Kratek življenjepis:

Igor Jurinčič je izredni profesor na Fakulteti za turistične študije Portorož – TURISTICA Univerza na Primorskem. Njegova raziskovalna področja so turistična geografija, prostorsko načrtovanje turizma, trajnosti turizem in vinski turizem. Je avtor oz. soavtor več knjig in številnih znanstvenih člankov. Njegovi članki so bili objavljeni v številnih znanstvenih revijah kot na primer Tourism, International Journal of Sustainable Development and Planning, Hotel-link, Academica Turistica, Dela, Varstvo narave, Geografski glasnik in Informatica. Sodeloval je pri številnih domačih in mednarodnih projektih z uporabnimi rezultati za razvoj turizma. Bil je tudi predstojnik Mediteranskega inštituta za raziskave v turizmu in katedre za management turističnih destinacij ter prodekan za znanstveno-raziskovalno dejavnost na Turistici.

 

English Bionote:

Igor Jurinčič is associate professor at Faculty of tourism studies Portorož – TURISTICA University of Primorska. He is researcher  in tourism geography, spatial planning of tourism, sustainable tourism and wine tourism. He is author or co-author of many books and scientific papers. His papers are published in many scientific reviews, like Tourism, International Journal of Sustainable Development and Planning, Hotel-link, Academica Turistica, Dela, Varstvo narave, Geografski glasnik and Informatica . He worked on many Slovene and international project with useful outputs for tourism development.  He was chair of Mediterranean institut of tourism research and of Department of tourism destination management, also Vice Dean for research at Turistica.