Strokovni življenjepis

Janja Gabruč je končala študij na Visoki šoli za socialno delo v Ljubljani. Podiplomski študij je nadaljevala na Fakulteti za organizacijo dela v Kranju, kjer je leta 2000 magistrirala in leta 2003 doktorirala. Leta 1997 se je zaposlila na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem v Portorožu, današnji Fakulteti za turistične študije – Turistici na Univerzi na Primorskem, kjer danes dela kot docentka za področje Managementa v turizmu. Je nosilka dveh dodiplomskih predmetov (Ravnanje s človeškimi viri v turizmu, Vedenje potrošnikov v turizmu) ter dveh podiplomskih predmetov (Razvoj človeških potencialov, Človeški viri v turizmu – sodobni pristopi). Sodelovala je tudi pri dveh nacionalnih projektih – Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011 ter Celoviti program razvoja človeških virov v turizmu za obdobje 2007 -2011. Raziskovalno se ukvarja predvsem s področjem socialne trajnosti v turizmu – socialnim turizmom.

 

Professional Career

Janja Gabruč graduated from the College of Social Work in Ljubljana. She completed a Masters degree at the Faculty of Organizational Sciences in 2000 and then a Doctorate in 2003. Her work is focused on HRM and consumer behaviour in tourism. Since 1997, she has worked at the College for Hospitality and Tourism (UP Turistica) as Assistant Professor for Tourism Management. She teaches HRM in Tourism and Consumer Behaviour in Tourism for undergraduate studies, and Human Resources development and Human resources in Tourism – contemporary approaches for postgraduate studies. She participated in two national projects – Slovene Tourism Strategy 2007-2011 and Comprehensive Human Resource Development 2007-2011. Her main research interest is social sustainability in tourism – social tourism.