Arhiv kategorije: Zanimivo

Delavnica za turistične ponudnike zaledja Portoroža

Na Turistici z Občino Piran, Turističnim združenjem Portorož in hrvaškimi partnerji sodelujemo pri projektu RIVIERA4SEASONS2. Cilj projekta je povezati ponudnike iz zaledja v turistično ponudbo.

Več o projektu si lahko preberete: tukaj.

Z opatijsko fakulteto za turizem smo pripravili analizo naravne in kulturne dediščine zaledja, turističnih ponudnikov in identificirali 3 skupne ciljne skupine:

a) segment, usmerjen v aktivno preživljanje prostega časa v naravi,

b) segment, usmerjen v spoznavanje kulture in gastronomije ter

c) segment, usmerjen v skrb za zdravje. Na podlagi te analize na Turistici pripravljamo itinerarije za posamezne ciljne skupine, kamor bi želeli vključiti tudi vašo ponudbo.

Če ste potencialni ponudnik in bi vas sodelovanje na delavnici zanimalo, vas vabimo v sredo, 4. julija 2018 med 9.00 in 14.00 na brezplačno delavnico, ki bo potekala v prostorih Turistice v Portorožu.

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite (do ponedeljka, 2. julija 2018) na e-mail naslov: tina.orel@fts.upr.si ali mariana.rodela@fts.upr.si.

 

PROGRAM DELAVNICE ZA TURISTIČNE PONUDNIKE ZALEDJA PORTOROŽA: 

9:00 – 9.10: pozdrav udeležencev

9.10 – 10:45: motivacijsko predavanje – predstavitev povezovanja ponudnikov podeželja v Avstriji

10:45 – 11:15: odmor

11:15 – 11:30: predstavitev itinerarijev

11:30 – 13:30: predstavitev ponudnikov (na kratko vsak ponudnik predstavi svojo dejavnost)

13:30: kosilo in druženje


Vabilo na predstavitev projekta LANDS

Vabimo vse zainteresirane javnosti na javno predstavitev mednarodnega projekta Erasmus+ z naslovom: »LANDS, Next destination Balkans: agritourism landscapes development«.

Predstavitev se bo izvedla na Fakulteti za turistične študije – Turistici, Univerze na Primorskem, v torek, 22. maja 2018, ob 11. uri v predavalnici 308 (3. nadstropje).

Na srečanju bodo predstavljene projektne aktivnosti in partnerji projekta. Namen je pospeševanje razvoja agriturizma na Zahodnem Balkanu, še posebej v Srbiji in Bosni in Hercegovini. Opravila se bo analiza trenutnega stanja in oblikovalo razne mehanizme za zagotovitev ustreznih informacij, kot na primer usposabljanja in delavnice, vsem deležnikom turizma na podeželju.

Projekt sodi pod t.i. »Ključni ukrep 2 (KA2), Projektno sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks«, z akcijo »Krepitev zmogljivosti institucij na področju visokošolskega izobraževanja«. Ravno partnerice iz visokega šolstva želijo s projektom prevzeti aktivnejšo vlogo pri razvoju družbe in izboljšanjem življenjskih pogojev na podeželju prek raznovrstnosti ruralne ekonomije, s poudarkom na razvoju agriturizma oz. turizma na podeželju. Sodelujoči raziskovalci na projektu so dr. Aleš Gačnik, dr. Simon Kerma in Peter Kopić.

Trajanje projekta: 2017–2020; vodilni partner: College of agriculture and food production, Prokuplje, Srbija; skupno število partnerskih institucij: 15; višina odobrenih sredstev: 780.000,00 EUR.

Za več informacij se lahko obrnete na koordinatorja projekta g. Petra Kopića, na e-naslov: peter.kopic@fts.upr.si.


Študenti Turistice blesteli na tekmovanju Innovative All-nighter

Kategorija: Študenti Zanimivo

V petek, 13. 4. 2018, sta se dve ekipi študentov Turistice udeležili tekmovanja Innovative All-nighter in osvojili prvo mesto. 

Innovative All-nigher je tekmovanje, ki traja en dan in noč, namenjeno pa je iskanju novih idej za približevanje podjetij in njihovih proizvodov, storitev ter blagovnih znamk mladim. Ekipe izberejo podjetje in v 23 urah pripravijo svoje ideje ali rešitve izziva, pomembno pa je, da so te inovativne in izvedljive v praksi. Predstavitve potekajo pred tričlansko komisijo, ki odloči o zmagovalcih.

Pri izzivu podjetja Gorenje, in sicer kako približati znamko mladim, je prvo mesto osvojila ekipa študentov Turistice: Andreja Gradišek, Eva Lamberšek, Miha Košir in Lea Podgoršek. Kljub časovnemu pritisku so se študenti s svojo kreativno idejo odlično izkazali. 

Foto: Andreja Gradišek

Podjetje Studio Moderna je postavila izziv, kako mladim približati kuhinjske pripomočke znamke Delimano. V tej kategoriji je prav tako slavila ekipa študentk Turistice: Lara Burkat, Urška Bastarda in Lara Vučić, ki so izziv reševale s študentko Ekonomske fakultete v Ljubljani. Študente so zmagale s pomočjo storytellinga in svojih marketinških idej.

Foto: Facebook

Na tekmovanju je sodelovalo več kot tristo študentov iz cele Slovenije, med katerimi so bili tudi zgoraj omenjeni študenti Turistice. Ponosni smo, da je kar obema ekipama uspelo zasesti prvo mesto.

Študentom čestitamo in smo nanje izjemno ponosni!


Gostujoče predavanje krajinske arhitektke Romane Kačič

 Očarljivost in potencial terasaste krajine

Na Turistici smo v sredo, 11. aprila 20187, gostili krajinsko arhitektko Romano Kačič, ki deluje na področju Trsta, Benetk in Pirana in ki je specializirana za priobalni pas, aktivna ter predvsem kritična pa je tudi na področju ohranjanja kulturne dediščine.

Na predavanjih je spregovorila o definiciji terasaste krajine kot dela kulturnih krajin in seznanitvi z osnovno terminologijo, ki se nanaša na terasasto krajino. Poudarila je pomen znanja čitanja krajinske slike, tako globalno kot lokalno ter predstavila merila čitanja od globalnega do detajla in obratno. Razložila je krajino kot večplasten sistem različnih vsebin od geologije, hidrologije, ekologije, agronomije, gozdarstva, upravljanja s prostorom, turizma, itd. Kačičeva je poudarila pomen kulturne krajine kot kulturna dediščina in atrakcija.

 

Vsebina predavanj:

Ob vstopu v predavalnico se obiskovalcem pokaže cvetoča veja nekega grma in se odišavi zrak s hidrolatom neke rastline. Na listek morajo napisati za kateri rastlini gre. 

Predstavi se publikacija Terasirane pokrajine, SAZU ZRC Inštitut Anton Mellik. Terasaste krajine se predstavi s strani Hongejske deklaracije o ohranjanju in razvoju kmetijskih teras v okviru prve svetovne konference o terasastih krajinah leta 2010. Predstavi se Unesco kriterije za določanje kvalitete terasastih krajin v sklopu kulturnih krajin ter predstavi vzorčne primere. Omeni se UNESCO MAB Man and Biopshere ter vzorčno MAB območje, ki zajema 290 ha območje tržaškega obalnega pasu, vključno s kopenskim kot morskim delom zavarovanega območja Miramare. Ob koncu prvega dela predavanja se povabi k ogledu kratkega filma The Powers of Ten, Charles and Ray Eames (1977), umetniška interpretacija povezanosti človeka s prostorom in poziv k stalnem prepletanju globalnih in lokalnih sistemov.

Znotraj svetovnih, sredozemskih, evropskih, severno jadranskih okvirov se išče identiteta terasaste krajine slovenske Istre. Terasasta krajina s pogledom na soline je unikum, ki odgovarja vsem kriterijem o kvalitetni kulturni krajini. Prikaže se tako potenciale te krajine kot njena visoka ranljivost. Pogosta močna deževja ob hkratne pomankanju upravljanja in vzdrževanja tako vodne mreže kot mreže zidov v tehniki suhogradnje so vzrok za številne plazove in za osiromašenje krajine. Ruralne in zelene površine se z neverjetno hitrostjo vsakodnevno umikajo novogradnjam. In predvidene so nove pozidane površine. Primerjalno se prikaže dva aeroposnetka s 60 letnim zamikom 1954, 2014. Pozidana terasasta krajina slovenske obale bo veliko manj atraktivna od te, ki jo še imamo danes. Nepozidana terasasta krajina s pogledom na soline in morje je veliko bolj atraktivna za najrazličnejše vsebine, ki bi lahko vzpodbudile ekonomijo v obalnem pasu veliko bolj, kot pa gradnja zasebnih hiš z vrtičkom. Predstavi se enkratnosti obalnega pasu Severnega Jadrana in obalnega pasu od Strunjana do Seče.

 

 


VABILO

 

Vabimo vas na predavanje

“Očarljivost in potencial terasaste krajine”,

ki bo v sredo, 11. aprila 2018, ob 9. uri v predavalnici 002.

Predavala krajinska arhitektka Romana Kačič.

 

Vsebina predavanj: 

Terasasta krajina je večplastna vrednota, ne samo zaradi pomembne hidrogeološke in ekološke vloge, ampak tudi zaradi velikega scenskega in kulturnega pomena. Obdelane vzdrževane terase, podprte z lokalnim kamnom, so del identitete sredozemskih skalnatih obal. Terasast sistem je izredno ranljiv in velikokrat pod pritiskom pozidave. Ali je lahko terasasta krajina Slovenske Istre atraktivna v množici znanih terasastih krajin v Sredozemlju, tudi tistih pod Unesco okriljem? Ali je terasasta krajina s pogledom na soline unikat? Neizkoriščeni potenciali terasasto oblikovanih vrtov zgodovinskega jedra Piran.

O predavateljici: 

Romana Kačič je krajinska arhitektka in soustanoviteljica podjetja KačičLiden, ki deluje na področju  Trsta, Benetk in Pirana. Njena dela so bila objavljena tako na državni kot tudi na mednarodni ravni. Romana je specializirana za priobalni pas, aktivna ter predvsem kritična pa je tudi na področju ohranjanja kulturne dediščine.

 


Poslovne viharnice Turistice: strokovni delavnici za reševanje poslovnega izziva

Kategorija: Gospodarstvo Zanimivo

 

 

V okviru programa Poslovne viharnice Turistice vas Katedra za trajnostni razvoj destinacij UP FTŠ Turistice v partnerstvu s Turistično gostinsko zbornico Slovenije, Zavodom Turizem Ljubljana in Zavodom za turizem Maribor – Pohorje vabi na strokovni delavnici za reševanje poslovnega izziva:

Učinkovito trženje v turizmu: prepoznavanje in doseganje potrošnikov.

Slovenija dosega zavidljivo rast prihodov turistov. Teoretično tovrsten trend obljublja manjšanje stroškov in drugih virov trženja, v praksi pa temu ni nujno tako. Več turistov predstavlja večjo diverziteto značilnosti in vedenjskih navad turistov, temu pa se morata prilagajati obstoječa turistična ponudba ter metode in orodja trženja ponudbe. Turisti predstavljajo nemerljivo množico raznolikih, pa tudi podobnih osebnih in vedenjskih lastnosti. Navedeno nepregledno množico turistov je potrebno obvladovati, to pa je možno le tako, da jo razdelimo na manjše skupine z enakimi lastnostmi in določimo lastnosti, po katerih se posamezna skupina loči od druge skupine. Prav vedenjske lastnosti skupin turistov predstavljajo ključni fokus trženja v turizmu, saj govorijo o tem, kako se turisti vedejo v prostoru in času. Vedenje turistov spremljamo v različnih časovnih intervalih, in sicer od načrtovanja počitnic prek faz nakupa ter koriščenja storitev in proizvodov do faze po počitnicah. Le tako strukturiran pristop k trženju omogoča učinkovito prepoznavanje in doseganje potrošnikov v turizmu.

Prva delavnica bo poslovni izziv naslavljala iz vidika doseganja potrošnikov prek družabnih omrežij.

Social media in tourism: utilizing benefits and avoiding pitfalls.

Delavnico bo vodila prof. dr. Ulrike Gretzel iz ameriške University of Southern California, The Annenberg School of Communication, mednarodno uveljavljena strokovnjakinja s področja družbenih omrežij v turizmu.

Prof. Ulrike Gretzel se znanstveno in strokovno ukvarja z rabo informacijsko – komunikacijske tehnologije v turizmu. Znanstveno je delovala na najbolj uglednih univerzah po svetu, trenutno deluje na University of Southern California (Univerza Južne Kalifornije), kjer je zaposlena kot direktorica raziskovanja pri inštitutu Netnografica. Poslovno je prof. Gretzel sodelovala z družbenimi omrežji Tripadvisor oziroma razvijala poslovne rešitve za druga turistična podjetja in organizacije (npr. National Park Service, Parks Canada).

Več o predavateljici: https://annenberg.usc.edu/research/center-public-relations/dr-ulrike-gretzel

 

Datum Ura Trajanje Lokacija Jezik
15. marec 2018 10.00 160 minut Prostori TGZS (Dimičeva 13, Ljubljana) Angleščina

 

Delavnica bo trajala 140 minut. Udeleženci so vabljeni, da v drugem delu predstavijo konkretne izzive s področja rabe družbenih omrežij v svojih podjetjih, za katere bo  predavateljica, skupaj z drugimi predlagala konkretne rešitve.

Število udeležencev je omejeno na 50.

Prijavnica na delavnico je na dnu vabila.


Druga delavnica bo poslovni izziv naslavljala iz vidika tržnega segmentiranja turistov.

Market segmentation in tourism: assuring valid and business oriented results.

Delavnico bo vodila prof. dr. Sara Dolničar iz avstralske University of Queensland, Australia, The UQ Business School, Tourism Cluster, mednarodno uveljavljena strokovnjakinja s tržnega segmentiranja in raziskovanja v turizmu.

Prof. dr. Sara Dolničar spada med 2 % vodilnih profesorjev s področja marketinga na 500 vodilnih univerzah v ZDA, Kanadi, Veliki Britaniji, Avstraliji in Novi Zelandiji (Soutar in ostali, 2015). Je aktivna članica mednarodnega združenja znanstvenih strokovnjakov s področja turizma (International Association of Scientific Experts in Tourism – AIEST) in Mednarodne akademije za proučevanje turizma (International Academy for the Study of Tourism), ki šteje le 75 članov, ki so izvoljeni s strani ostalih članov akademije. Za svoje raziskovalno delo je profesorica Dolničar prejela 12 uglednih mednarodnih raziskovalnih nagrad, leta 2016 pa tudi naziv Ambasadorice znanosti RS. Sodeluje s številnimi destinacijskimi organizacijami in raziskovalnimi inštituti s področja turizma in predava na University of Salzburg, University of St. Galen, Univerzi v Ljubljani in Univerzi na Primorskem.

Več o predavateljici: https://www.business.uq.edu.au/staff/sara-dolnicar.

Datum Ura Trajanje Lokacija Jezik
21. marec 2018 10.00 160 minut UP FTŠ (VP2) Angleščina

Delavnica bo trajala 140 minut. Udeleženci so vabljeni, da v drugem delu predstavijo konkretne izzive s področja tržnega segmentiranja v svojih podjetjih, za katere bo  predavateljica skupaj z drugimi predlagala konkretne rešitve.

Število udeležencev je omejeno na 50.


PRIJAVNINA

Partnerji SRIPT, pri TGZ: brezplačno

Drugi člani TGZ: 40,00 EUR z DDV (prijavnina na obeh delavnicah je 60,00 EUR z DDV)

Partnerji ZTMP: 50,00 EUR z DDV (prijavnina na obeh delavnicah je 80,00 EUR z DDV)

Ostali udeleženci: 100,00 EUR z DDV (prijavnina na obeh delavnicah je 180,00 EUR z DDV)

Prijavnina vključuje predavanje, izročke predavateljic in odmor s pogostitvijo. Predavateljici bosta v gradivo vključili tudi seznam petih (5) gradiv ali virov za nadgradnjo/ponovitev znanja o temi delavnice.

 

PRIJAVE

Za prijavo pošljite naslednje podatke na e-mail: tatjana.zerovnik@fts.upr.si

  • Ime in priimek
  • E-pošta
  • Telefon
  • Naslov
  • Ime in podatki organizacije (če vas pošilja organizacija)
  • Podatek, na katero delavnico se prijavljate (ali obe)

ali pa se prijavite preko spletnega prijavnega obrazca.

 

 


Ogled primerov dobre prakse razvoja podeželja na avstrijski Štajerski

V okviru projekta Riviera4Seasons2 Skupna dediščina za skupno mednarodno promocijo 365 dni zelenega turizma na Opatijski in Portoroški rivieri v okviru programa Interreg V-A Slovenija Hrvaška se je raziskovalna skupina UP FTŠ Turistice (dr. Helena Nemec Rudež, Milka Sinkovič Ana Allegra) z ostalimi partnerji med 22. in 24.1.2018 udeležila študijskega obiska v jugovzhodni del avstrijske Štajerske. Projekt nadgrajuje ohranjanje dediščine  slovenske in hrvaške Istre z zaledjem z vključevanjem naravne in kulturne dediščine ter dogodkov na podeželju v novo oblikovane itinerarije.

Vulkanland (vulkanska dežela) je izjemna zgodba o nastanku in delovanju regije, ki velja za sinonim zglednega medsebojnega sodelovanja in marketinškega povezovanja med različnimi ponudniki.  Inovativna kulinarična, obrtna in turistična destinacija je do leta 1994 veljala kot najmanj razvito področje  v  Avstriji. Njena  največja naravna  znamenitost  so ostanki 40 ugaslih vulkanov, kjer se danes med drugim nahaja 26 vrelcev termalne, mineralne in zdravilne vode. Z  enotno  blagovno  znamko  »Steirisches  Vulkanland«  se  je  dežela  do danes  razvila  v  prepoznavno  turistično  regijo  Evrope,  kjer  igrajo  tradicionalna kulinarika, obrt in turizem najpomembnejšo vlogo.

Nastanjeni smo bili v termalnem hotelu Rogner Bad Blumau, ki se nahaja v osrčju avstrijske štajerske termalne regije. Življenje v harmoniji z naravo – to je bila vizija avstrijskega umetnika Friedensreicha Hundertwasserja, ki je na pobudo in ob finančni podpori podjetnika Rognerja oblikoval idejo za hotel. V okviru študijske ture smo si ogledali podeželje ter ponudnike, ki se učinkovito povezujejo z regijo.  Obiskali smo vinsko posestvo Herrenhof Lamprecht kjer pridelujejo ekološka vina, ki ob zorenju v sodih poslušajo klasično in jazz glasbo.  V čokoladnici Zotter smo po zanimivi predstavitvi zgodbe o uspehu imeli možnost degustirati okrog 200 vrst čokolad različnih okusov in sestavin. V šunkarni oz. manufakturi mesnih izdelkov (šunka, pršut, klobase, slanina ipd.) Vulcano v Auersbachu smo  pod strokovnim vodstvom  dobili vpogled v obdelavo, proizvodnjo in tehniko zorenja pršuta. Avstrijska Štajerska slovi tudi po bučnem olju z zaščiteno označbo porekla. V zrnoteki in oljarni Steierkraft smo si ogledali proces proizvodnje bučnega olja. V enem najstarejših mlinov z lastno hidroelektrarno Schalk Mühle meljejo žitarice lastne bio proizvodnje.  Pri vseh ponudnikih je v lično urejenih trgovinah možno kupiti njihove proizvode in tudi proizvode drugih blagovnih znamk iz regije Vulkanland. Srečali smo se tudi s predstavniki turističnih organizacij Thermenland Steiermark in Regionalmanagement Vulkandland – SPIRIT OF REGIONS, ki skrbita za promocijo destinacije ter povezanost med ponudniki. Študijski turo smo zaključili z obiskom mesta Weiz, ki že nekaj let uspešno sodeluje s Turističnim združenjem Portorož na področju turistične promocije.

Regija deluje zelo funkcionalno, prav tako so med seboj povezani tudi ponudniki, ki se zavedajo dejstva, da so skupaj močnejši in bolj prepoznavni. Predvsem pa je ponudnikom uspelo oblikovati zgodbo. Prodajajo  zgodbo, ki jim jo je uspelo ustvariti  z individualnim miselnim in dejansko izvedenim preskokom, ki se kaže v  znanju in moči povezovanja, skupnem nastopu in  tržni zavesti, samospoštovanju, nezavisti in v trdnem prepričanju vase.

Galerija: 


Študenti izdelali inovativne 360° video posnetke

Kategorija: Študenti Zanimivo

Študenti so pri predmetu Inovativnost v turizmu pod mentorstvom dr. Dejana Križaja in asist. Petra Kopića, spoznavali nove načine zajemanja videoposnetkov s kamero, ki zajema 360-stopinjsko vidno polje. Na inovativni način so morali narediti predstavitvene videoposnetke članov skupine in okolice Turistice v angleškem jeziku. Snemanje je potekalo na različnih lokacijah jeseni 2017.

Nastali so odlični izdelki, objavljamo pa tri najboljše videoposnetke skupin v naslednji sestavi:

1. Alma Zupančič, Peter Benedejčič, Matic Frkač, Kristina Bogataj;

2. Marija Dolenc, Urša Kokalj, Anastasiia Chemerys, Matevž Mlakar, Gregor Prašnikar, Iztok Derstvenšek;

3. Nina Železnik, Maša Kostelec, Sara Peršolja, Amar Kulašević, Urška Popošek, Sara Ivačič.

—————————————————————————————————
—————————————————————————————————

Študent Turistice in predsednik ŠOUP-a Nassim Djaba postal član Sveta Vlade RS za mladino

Kategorija: Študenti Zanimivo

V ponedeljek, 4. decembra 2017, je potekala seja Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino, ki mu predseduje Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport.

Novoizvoljena člana Sveta Vlade RS za mladino sta kot predstavnika mladinskega sektorja za mandatno obdobje 2017–21 postala Nassim Djaba, predsednik Študentske organizacije Univerze na Primorskem (ŠOUP) in član predsedstva Študentske organizacije Slovenije (ŠOS), ter Žiga Stopinšek, predsednik Dijaške organizacije Slovenije (DOS). Oba predstavnika sta sporočila, da si bosta, v sodelovanju z Vlado RS, v danem mandatu prizadevala za izboljšanje položaja mladih v Sloveniji.

Svet je strokovno in posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije, ki zanjo opravlja strokovne naloge in ji nudi pomoč pri odločanju o zadevah s področja mladih. Svet Vlade RS za mladino spremlja, ugotavlja in ocenjuje položaj mladih v družbi; spremlja in ocenjuje vpliv mladinskega dela in mladinske politike na družbene spremembe; predlaga ukrepe in spremlja upoštevanje interesov mladine v drugih politikah na državni ravni; daje mnenje k predlogom zakonov in drugih predpisov ter ukrepov Vlade Republike Slovenije, ki se nanašajo na področje mladinskega dela, mladinskih politik in življenja mladih nasploh; razpravlja in daje mnenje pristojnim institucijam o aktualnih vprašanjih mladih; daje pobude in predloge za urejanje posameznih vprašanj na področju mladine; daje predloge in priporočila glede financiranja dejavnosti mladih; obravnava trende programskih in finančnih načrtov mladinskih organizacij ter drugih, ki sodelujejo na področju mladine; daje Vladi Republike Slovenije ter pristojnim ministrstvom predloge, pobude in priporočila za uresničevanje zaveze h krepitvi mladinske razsežnosti v posameznih sektorskih javnih politikah; spodbuja sodelovanje mladih v različnih posvetovalnih in soodločevalskih telesih na državni in lokalni ravni; spodbuja in skrbi za mednarodno povezovanje in izvajanje prevzetih mednarodnih obveznosti, povezanih z mladino.

Svet ima predsednika in devetnajst članov, ki so imenovani po načelu dvopartitne sestavljenosti. Predstavnikov mladinskih organizacij in združenj je deset: trije predstavniki nacionalnih mladinskih organizacij (ŠOUL, ŠOUM in ŠOUP), predstavnik Mladinskega sveta Slovenije, predstavnik mladinskih svetov lokalnih skupnosti, predstavnik ŠOS, predstavnik DOS, predstavnik mladinskih organizacij v reprezentativnih sindikatih, predstavnik mladinskih centrov in predstavnik drugih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju mladine. Predstavnikov Vlade RS je devet: Ministrica za izobraževanje, znanost in šport kot predsednica ter po en predstavnik relevantnih ministrstev, Kabineta predsednika vlade, Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter Urada Republike Slovenije za mladino.

Vir: UP budi

Ljubljana, vlada. Svet vlade za mladino za mandatno obdobje 2017-2021.

Foto: ŠOUP


Strokovno omizje FuTuristica: Pritiski in vplivi turizma na naravo, družbo in infrastrukturo

Kategorija: Dogajanje Zanimivo

V torek, 28.11.2017, je bilo  v prostorih UP Fakultete za turistične študije Turistica organizirano strokovno omizje na temo Pritiski in vplivi turizma na naravo, družbo in infrastrukturo. Namen srečanja je bila predstaviti izkušnje in podatke o dejanskih vplivih oziroma pritiskih turizma na slovensko družbo in naravno okolje. Omizja so se udeležili predstavniki sedmih organizacij in podjetij, katerih dejavnost  je povezana s turizmom v RS.  Posvet sta oplemenitila prispevka poznavalcev turizma in njegovih vplivov na Islandiji in Kraljevini Tajski.

Ključni ugotovitvi posveta sta, da ima Slovenija še veliko zmogljivosti na področju turizma ter  da rast turističnega obiska ne predstavlja neobvladljive grožnje družbi in naravi. Potrebno pa je aktivneje in konkretno informirati javnost o tem, katere aspekte kakovosti življenja v RS lahko pripišemo turizmu.

Udeleženci posveta se bodo ponovno sestali pomladi 2018 kjer bodo turističnemu gospodarstvu podali konkretne napotke in usmeritve za zmanjšanje negativnih vplivov turizma na naravno in družbeno okolje.

Galerija: 


FuTuristica: Pritiski in vplivi turizma na naravo, družbo in infrastrukturo

Kategorija: Dogajanje Zanimivo

 Katedra za trajnostni razvoj destinacij, UP Fakultete za turistične študije Turistice,

vabi na strokovno omizje FuTuristica na temo

Pritiski in vplivi turizma na naravo, družbo in infrastrukturo,

ki bo v torek, 28. 11. 2017, ob 13.00, v prostorih Turistice, Obala 11a, Portorož

 

Dogodek organiziramo kot izhodišče nujne kontinuirane razprave o tem, kako turizem spreminja kakovost bivanja v Sloveniji in kako ga razvijati v prihodnje.

Dejstvo je, da obseg turizma narašča, posledično pa narašča tudi diskurz o dobrih in slabih lastnostih te gospodarske panoge. Z omizjem odpiramo priložnost, da različni deležniki s strokovno in splošno javnostjo delijo empirično podprta dejstva o turizmu, ki izvirajo iz njihovega poslovnega in osebnega okolja. Le empirično podprta dejstva o turizmu so lahko primerno orodje za razvoj turizma v Sloveniji.

Na omizju bodo sodelovali:

  • Morakot Dita-Apichai (College of Innovation and Technology, Rajabhat Songklha University, Tajska)
  • Elias BJ Gislason (Icelandic Touris Board, Islandija)
  • Anton Gosar, zaslužni profesor UP
  • člani Katedre za trajnostni razvoj destinacij UP FTŠ

ter predstavniki organizacij:

Mercator d.d. Infrastruktura Bled Umanotera
Okolje Piran Rižanski vodovod Turizem Ljubljana
Snaga Ljubljana Park Škocjanske jame DARS

* Zaradi lažje organizacije dogodka vas prosimo, če morebitno prisotnost sporočite na email: mariana.rodela@fts.upr.si  

Vabljeni vsi, ki vam svet turizma ustvarja poslovne in osebne interese!


Iskanje