Žana Čivre je asistentka na Fakulteti za turistične študije – Turistica Univerza na Primorskem. Magistrirala je na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru s področja marketinga, trenutno je doktorska študentka na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani na Katedri za trženje.

Sodelovala oz. sodeluje pri predmetih s področja trženja ter managementa. Raziskovalno se največ ukvarja s področjem vedenja potrošnikov v turizmu s poudarkom na psihologiji potrošnikov.

Žana Čivre, MSc, is a teaching assistant at the Faculty of Tourism Studies – Turistica at the University of Primorska. She completed her Master studies in the field of marketing at the Faculty of Economics and Business at the University of Maribor. Currently she is a doctoral student at the University of Ljubljana at the Faculty of Economics, Department of Marketing.

She has been involved in the teaching process for the marketing and management subjects. Her research primarily focuses on the field of Consumer Behaviour in Tourism with the focus on consumer psychology.