Dr Tadeja Jere Jakulin (prej Lazanski) je izredna profesorica sistemov in turizma na UNESCO UniTwin Univerzi na Primorskem, Fakulteti za turistične študije – TURISTICE. Doktorirala je na Univerzi v Mariboru s področja sistemov, modeliranja in simulacije v okolju turizma. Raziskuje in poučuje polja mehkih sistemov (organizacijskih mrež ter družbenih in kulturnih sistemov v turizmu)  ter zavesti kot evolucijskega sistema. Raziskovalno in pedagoško delo ji  je prineslo mednarodna (CASYS’09) in slovenska priznanja (Slovenska znanstvena fundacija – Prometej zahvalno listino za odličnost v komuniciranju znanosti, Univerza na Primorskem – pedagoška odličnost 2010). Med leti 2008 in 2012 je opravljala funkciji prodekanje Fakultete za turistične študije TURISTICE, nato pa prorektorice za mednarodno sodelovanje Univerze na Primorskem, 2012 – 2016. Predavala je na švedskih univerzah (Kalmar in Stockholm, 1997 – 2011), Hrvaškem (ZSM in VERN, 2003 – 2015/ Srbiji (Singidunum, 2012 – 2017), imenovana je za gostujočo profesorico na Univerzi Rijeka, Hrvaška (2016/2017, 2017/2018) in Univerzi Podgorica, Črna gora. Je članica Katedre za kulturni turizem in kulturno dediščino UP FTŠ Turistice, pridružene UNESCO-vi univerzitetni katedri za Kulturo, turizem in razvoj (Sorbona, Pariz), redna članica panela turističnih strokovnjakov Svetovne turistične organizacije (UNWTO). Od 2017 je častna doktorica IIAS (Mednarodnega inštituta za napredne študije na področju sistemskih raziskav in kibernetike)  ter Colour Mirrors (mreže barvnih praktikov in učiteljev).

 

Tadeja Jere Jakulin (PhD) (before Lazanski) is an Associate Professor of Tourism Studies in UNESCO’s UniTwin Faculty of Tourism Studies-TURISTICA at University of Primorska, Slovenia. She obtained her PhD for research on the systems, modelling and simulation in tourism, from the University of Maribor, Slovenia. She researches and teaches in the field of soft systems (organisational networks, social and tourism systems) and consciousness as the evolutionary system. The research work gained her international (CASYS’09) and national prizes (Slovene Scientific Foundation 2009 – Prometheus document of gratitude for excellence in scientific communication, University of Primorska -. teaching excellence).  During 2008 and 2012 she was a Vice-Dean of the Faculty of Tourism Studies – TURISTICA and later Vice-Rector for International Relations of the University of Primorska (2012-2016). She lectured in Universities in Sweden (Kalmar and Stockholm 1997 – 2011), Croatia ( ZSM and VERN, 2003 – 2015), Serbia (Singidunum, 2012 – 2017) and has been appointed as a visiting professor at the University of Rijeka, Croatia  (2016/2017, 2017/2018) and University of Podgorica, Montenegro. She is a member of the UNWTO Panel of Tourism Experts, and a member of Chairs of Cultural Tourism within UNESCO UNITWIN Chair of Culture, Tourism, Development (Paris-Sorbonne). In 2017 she received a ” doctor honoris causa” degree of the IIAS (International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics). She is a member of Colour Mirrors (Chromo practitioners and teachers) network.