Mi za medije

  • 18. 10. 2017: Objavljamo zbrana stališča v zvezi s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 20172021. 

NOVI STRATEGIJI SLOVENSKEGA TURIZMA (2017 – 2021) NA POT