Organiziranost

Vodstvo fakultete

Glejte na naslednji povezavi

Senat

dr. Janez Mekinc, predsednik
dr. Marko Kukanja
dr. Metod Šuligoj
dr. Simon Kerma
dr. Irena Weber
dr. Miha Lesjak
dr. Marijana Sikošek
Matevž Koren, študent
Katarina Igličar, študentka

Komisije senata

Komisija za izvolitve v nazive
Komisija za znanstveno-raziskovalno delo
Komisija za študijske zadeve 1. stopnje
Komisija za študijske zadeve 2. in 3. stopnje
Komisija za študentske zadeve
Komisija za kakovost in evalvacije
Komisija za priznavanje znanj in spretnosti
Komisija za mednarodno sodelovanje
Komisija za priznavanje tujega izobraževanja

Akademski zbor

dr. Metod Šuligoj, predsednik
dr. Eva Podovšovnik, podpredsednica
Sestava akademskega zbora je v skladu s pravili UP FTŠ Turistica.

Katedra za trajnostni razvoj destinacij

Emil Juvan, PhD Avstralija, predstojnik
dr. Ksenija Vodeb, namestnica
dr. Igor Jurinčič
Gregor Balažič
dr. Janez Mekinc
dr. Helena Nemec Rudež
dr. Marijana Sikošek
dr. Miha Lesjak
mag. Daša Fabjan
Katarina Mušič
dr. Maja Uran Maravić
dr. Dejan Paliska

Katedra za kulturni turizem

dr. Simon Kerma, predstojnik
dr. Aleš Gačnik, namestnik
dr. Aleksandra Brezovec
dr. Irena Weber
Ljudmila Sinkovič
Nina Lovec
mag. Zorana Medarić
mag. Šarolta Godnič Vičič
dr. Tadeja Jere Jakulin
mag. Tomi Brezovec
mag. Tina Orel Frank

Katedra za management v turizmu

dr. Metod Šuligoj, predstojnik
dr. Marko Kukanja, namestnik
dr. Gorazd Sedmak
Saša Planinc
dr. Janja Gabruč
dr. Eva Podovšovnik
dr. Dejan Križaj
mag. Marija Rok
mag. Tina Kociper
dr. Gordana Ivankovič
dr. Žana Čivre
mag. Tanja Planinc
dr. Petra Zabukovec Baruca
mag. Igor Novel
Maja Trošt, mag.
mag. Tamara Kozlovič
Jelena Ćeklić, mag. prava (BiH) – pridružena članica

Učitelji in sodelavci

Glejte na naslednji povezavi

Upravno administrativno osebje

Glejte na naslednji povezavi

Študentski svet

Glejte na naslednji povezavi