Mednarodno sodelovanje

UP FTŠ Turistica ima v skladu z mednarodnim značajem turizma tudi bogato mednarodno dejavnost. Zanimanje za pridobivanja dodatnih mednarodnih znanj s področja turizma je med študenti vsako leto večje, saj se jih vse več odloča za študijsko izmenjavo in praktično usposabljanje v tujini in tako opravi del rednih študijskih obveznosti na partnerski instituciji v tujini (študijska izmenjava) ali prakso v podjetju v tujini (praktično usposabljanje). Zanimanje za mobilnost se veča tudi med zaposlenimi, tako med pedagoškim, kot med strokovnim kadrom.

Poleg mobilnosti študentov in zaposlenih pa se fakulteta ponaša tudi z visokim številom gostujočih predavateljev. Na posamezno študijsko leto gostimo okrog 20 tujih gostujočih predavateljev, tako v programih mobilnosti kot na različnih projektih.

Vpetost fakultete v mednarodno okolje prinaša dodano vrednost pri izboljšanju učnih tehnik, razvoju novih študijskih programov ter napredovanje na znanstvenem in raziskovalnem področju.

Na fakulteti bienalno organiziramo tudi konferenci Encuentros ter TIM – Turizem in Management, kjer s številnimi, tudi tujimi strokovnjaki, obravnavamo aktualne teme na področju turizma.

ReTus ZASTAVA KONTAKTI: 
UP FTŠ Turistica
Mednarodna pisarna
Obala 11a
SI-6320 Portorož

mag. Nataša Gržinić
natasa.grzinic@fts.upr.si
T: +386 5 61 77 007

Mariana Rodela
mariana.rodela@fts.upr.si
T: +386 5 61 77 076