Januarsko poročilo dr. Dejana Križaja

San Diego, 31. 1. 2018

Uvodno srečanje s študenti, predstavitve, pričakovanja in cilji predmeta – levo dr. Vinod Sasidharan

Orientacijski obisk Balboa Parka z dr. Vinodom Sasidharanom

Uvodna predstavitev pričakovanj Balboa Parka glede našega projekta

Med usklajevanjem terminov za individualna srečanja s študenti

V okviru javnega razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017-2018« sem 3.1.2018 pričel trimesečno gostovanje na San Diego State University (SDSU), moj gostitelj je dr. Vinod Sasidharan, ki se pedagoško ter raziskovalno ukvarja s trajnostnim turizmom in je Service Learning direktor SDSU programa Service Learning and Community Engagement (SLCE).

http://servicelearning.sdsu.edu/contact-us

http://htm.sdsu.edu/about_us/profile/vinod-sasidharan

V sklopu predmeta »Sustainable tourism planning«, katerega soizvajalec sem, me dr. Sasidharan uvaja v zgoraj omenjeni Service Learning koncept. Gre za način učenja, ki študentom ponuja priložnosti za povezovanje z lokalno skupnostjo skozi izvajanje raziskav, povezanih z reševanjem realnih izzivov na terenu. Tovrstni pristop poskuša krepiti vezi in dobrobit lokalne skupnosti z jasno oblikovanimi učnimi rezultati učencev in s SLCE usklajenim načinom ocenjevanja njihovih učnih dosežkov. SDSU univerza skozi tovrstno izobraževanje sodeluje z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in/ali mednarodnimi pobudami, agencijami in partnerji, ki v svoje delovanje vključujejo prakse in storitve povezane s socialno pravičnostjo.

Predmet »Sustainable tourism planning« temelji na zgornjem principu. Osredotoča se na “trajnostna doživetja v turističnih okoljih” ter poudarja pomen trajnostnih standardov, inovacij in najboljših tovrstnih praks v turistični industriji. S sodelovanjem študentov v skupinskih, izkustvenih, skupnostnih, storitvenih in učnih dejavnostih jim ta predmet omogoča uvide, kako lahko trajnostni razvoj dosežemo s pomočjo nastanitvenih in turističnih raziskovalno-razvojnih aktivnostih, ki se osredotočajo na družbo, kulturo ter naravno okolje.

Ker gre za sodelovanje z lokalno skupnostjo, pri predmetu sodeluje tudi za lokalno (tudi turistično) gospodarstvo in skupnost izredno pomemben lokalni partner Balboa Park ter predstavniki njegovega posebnega oddelka oz. programa: Balboa Park Cultural Partnership Sustainability Program (BPCP). Park se razteza na ca. 500 hektarjih in združuje 16 pomembnih muzejev in drugih institucij, med drugim svetovno znani San Diego ZOO. Več informacij: https://en.wikipedia.org/wiki/Balboa_Park_(San_Diego).

S predstavniki BPCP in študenti smo v prvem mesecu (semester se je pričel 16.1.) opravili več uvodnih, spoznavnih in usklajevalnih srečanj v januarju, po katerih bodo študenti konkretno zavihali rokave. Z našim prvim naslednjim srečanjem v februarju se pravo Service Learning projektno delo lahko začne. Študenti imajo dve glavni nalogi oz. morajo pripraviti dva izdelka:

Sustainable Tourism Experience Guide for Balboa Park Visitors

Priprava interaktivnih navodil za obiskovalce parka, kaj vse lahko doživijo v parku in kako vse do doživetja povezana s trajnostnimi prizadevanji parka ter dodatnimi vsebinami, ki so zaradi tega na voljo obiskovalcem.

Analytic Report

Če je prvi izdelek namenjen BPCP in obiskovalcem parka, pa je drugi študentski izdelek namenjen predavateljema, da bova skozi njihovo analizo trajnostnega delovanja parka preverila študentsko razumevanje trajnostnega razvoja in inoviranja ter študentsko vrednotenje trajnostnih aktivnosti BPCP in njihovih učinkov na vse deležnike parka.

Poleg tokratnih skupnih pedagoških aktivnosti v živo z dr. Sasidharanom (že več let) sodelujeva tudi na druge načine. Vsi preostali dnevi tu v San Diegu tako služijo pripravi najinega poglavja v nastajajoči Routledge monografiji »Contemporary Issues and Sustainable Tourism Practices in Mediterranean«, h kateri so naju pred časom povabili kolegi iz San Francisco State University. Naslov najinega nastajajočega poglavja je »Assessment of Social Sustainable Development and Innovation Potentials in Slovenia«. Za potrebe njegove priprave sva v rednem stiku s slovenskimi partnerji iz gospodarstva (Slovenska turistična organizacija in člani konzorcija Slovenia Green – certificirani trajnostni turistični ponudniki), ki so nama v tem mesecu v ZDA poslali informacije, za katere sva jih prosila.

V sklopu nadalnjega načrtovanja dolgoročnega sodelovanja z Univerzo na Primorskem sva se z dr. Sasidharanom v tem mesecu že večkrat srečala tudi z Giancarlom Taylorjem, njegovo delovno mesto je Director of International Programs –  https://psfa.sdsu.edu/about_us/staff/giancarlo-taylor

Dr. Sasidharan je eden od članov Alliance for Innovators and Researchers in Tourism and Hospitality (AIRTH), ko smo ga ustanovili  s pedagoškimi in raziskovalnimi kolegi iz celega sveta. V okviru AIRTH sva z dr. Sasidharanom že objavila skupno poglavje v AIRTH enciklopediji »Social sustainability gaps in tourism«, v tem mesecu pa smo pripravili tudi poziv za novo konferenco, pri kateri sodelujemo člani AIRTH: [Call for papers] AIRTH track at ATLAS 2018 Copenhagen

Čeprav sem se v ZDA preselil za tri mesece, časa za domotožje ni, saj veliko sodelujem tudi z domačo Turistico. Kot prodekan za mednarodno in razvojno sodelovanje se na daljavo udeležujem vseh rednih sestankov vodstva naše fakultete in sodelujem v sprotnih projektnih in mednarodnih aktivnostih in usklajevanjih našega kolektiva.