BODOČI ŠTUDENT

VPIS 2016/2017 

Prijava na dodiplomski študij:

 

Thumb_dc9af315c1df18a1a79fbf63ddd583e5

Razpis za vpis

Tretji  prijavni rok

Objavljena so prosta mesta za prijave v 3. roku za Slovence in državljane držav članic EU za študij na programih 1. stopnje Up FTŠ Turistica.
Tretji prijavni rok bo potekal od 1. 10. do 3. 10. 2016. Prijava za vpis  se odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/.
V 3. prijavnem roku lahko prijavo oddajo:
•    kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov;
•    kandidati, sprejeti v prvem ali drugem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal;
•    študentke, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja še niso izkoristili in
•    diplomanti višjih strokovnih šol, ki na dodiplomskih študijskih programih in enovitih magistrskih študijskih programih druge stopnje še niso bili vpisani oziroma se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov, če so oddali prvo ali drugo prijavo.
Prosta vpisna mesta na UP FTŠ Turistica:
Management turističnih destinacij VS – izredni študij v Ljubljani – 14 mest
Kulturni turizem UN – 14 mest
Več na:
https://www.upr.si/sl/studij/vpis-up/novosti-in-obvestila

Priloga: prehodi-med-starimi-in-novimi-stud-pogrami-priznavanje-na-mtd-in-kt


Drugi prijavni rok

Drugi prijavni rok poteka od 22. 8. 2016 do 29. 8. 2016. Drugo prijavo lahko oddajo kandidati, ki niso oddali Prve prijave za vpis in tisti, ki niso bili sprejeti v nobenega od v Prvi prijavi napisanih študijskih programov.

Prosta mesta za drugi prijavni rok

Informacije za drugi prijavni rok

Vstop v spletni portal eVŠ  prijava za vpis

Povezana na speltno stran UP (prijava in vpis)

 

Prijava na magistrski študij:

slika PDH Skupni uvodni del razpisa za magistrski študij

slika PDH Razpis za vpis v magistrski študij Turizem in Dediščinski turizem

slika PDH Razpis za vpis v magistrski študij Management trajnostnega razvoja

prenos Prijava za vpis

Prijava na doktorski študij:

slika PDH Skupni uvodni del razpisa za doktorski študij

slika PDH Razpis za vpis v doktorski študij

prenos Prijava za vpis

Več informacij o dodiplomskih študijskih programih najdete tukaj.

Več informacij o podiplomskih študijskih programih najdete tukaj

 

Informativne brošure

Vodnik po študijskih programih 1. stopnje

Vodnik po študijskih programih 1. stopnje

platnica brošura podipl

Vodnik po študijskih programih 2. in 3. stopnje

Postani UP

Postani UP!


Kje bom bival v času študija?

Za vsa odprta vprašanja so vam na razpolago Študentski domovi Univerze na Primorskem, kjer boste dobili dodatne informacije o razpisu ter možnostih nastanitve.

Univerza na Primorskem Študentski domovi
Ankaranska cesta 7
6000 Koper
tel: +386 5 61175 07

info@sd.upr.si
Spletna stran: http://www.sd.upr.si


Šolnine in prispevki za študij po študijskih programih

Šolnine in prispevki za študij so določeni v ceniku Univerze na Primorskem, ki ga za posamezno študijsko leto potrdi Upravni odbor Univerze na Primorskem. Šolnine in prispevki za študij so sprejeti skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze na Primorskem ter Pravilnikom o šolninah in prispevkih v visokem šolstvu. Poleg šolnine plačujejo študenti tudi prispevke za študij, ki obsegajo vpisne stroške in druge s Pravilnikom o šolninah in prispevkih v visokem šolstvu opredeljene stroške (kot na primer: četrto in nadaljnje opravljanje izpita pri istem predmetu; diferencialni in komisijski izpit; stroški izdaje raznih potrdil, sklepov, stroški vodenja posebnih postopkov in izdaje listin na podlagi teh postopkov in podobno).
Šolnina za posamezni študijski program Univerze na Primorskem in prispevki za študij so natančneje opredeljeni v cenikih članic, ki so objavljeni na spletnih straneh članic. Ceniki članic so usklajeni s cenikom Univerze na Primorskem.

Več informacij: tukaj.