KRATEK ŽIVLJENJEPIS

Marko Kukanja je na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za turistične študije – TURISTICA, zaposlen kot docent za področje Poslovno – organizacijskih znanosti v turizmu. Njegovo raziskovalno in pedagoško delo temelji na več kot petnajstletnih mednarodnih delovnih izkušnjah v turističnem gospodarstvu. Sodeloval je pri številnih projektih s področij implementacije novih turističnih proizvodov, kakovosti in optimizacije poslovanja v turističnih podjetjih. Strokovno se je izobraževal v Sloveniji in tujini. Specializacijo iz francoske gastronomije je zaključil na École Ritz – Escoffier v Parizu. Leta 2015 je postal doktor znanosti s področja Menedžmenta kakovosti. Njegova primarna raziskovalna področja so menedžment prehrambnih in nastanitvenih obratov, kakovost in podjetništvo. Je avtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov. Na UP FTŠ Turistici opravlja funkcijo namestnika predstojnika Katedre za menedžment v turizmu ter je član senata fakultete.

ENGLISH BIONOTE

Marko Kukanja, PhD, is an assistant professor at University of Primorska, Faculty of Tourism Studies – Turistica. His academic career is based on fifteen years of international business and managerial experience in tourism and hospitality industry. He obtained his PhD at the Faculty of Organisational Studies in the field of Quality Management. His main areas of research interest are Food & Beverage management, Quality Management, and tourism entrepreneurship. He authored and co-authored several research papers published in renowned international scientific papers. Currently he holds the position of deputy head of Department of Tourism Management at Faculty of Tourism Studies.