Izvajanje izbirnih predmetov v študijskem letu 2016/17