Februarsko poročilo dr. Dejana Križaja

San Diego, 28. 2. 2018

Prihod s študenti v San Diego Natural History Museum (theNAT)

Študenti med ogledom San Diego Natural History Museum (theNAT)

Študenti med ogledom San Diego Natural History Museum (theNAT)

Prihod s študenti v The Fleet Science Center

Študenti med ogledom The Fleet Science Center

V tem mesecu smo se s študenti po zgoraj opisanem principu dvakrat srečali v predavalnici in dvakrat v Balboa Parku. V učilnici smo razpravljali o dveh temah – o trajnostnem turizmu ter spodbujanju inovativnosti v turizmu.

Pri trajnostnem turizmu smo se dotaknili biotske raznovrstnosti in navezave trajnostnega turizma nanjo, na okolje na spolih ter na preostale družbene in ekonomske vidike trajnosti. Pogovorili smo se o eko certifikatih, ki so zelo poznani tudi v Sloveniji ter se pogovorili o naši državi. Predelali smo njeno geografsko in kulturno umeščenost in raznovrstnost, naše razvojne trende in dosežke ter turistične in kulinarične regije. Podrobno smo predelali strateške usmeritve slovenskega turizma in aktivnosti Slovenske turistične organizacije (STO) na področju Zelena shema slovenskega turizma (ZSST), kjer v svetovnem merilu orjemo ledino na sistematskem pristopu k spodbujanju trajnosti našega turizma.

Med drugim srečanjem v učilnici smo govorili o spodbujanju inovativnosti slovenskega turizma. Po uvodnem spoznavanju s teorijo splošne in inovativnosti v turizmu smo se pogovorili o vseh nagrajencih (inovacijah) razpisov STO Sejalec in Snovalec ter o aktivnostih Banke turističnih priložnosti Slovenije, ki je preteklem letu prerasla v Alliance for Innovators and Researchers in Tourism and Hospitality (www.AIRTH.global), katerega soustanovitelja sva tudi z dr. Sasidharanom.

S študenti smo se dvakrat srečali tudi v dveh ustanovah, ki sta del Balboa Parka: San Diego Natural History Museum (theNAT) ter The Fleet Science Center. Med obiskoma smo se spoznavali s problematiko in informacijami, ki jih potrebujejo študenti, da bodo lahko opravili naloge pri predmetu »Sustainable tourism planning«.

V obeh primerih je šlo za enak »protokol«: voden ogled skozi oči obiskovalca, voden ogled skozi podporno infrastrukturo in zaledne pisarne celotnega kolektiva, diskusija med študenti in osebjem o naslednjih področjih: zgodovina ustanove, kolektiv in izzivi v njem ter v dnevnem delovanju, razvojni izzivi, trajnostni izzivi in dosežki, nadaljnji koraki za boljše osveščanje obiskovalcev o trajnostnih doživetjih v ustanovi. Sledila so vprašanja študentov in daljša debata o njihovih nalogah: (1) interaktivnih navodil – vodič za trajnostna doživetja v Balboa Parku s specifikami vsake od obiskanih ustanov ter (2) vloga študentov pri analizi trajnostnih aktivnosti ustanove in njihovih učinkov na vse deležnike parka.

Študenti so zelo zainteresirani tako za dogajanje v Balboa Parku kot v Sloveniji. V pogovorih iščemo preseke v obeh državah, naslednji mesec pa pričnejo z delom v skupinah, tako da bodo kmalu vidne njihove konkretne ideje, kako premakniti turizem še korak naprej na področju osveščanja o trajnostnem razvoju.