KRATEK ŽIVLJENJEPIS

Aleksandra Brezovec je izredna profesorica komunikologije v turizmu na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za turistične študije – TURISTICI v Portorožu. Njeno raziskovalno področje obsega komuniciranje, interpretiranje in trženje v turizmu. Sodelovala je na številnih nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektih s področja turizma. Od 2008-2012 je bila dekanja FTŠ Turistice. Leta 2014 je bila gostujoča profesorica in raziskovalka na univerzi v San Diegu (ZDA). Je članica Katedre za kulturni turizem in kulturno dediščino UP FTŠ Turistice, pridružene UNESCO-vi univerzitetni katedri za Kulturo, turizem in razvoj (Sorbona, Pariz), redna članica panela turističnih strokovnjakov Svetovne turistične organizacije (UNWTO) ter članica Evropskega združenja za raziskovanje in izobraževanje komuniciranja (ECREA).

ENGLISH BIONOTE

Aleksandra Brezovec is a Professor (Associate) of Communication Studies and Marketing Communications in Tourism at the University of Primorska, Faculty of Tourism Studies – TURISTICA (Slovenia, EU). Her research field connects tourism, communication studies and marketing. Aleksandra has worked on several international research projects in the field of tourism. She was a dean of the faculty (2008-2012), and in 2014, she was a visiting scholar at San Diego State University (USA). She is a member of UNWTO Panel of Tourism Experts, a member of European Communication Research and Education Association, and a member of Chair of Cultural Tourism within UNESCO-UNITWIN Chair of Culture, Tourism, Development (Paris Sorbonne).