Kratek življenjepis:

Miha Lesjak, mag.tur. je predavatelj za področje poslovno organizacijskih znanosti v turizmu na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za turistične študije Portorož Turistica. Njegova aktualna raziskovalna področja so management prireditev, mednarodna mobilnost študentov, destinacijski management in športni turizem. Je tudi avtor strokovnih in znanstvenih člankov s področja športnega turizma, mednarodne mobilnosti študentov in prireditvenega turizma. Poleg znanstveno raziskovalnega in pedagoškega dela se ukvarja še z organizacijo različnih vrst prireditev v slovenskem prostoru. Predhodno je aktivno sodeloval in vodil projekte mednarodne študentske mobilnosti (Erasmus, CEEPUS in Leonardo da Vinci). Miha Lesjak je tudi predstavnik organizacije EuroCHRIE zadolžen za promocijske aktivnosti področja centralne in vzhodne Evrope.

English Bionote:

Miha Lesjak, M.A. is lecturer of Event management and Tourism Events fields. His research interests are focused on international student mobility, event management, destination management, sport tourism and sport events. He has also performed many contributions in the scientific journals from the field of his research and appearances at the scientific international conferences. For many years he was active member at several international mobility projects, educational conferences and summer school for international students (Erasmus, CEEPUS and Leonardo da Vinci) at the UP Faculty of Tourism Studies Turistica. He is also a EuroCHRIE area consultant for C&E Europe.