Pred prihodom na Fakulteto za turistične študije – Turistico (takrat še Visoko šolo za hotelirstvo in turizem) leta 1995, sem poučevala odrasle tečajnike v Ljubljani, gimnazijce in osnovnošolce v Kopru ter študente Fakultete za pomorstvo in promet v Portorožu. V visokem šolstvu poučujem angleščino kot jezik stroke od leta 1993.

Sem članica Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika, Slovenskega društva za angleške študije, Learner Corpus Association, European Association for the Teaching of Academic Writing in European Association for Language Testing and Assessment.

—–

Before joining the Faculty of Tourism Studies – Turistica in 1995, I had taught adults in a language school in Ljubljana, secondary and primary school students in Koper and students at the Faculty of Maritime Studies and Transportation in Portorož. I have been teaching English for specific purposes in tertiary education since 1993.

I am member of the Slovene Association of LSP Teachers, the Slovene Association for the Study of English, Learner Corpus Association, European Association for the Teaching of Academic Writing, and the European Association for Language Testing and Assessment.