Mednarodno sodelovanje

UP FTŠ Turistica ima v skladu z mednarodnim značajem turizma tudi bogato mednarodno dejavnost. Zanimanje za pridobivanja dodatnih mednarodnih znanj s področja turizma je med študenti vsako leto večje, saj se jih vse več odloča za študijsko izmenjavo in praktično usposabljanje v tujini in tako opravi del rednih študijskih obveznosti na partnerski instituciji v tujini (študijska izmenjava) ali prakso v podjetju v tujini (praktično usposabljanje). Zanimanje za mobilnost se veča tudi med zaposlenimi, tako med pedagoškim, kot med strokovnim kadrom.

Trenutno Univerza na Primorskem sodeluje pri operaciji »Mobilni učitelji UP 2017/2018«, v okviru katere se bo več visokošolskih učiteljev in sodelavcev Turistice v letu  2018 udeležilo 3-mesečne mobilnosti na tujih visokošolskih institucijah. Poleg pedagoškega dela bodo sodelovali pri raziskovalnem in drugem strokovnem delu ter drugih oblikah sodelovanja. S tem bodo prispevali k večji odprtosti Univerze, predvsem pa k razvoju kakovostnega in mednarodno primerljivega visokošolskega sistema.

Povezava : http://www.eu-skladi.si/

Poleg mobilnosti študentov in zaposlenih pa se fakulteta ponaša tudi z visokim številom gostujočih predavateljev.

Vpetost fakultete v mednarodno okolje prinaša dodano vrednost pri izboljšanju učnih tehnik, razvoju novih študijskih programov ter napredovanje na znanstvenem in raziskovalnem področju.

Na fakulteti bienalno organiziramo tudi konferenci Encuentros ter TIM – Turizem in Management, kjer s številnimi, tudi tujimi strokovnjaki, obravnavamo aktualne teme na področju turizma.

ReTus ZASTAVA KONTAKTI:
UP FTŠ Turistica
Mednarodna pisarna
Obala 11a
SI-6320 Portorožmag. Nataša Gržinić
natasa.grzinic@fts.upr.si
T: +386 5 61 77 007Milica Tokalić, spec.
milica.tokalic@fts.upr.si
T: +386 5 61 77 076