Kratek življenjepis:

Janez Mekinc je izredni profesor za področje organizacije in management v turizmu na Fakulteti za turistične študije Portorož – TURISTICA Univerza na Primorskem. Od leta 2016 je Dekan fakultete. Njegovo aktualno raziskovalno področje je varnost v turizmu. Drugo pomembno raziskovalno področje je organizacijsko vedenje s posebnim poudarkom na organizacijskih vrednotah in organizacijskih kulturi in klimi. Tretje raziskovalno področje je poslovna etika in kodeksi poklicnih etik ter na njih temelječi vrednostni sistemi v organizacijah. Je avtor oz. soavtor številnih znanstvenih člankov objavljenih v mednarodnih znanstvenih revijah in monografijah. Je znanstveni ekspert European forum for urban security (Efus) za področje varnosti in turizma. Poleg raziskovalnega in pedagoškega dela se ukvarja tudi s treningi socialnih veščin in poslovnih pogajanj.

 

English Bionote:

Janez Mekinc is an Associate Professor of Organization and Management in Tourism at the Faculty of Tourism Studies Portorož – Turistica University of Primorska. He is a Dean of the faculty since 2016. His research topics are security and safety in tourism. Second research topic is organizational behaviour, with particular emphasis on organizational values and culture. He also researches topic business ethics and link to the value systems in organizations. He is the author and co-author of numerous scientific articles published in international scientific journals and publications. He is a scientific expert on European Forum for Urban Security (Efus) for topic safety and security in tourism. He also deals with social skills and business negotiations training.

 

Področje izobraževanja:

– Varnost in turizem

– Projektni management v turizmu

– Učinkovita komunikacija in upravljanje s konflikti

– Organizacijska kultura in klima v kolektivih s poudarkom na vrednostnem sistemu organizacije

– Diagnostični teambuilding programi

– Metode in tehnike poslovnih pogajanj in pogajanj v socialnem dialogu

– Korporativna varnost