Nina Lovec je lektorica za italijanski jezik v turizmu na Fakulteti za turistične študije – Turistici. Diplomirala je na Filozofski fakulteti v Ljubljani iz dvopredmetnega študija italijanskega jezika s književnostjo in sociologije kulture, svoje znanje je bogatila tudi s študijem v tujini (Ca’ Foscari, Benetke). Trenutno zaključuje doktorski študij na isti ustanovi s področja uporabnega jezikoslovja.

Nina Lovec is a lecturer for Italian language in tourism at the Faculty of Tourism Studies – Turistica. She graduated in Italian language and Sociology of culture at the Faculty of Arts in Ljubljana. She is currently concluding her PhD research in Applied linguistics.