Organiziranost

Predstojniki kateder: 

Predstojnica katedre za trajnostni razvoj turističnih destinacij
dr. Ksenija Vodeb, izr. prof.

Predstojnik katedre za hotelirstvo in gostinstvo
dr. Gorazd Sedmak, izr. prof.

Predstojnica katedre za razvoj in trženje turističnih storitev
dr. Helena Nemec Rudež, izr. prof.

Predstojnik katedre za management in podjetništvo
mag. Tina Kociper, viš. pred.

Predstojnik katedre za kulturni turizem in kulturno dediščino
dr. Aleš Gačnik, doc.

Koordinatorji študijskih programov:

Management turističnih podjetij, 1.st.VS:
dr. Marko Kukanja

Mediacija v turizmu, 1.st.VS:
Ljudmila Sinkovič, lekt.

Management turističnih destinacij, 1.st.VS:
mag. Tomi Brezovec, viš. pred.

Turizem, 1.st.UNI:
dr. Metod Šuligoj, doc.

Kulturni turizem, 1.st.UNI
Ljudmila Sinkovič, lekt.

Turizem, 2.st.:
dr. Maja Uran Maravić, izr. prof.

Dediščinski turizem, 2.st.:
dr. Aleksandra Brezovec, izr. prof.

Inovativni turizem, 3.st.:
dr. Gorazd Sedmak, izr. prof.

Senat

– dr. Janez Mekinc, izr.prof. predsenik senata
– dr. Gordana Ivankovič, izr. prof.
– mag. Zvonko Kribel, viš. pred.
– dr. Helena Nemec Rudež, izr. prof.
– Ljudmila Sinkovič, pred.
– dr. Metod Šuligoj, doc.
– dr. Ksenija Vodeb, izr. prof.
– dr. Irena Weber, doc.
– Nermina Vilić, študentka
– Boris Revo, študentka

Komisije senata fakultete:

– Komisija za izvolitve v nazive
– Komisija za znanstveno-raziskovalno delo
– Komisija za študijske zadeve 1. stopnje
– Komisija za študijske zadeve 2. in 3. stopnje
– Komisija za študentske zadeve
– Komisija za kakovost in evalvacije
– Komisija za priznavanje znanj in spretnosti
– Komisija za mednarodno sodelovanje in priznavanje tujega izobraževanja
– Komisija za založniško dejavnost
– Komisija za sodelovanje z gospodarstvom

Akademski zbor

Predsednik: dr. Metod Šuligoj, doc
Podpredsednica: dr. Eva Podovšovnik Axelsson, doc.
Sestava akademskega zbora je v skladu s pravili UP FTŠ Turistica.

Upravni odbor

Predsednica: dr. Marijana Sikošek
Podpredsednica: Asta Domijan

Ostali člani upravnega odobra:
– Mita Lazar
– mag. Tomi Brezovec
– mag. Tina Kociper