Nekateri izbrani izvirni znanstveni članki iz vsebin Geografije turizma in rekreacije:

 • GOSAR, Anton. The recreational use and abuse of the coastline of Slovenia. V: CICIN-SAIN, Biliana (ur.), PAVLIN, Igor (ur.), BELFIORE, Stefano (ur.). Sustainable coastal management : a transatlantic and Euro-Mediterranean perspective, (NATO science series, Earth and environmental sciences, vol. 12, no. 4).Dordrecht; Boston; London: Kluwer Academic Publishers: [in cooperation with] NATO Scientific Affairs Division, 2002.
 • GOSAR, Anton, JURINČIČ, Igor. Sustainable tourism in the Alpen-Adria region: reality and goals. V: PAK, Mirko (ur.). Priložnosti in možnosti regionalnih struktur na poti k združeni Evropi, (Dela, 19). Ljubljana: Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, 2003.
 • GOSAR, Anton. Protected areas and tourism, the coastal educational path. V: LESJÁK KLUN, Tatjana (ur.). Adriatic Ionian Initiative : presidency of the Republic of Slovenia 2003-2004. Ljubljana: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia, [2004].
 • GOSAR, Anton. Turizem v severnojadranskem prostoru in naravni viri = Tourism and natural resources in the Northern Adriatic region. V: GOSAR, Anton (ur.). Zavarovana območja in njihov pomen za turizem : morska učna pot : Mesečev zaliv in njegovi zakladi : strokovni seminar in terensko delo, 28.-29. november 2003 : the coastal educational path : Mesečev zaliv (Moon Bay) and its treasures : professional seminar and field works, 28th-29th November 2003, Strunjan – Strugnano. Koper: Univerza na Primorskem: = University of Primorska, 2004.
 • GOSAR, Anton. The cross-border bricklaying concept in the Alpen-Adria region. Tour. anal., 2005, vol. 10, no. 1, str. 65-78. http://www.citeulike. org/journals/.
 • GOSAR, Anton. Spa – another successful tourism product in East Central Europe. Morav. Geogr. Rep., 2010, vol. 18, no. 1, str. 14-22. [COBISS.SI-ID 43493986]
 • GOSAR, Anton. Vpliv razpada Jugoslavije na turizem v Istri. V: DAROVEC, Darko (ur.), STRČIĆ, Petar (ur.). Slovensko-hrvaško sosedstvo, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2011.

Selected articles recently published within the field of Geography of Tourism and Recreation:

 • THE RECREATIONAL USE AND ABUSE OF THE COASTLINE OF SLOVENIA. In: CICIN-SAIN, Biliana (ed.), PAVLIN, Igor (ed.), BELFIORE, Stefano (ed.). Sustainable coastal management: a transatlantic and Euro-Mediterranean perspective, (NATO science series, Earth and environmental sciences, vol. 12, no. 4). Dordrecht; Boston; London: Kluwer Academic Publishers, 2002.
 • (w. JURINČIČ, Igor) SUSTAINABLE TOURISM IN THE ALPEN-ADRIA REGION: REALITY AND GOALS. In: PAK, Mirko (ed.). Priložnosti in možnosti regionalnih struktur na poti k združeni Evropi, (Dela, 19). Ljubljana: Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, 2003.
 • PROTECTED AREAS AND TOURISM, THE COASTAL EDUCATIONAL PATH. In: LESJÁK KLUN, Tatjana (ed.). Adriatic Ionian Initiative: presidency of the Republic of Slovenia 2003-2004. Ljubljana: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia, 2004.
 • TOURISM AND NATURAL RESOURCES IN THE NORTHERN ADRIATIC REGION. In: GOSAR, Anton (ed.). The coastal educational path: Moon Bay and its treasures: professional seminar and field work, Strunjan – Strugnano. Koper: University of Primorska, 2004.
 • THE CROSS-BORDER BRICKLAYING CONCEPT IN THE ALPEN-ADRIA REGION. Tour. anal., 2005, vol. 10, no. 1, http://www.citeulike. org/journals/.
 • TOURISMUS IN DEN POSTSOZIALISTISCHEN LÄNDERN SÜDOSTEUROPAS: TRENDS UND HERAUSFORDERUNGEN. Wirtschafts-Geographische Studien, 2006, Bd. 32/33.
 • DEVELOPMENT CHARACTERISTICS AND CHALLENGES OF TOURISM IN SOUTHEASTERN EUROPE: WITH SPECIAL EMPHASIS ON SLOVENIA: Acta Turistica Nova, 2007, vol. 1, no. 2.
 • THE ADRIATIC SUBMEDITERRANEAN SLOVENIA : KARST AND ISTRIA IN AN OVERVIEW (FIELD GUIDE). In: HORVAT, Uroš (ur.), et al. New challenges for sustainable rural development in the 21st century, Sustainable development in Slovenian regions. Maribor: Department of Geography, Faculty of Arts, 2009, pp. 83-105.
 • GAMING TOURISM IN THE CONTEXT OF MODERN TOURIST FLOWS. In: EADINGTON, William R. (ur.), DOYLE, Meighan R. (ur.). Integrated resort casinos : implications for economic growth and social impacts. Reno: Institute for the Study of Gambling and Commercial Gaming College of Business, University of Nevada, 2009, str. 193-205.
 • TOURISM IN POSTSOCIALIST COUNTRIES OF SOUTHEASTERN EUROPE: TRENDS AND CHALLENGES. V: OVSENIK, Marija (ur.). Nova Evropa – nova turistična destinacija : zbornik = New Europe – new tourist destination : proceedings. Portorož: Turistica, Fakulteta za turistične študije, 2009, pp. 168-186.
 • SPA – ANOTHER SUCCESSFUL TOURISM PRODUCT IN EAST CENTRAL EUROPE. Moravian geographical reports, ISSN 1210-8812, 2010, vol. 18, no. 1, pp. 14-22.
 • VPLIV RAZPADA JUGOSLAVIJE NA TURIZEM V ISTRI / THE IMPACT OF THE DISINTEGRATION OF YUGOSLAVIA ON TOURISM IN ISTRIA. In: DAROVEC, Darko (ed..), STRČIĆ, Petar (ed.). Slovensko-hrvaško sosedstvo, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2011.
 • RE-DEFINING SLOVENIAN TOURISTIC REGIONS. V: 3rd Conference of Adriatic forum, Vienna, September 23-25, 2010. JORDAN, Peter (ur.). Regional development and regionalisation in the Adriatic space : proceedings of the 3rd Conference of Adriatic forum, Vienna, September 23-25, 2010, (ISR-Forschungsberichte, H. 38). Wien: Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2012, pp. 109-126.
 • (w. CIGALE, Dejan): GEOGRAPHY OF TOURISM OF SLOVENIA. V: WYRZYKOWSKI, Jerzy (ur.), WIDAWSKI, Krzysztof (ur.). Geography of tourism of Central and Eastern Europe countries. Wroclaw: University, Institute of Geography and Regional Development, Department of Regional and Tourism Geography, 2012, str. 407-443. [COBISS.SI-ID 51370338]
 • (w. KODERMAN, Miha). WESTERN SOCIETY’S HERITAGE IN FOCUS BY ASIAN VISITORS. V: 2nd International conference Tourism and Southern and Eastern Europe 2013, Opatija, 15-18 May 2013. JANKOVIĆ, Sandra (ur.), SMOLČIĆ JURDANA, Dora (ur.). Crisis – a challenge of sustainable tourism development? : [conference proceedings], (Tourism in South East Europe, ISSN 1848-4050, vol. 2). Opatija: University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, 2013, vol. 2, pp. 117-130
 • (w. JURINČIČ, Igor, LUŠTREK, Mitja, KALUŽA, Boštjan, KERMA, Simon, BALAŽIČ, Gregor). E-TOURIST : ELECTRONIC MOBILE TOURIST GUIDE. In: Peace, culture and tourism : collection of papers. Novi Sad: Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and Hotel Management, 2013, pp. 182-191.
 • TOURISM IN SLOVENIA. Le pagine di risposte turismo, 2014, Venezia, no. 1, pp. 2-23.
 • VODNIK PO EKSKURZIJI = EXCURSION GUIDE. In: GOSAR, Anton (ur.), KODERMAN, Miha (ur.), RODELA, Mariana (ur.). Temačni turizem: prva svetovna vojna – stanje in razvojne možnosti turistične ponudbe = Dark tourism: post – WW1 destinations of human tragedies and opportunities for tourism development : mednarodna delavnica = international workshop, Oktober / October 2 – 4, 2014, Portorož-Portorose, Koper-Capodistria : zbornik povzetkov in ekskurzijski vodnik = book of abstracts and excursion guide. [Portorož]: Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije, 2014, pp. 35-60.
 • DIE SLOWENISCH-KROATISCHEN WIRTSCHAFTSPOLITISCHEN BEZIEHUNGEN UND KOOPERATIONS-MÖGLICHKEITEN IM TOURISMUS. In: NEUSS, Beate (ur.). Kroatien in der EU : Stand und Perspektiven, (Chemnitzer Schriften zur europäischen und internationalen Politik, ISSN 2192-5151, Bd. 8). Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2015, pp. 125-142.