Sodelovanje z gospodarstvom

Fakulteta za turistične študije Turistica si prizadeva za tesno sodelovanje z lokalnim okoljem in z ustanovami doma in v tujini na osnovi jasne strategije:

  • sodelovanje z gospodarstvom za transparenten prenos dobrih praks in recipročen pretok znanj,
  • krepitev lokalnega in regionalnega sodelovanja s podjetji za posredovanje praktičnih znanj za takojšnjo aplikacijo v delovnem okolju,
  • krepitev povezovanja in sodelovanje s sorodnimi institucijami za zagotavljanje primerljivosti in večanje konkurenčnosti,
  • spodbujanje vseživljenjskega učenja s kakovostno izobraževalno ponudbo za posameznike in podjetja.

 

RAZISKOVALNA, RAZVOJNA IN SVETOVALNA DEJAVNOST UP FTŠ TURISTICE

UP FTŠ Turistica gospodarstvu ponuja tudi strokovna izpopolnjevanja in izobraževanja v okviru vseživljenjskega učenja. Več o aktualnih ponudbah: tukaj.

Reference sodelovanja z gospodarstvom si lahko ogledate pod projekti: tukaj.