnik – namestnik
 2. Aleksandra Brezovec
 3. Irena Weber
 4. Milka Sinkovič
 5. Nina Lovec
 6. Suzana Brecelj
 7. Zorana Medarić
 8. Šarolta Godnič Vičič
 9. Tadeja Jere Jakulin
 10. Tomi Brezovec
 11. Tina Orel Frank

 Katedra za management v turizmu:

Metod Šuligoj – predstojnik

 1. Marko Kukanja – namestnik
 2. Gorazd Sedmak
 3. Zvonko Kribel
 4. Saša Planinc
 5. Janja Gabruč
 6. Eva Podovšovnik
 7. Dejan Križaj
 8. Marija Rok
 9. Tina Kociper
 10. Gordana Ivankovič
 11. Žana Čivre
 12. Tanja Planinc
 13. Petra Zabukovec
 14. Maja Uran Maravić
 15. Igor Novel
 16. Peter Kopič

Koordinatorji študijskih programov:

Management turističnih podjetij, 1.st.VS:
dr. Marko Kukanja

Mediacija v turizmu, 1.st.VS:
Ljudmila Sinkovič, lekt.

Management turističnih destinacij, 1.st.VS:
mag. Tomi Brezovec, viš. pred.

Turizem, 1.st.UNI:
dr. Metod Šuligoj, doc.

Kulturni turizem, 1.st.UNI
Ljudmila Sinkovič, lekt.

Turizem, 2.st.:
dr. Maja Uran Maravić, izr. prof.

Dediščinski turizem, 2.st.:
dr. Aleksandra Brezovec, izr. prof.

Inovativni turizem, 3.st.:
dr. Gorazd Sedmak, izr. prof.

Senat:

– dr. Janez Mekinc, izr.prof. predsenik senata
– dr. Gordana Ivankovič, izr. prof.
– mag. Zvonko Kribel, viš. pred.
– dr. Helena Nemec Rudež, izr. prof.
– Ljudmila Sinkovič, pred.
– dr. Metod Šuligoj, doc.
– dr. Ksenija Vodeb, izr. prof.
– dr. Irena Weber, doc.
– Nermina Vilić, študentka
– Boris Revo, študentka

Komisije senata fakultete:

– Komisija za izvolitve v nazive
– Komisija za znanstveno-raziskovalno delo
– Komisija za študijske zadeve 1. stopnje
– Komisija za študijske zadeve 2. in 3. stopnje
– Komisija za študentske zadeve
– Komisija za kakovost in evalvacije
– Komisija za priznavanje znanj in spretnosti
– Komisija za mednarodno sodelovanje in priznavanje tujega izobraževanja
– Komisija za založniško dejavnost
– Komisija za sodelovanje z gospodarstvom

Akademski zbor:

Predsednik: dr. Metod Šuligoj, doc
Podpredsednica: dr. Eva Podovšovnik Axelsson, doc.
Sestava akademskega zbora je v skladu s pravili UP FTŠ Turistica.