Vrste izmenjav

UP FTŠ Turistica trenutno deluje v naslednjih shemah mobilnosti (mednarodnih izmenjav): Erasmus+, Ceepus in program Slovenskega štipendijskega sklad EGP in NFM. Univerza na Primorskem v okviru medinstitucionalnih krovnih sporazumov študentom omogoča tudi mobilnost izven EU, kot na primer s San Diego State University (ZDA), Ball State University, Indiana (ZDA) in druge (več na spletni strani Univerze na Primorskem).

images ceepus EEA-NOR-LOGOS

Izmenjave študentom omogočajo rast na osebnem razvoju, dragocene življenjske izkušnje, spoznavanje novih kultur in sprejemanje novih izzivov, ki jih nedvomno lahko unovčijo pri iskanju zaposlitve po končanem študiju.

people-821624_1280

Več informacij o priložnostih mobilnosti za naše študente si lahko preberete tudi na blogu »Turistica Student Mobility«: tukaj.
Več o izkušnjah študentov pa si lahko preberete na blogu »Turistica Exchanges You«: tukaj.

turistica exch

 

 

 

 

 

 

Naše študente tudi redno obveščamo o raznih možnostih krajših izmenjav, poletnih šol, ekskurzij, ipd. Temu je namenjen blog Turistica Student Mobility.

Poleg vse večjega števila naših študentov, ki se odpravijo na izmenjavo, je v porastu tudi število tujih študentov, ki se odločijo, da bodo del študija opravili na naši fakulteti.

DSC_0778-001

Mednarodni študenti na Turistici (poletni semester 2014/15) 


 

Letak – mednarodne izmenjave na UP FTŠ Turistici:

Letak - mednarodne izmenjave na UP FTŠ Turistici