Gostujoči predavatelji

Poleg predavateljev, ki jih gostimo v okviru programa Erasmus+ za zaposlene, UP FTŠ Turistica sodeluje tudi na projektih, ki sofinancirajo gostovanja tujih predavateljev. Z njihovo vključitvijo v pedagoški proces tako obogatimo naš študijski program, krepimo mednarodno sodelovanje in skrbimo za prenos znanja. V duhu mednarodne odprtosti fakultete je na Turistici gostovalo že mnogo tujih predavateljev – od eminentnih profesorjev velikih in svetovno uglednih univerz do mladih kolegov z novejših in v inovativnost usmerjenih visokošolskih ustanov.

V obdobju 2012-2015 smo na posamezno študijsko leto gostili okrog 20 tujih gostujočih predavateljev iz partnerskih institucij iz EU, kot tudi iz Združenih držav Amerike, Avstralije, Izraela, Rusije, Turčije, BIH, Srbije in drugih.

V okviru projekta Evropskega socialnega sklada UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem smo v preteklem študijskem letu organizirali tudi dve mednarodni delavnici, na katerih smo gostili 19 predavateljev (od tega 10 tujih strokovnjakov).

imagesArhiv gostujočih predavateljev

 

10