Vseživljenjsko učenje

Aktualno: 

NPK Turistični animator in NPK Turistični informator

Z namenom konkretnejšega sodelovanja fakultete z gospodarstvom in lokalno skupnostjo se na Turistici trudimo širiti najnovejša znanja s področja turizma, razvoj novih oblik izobraževanja in usposabljanja za različne ravni dela v turizmu ter s tem dvig kakovosti turističnih storitev.

06 InfoDan 1400 x 570  tralala

Znanje, usposobljenost in motiviranost zaposlenih ima danes ključno vlogo pri razvoju kakovostnih in inovativnih turističnih storitev, procesov in proizvodov. Ker verjamemo, da je tudi vaša organizacija usmerjena k novim znanjem in k višji kakovosti, vas vabimo k sodelovanju z nami. Zagotovite si ponudbo izobraževalnih programov, motivacijskih treningov in delavnic za dvig inovativnosti zaposlenih, ki bodo skrojene po vaših potrebah in v skladu z aktualnimi trendi.

Na podlagi vašega povpraševanja vam bomo sestavili ponudbo za izvedbo delavnice ali izobraževanja.

Kontakt: dekanat@fts.upr.si

slika PDH Obrazec za povpraševanje

 

Arhiv dogodkov – projekti vseživljenjskega učenja