Arhiv kategorije: Raziskovanje

Turizem 4.0 – Največji raziskovalno-razvojni projekt v zgodovini Slovenije na temo turizma

Evropski odgovor na prihodnost turizma

Medtem, ko Evropska unija kuje načrte, na kakšen način odgovoriti na izzive, ki jih ima tretji najpomembnejši gospodarski sektor na svetu, je v Sloveniji že nastala iniciativa, ki morebiti postane evropski odgovor na razvoj turizma in njegovega vpliva na razvoj celotne družbe. V sklopu največjega raziskovalno-razvojnega projekta v zgodovini Slovenije na temo turizma trenutno poteka raziskava turističnega ekosistema v Sloveniji. Namen je razumeti procesne in tehnološke potrebe deležnikov turističnega gospodarstva in identificirati možnosti oblikovanja bolj sodelovalnega turističnega gospodarstva, ki se lahko postavi ob bok velikim platformam, saj te v lokalnem okolju ne pustijo niti denarja  niti podatkov.

Razdrobljenost turističnega sektorja

Na svetu je turizem tretja največja gospodarska izvozna panoga, za kemijsko in naftno industrijo ter pred avtomobilsko industrijo. Pomen razvoja turizma je za Evropo osrednjega pomena, saj je že sedmo leto zapored globalna rast turizma višja od globalne ekonomske rasti, v 2017 za kar 4,6%. Poleg tega je v evropskem turizmu zaposlenih skoraj 10% prebivalcev Evropske unije, kar predstavlja približno 37 milijonov delovnih mest. Čez 10 let pa naj bi število delovnih mest povezanih s turizmom naraslo že čez 42 milijonov. Evropa je najbolj popularna destinacija na svetu, kajti več kot polovica vsega mednarodnega turizma se zgodi na evropskih tleh. Ravno zato boli in jezi dejstvo, da je disrupcija prišla od drugod in sedaj ti velikani krojijo naš razvoj. Medtem, ko države razmišljajo, kako reagirati, denar odteka drugam.

Evropska komisija želi v naslednji finančni perspektivi (2021 – 2027) odločno podpreti razvoj inovacij na področju turizma. Približno milijardo evrov bo namenjenih povezovanju podjetij z državo, združenji in raziskovalnimi institucijami, investicijam v platforme ter ekonomskemu in znanstvenemu razvoju turizma. Podpora investicijam, regionalnemu razvoju in inovacijam bo namenjena nastanku in delovanju mednarodnih pan-evropskih gospodarsko interesnih združenj. Namreč, turistični sektor je sedaj zelo razdrobljen z zelo majhno razvojno sposobnostjo in kapitalsko šibek. Perspektivna, inovativna in znanja polna mala evropska podjetja kupujejo večinoma Kitajci. »S povezovanjem bodo nastala združenja, ki bodo močnejša in seveda odpornejša na prevzeme. Poleg tega je edinstvenost turizma v tem, da se proizvodnje ne da kar preseliti na Kitajsko,« razlaga dr. Boštjan Brumen, v Strateško in inovacijsko – razvojnem partnerstvu SRIP »Trajnostni turizem«, ki ga vodi Turistično gostinska zbornica Slovenije, zadolžen za internacionalizacijo, drugače pa dekan Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, ki je tudi partner v raziskovalnem projektu in predstavlja Slovenijo v evropski platformi pametne specializacije »Digitalizacija in varnost v turizmu«.

Majhna sprememba v turizmu, velika sprememba za družbo

»V raziskovalnem projektu Turizem 4.0 prvič v zgodovini Slovenije turistična panoga dobiva svojo vlogo tudi na raziskovalno-razvojni ravni,« dodaja dr. Emil Juvan, docent in predstojnik Katedre za trajnostni razvoj destinacij na Fakulteti za turistične študije – Turistica (Univerza na Primorskem), ki v raziskavi vodi modul razvoja ekosistema. V konzorciju z vodilnimi strokovnjaki treh slovenskih univerz, poleg omenjenih sodeluje še Fakulteta za računalništvo in informatiko (Univerza Ljubljana), je podjetje Arctur d.o.o., ki vodi projekt, sofinanciran s strani Ministrstva za Izobraževanje, znanost in šport RS, združilo moči tudi s Skupnostjo občin Slovenije (SOS).

Namen projekta je ustvariti ekosistem in modele sodelovanj, ki bodo omogočili nastanek nove vrste interesnih združenj. Takšna združenja bodo imela kompetence in raziskovalno-razvojni duh, da najdejo rešitve za preusmerjanje turističnih tokov, ustvarjanje personalizirane turistične izkušnje in spodbujanje pozitivnega učinka. »Na svetu je letno 1,3 miljarde turistov. Če tukaj uspemo ustvariti majhno spremembo, ima to učinek na celotno družbo. Naše rešitve, kot na primer nagrajevalni kripto žetoni, se naslanjajo na cilje trajnostnega razvoja Združenih narodov in bodo začetnice teh sprememb. Ustvariti želimo evropski odgovor za prihodnost turizma,« je povedala dr. Urška Starc Peceny, vodja projekta in raziskovalne ekipe pri Arcturju, ki je iniciiarala tudi Partnerstvo za Turizem 4.0, ki ga sestavljajo raznoliki deležniki z različnih področij, povezanih s turizmom, od občin, ministrstev, do podjetij, univerz in drugih organizacij ter posameznikov. V Sloveniji so deklaracijo za pridružitev k partnerstvu podpisale številne ustanove, med drugimi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, Ministrstvo za Javno upravo RS ter Turistično gostinska zbornica Slovenije. Poslanstvo Partnerstva za Turizem 4.0 je odkrivanje inovacijskega potenciala v turističnem sektorju ter ustvariti nov format dinamičnega in sodelovalnega ekosistema, v katerem turizem postavlja v središče lokalno skupnost, ki sobiva v interakciji s turisti, turističnimi ponudniki in državo.

V sklopu partnerstva se že odvijajo aktivnosti mednarodne promocije in implementacije Turizma 4.0, predvsem preko evropskih programov mednarodnega sodelovanja, kot so Interreg Danube, Interreg Mediterranean in Interreg Alpine Space. Pri slednjem Arctur sodeluje z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani kot vodilnim partnerjem in s partnerji iz petih drugih držav v Alpah. Prav tako je podjetje Arctur kot nadaljevanje raziskovalnega projekta Turizem 4.0 s Turistično gostinsko zbornico Slovenije, sestavilo močan konzorcij za prijavo na razpis “DEMO Piloti II 2018” v vrednosti 10,7 mio eurov. V sklopu teh aktivnosti bodo turistični ponudniki in visoko tehnološka podjetja soustvarjali projekt razvojno demonstracijske narave, kjer bodo izsledki znanstvenih raziskav implementirani v resnično poslovno okolje. »Tourism 4.0 Living Lab Slovenia bo eden rezultatov projekta. V njem bo moč simulirati in testirati tehnologije ter sodelovanje med deležniki in ima potencial, da bo to slovenska zgodba, ki se bo aplicirala po Evropi in širše,« je poudaril Tomi Ilijaš, direktor podjetja Arctur, ki že več kot 25 let orje ledino na področju uvajanja novih tehnologij.

Vsi deležniki vabljeni k soustvarjanju prihodnosti turizma

Za učinkovit razvoj so naprej potrebne bazične raziskave in znanje. Pri omenjeni raziskavi turističnega ekosistema v Sloveniji gre za prvo celovito raziskavo o stanju in potrebah slovenskega turizma. Za realno izvedbo raziskave je ključno, da svoje izkušnje, stališča in potrebe izrazi čim več s turizmom povezanih podjetij in organizacij. Le tako bo moč celovito in uporabno ugotoviti, kakšne so zmožnosti, potrebe in želje slovenskega turističnega sistema in tako oblikovali uporabne in izvedljive rešitve za dvig uspešnosti in dodane vrednosti v turizmu. Raziskava se izvaja s pomočjo telefonskega anketiranja oz. v kolikor to ni mogoče, preko spletne ankete. Raziskava celovito pokriva področje izvajanja in inoviranja poslovnih procesov ter sodelovanja z drugimi deležniki turizma; v javnem, zasebnem in civilnem sektorju. Vsi, ki so zainteresirani za sodelovanje, se lahko tudi samoiniciativno prijavijo na info@tourism4.0.org.

 

KONTAKT:
Urška Starc-Peceny, urska@arctur.si
+43 699 123 621 62

 

Več informacij:
www.tourism4-0.org/

www.facebook.com/tourism4.0/, twitter.com/Tourism4_0, https://www.linkedin.com/company/tourism4-0/


Prispevki za Gastronomy for Tourism Development: Potential of the Western Balkans

Kategorija: Raziskovanje Znanost

CALL FOR CHAPTERS

Gastronomy for Tourism Development: Potential of the Western Balkans

A book edited by:
Professor Almir Pestek, PhD, University of Sarajevo, School of Economics and Business in Sarajevo
Ass. Prof. Marko Kukanja, PhD, University of Primorska, Faculty of Tourism Studies – TURISTICA
Professor Sanda Renko, PhD, University of Zagreb, Faculty of Economics and Business

The guest editors of this book are seeking contributions in theoretical and practical aspects of gastronomy potentials for tourism development of the Western Balkans region. Accordingly, the book aims to include both empirical research works as well as conceptual pieces covering (but not limited to) to the following topics:

 • tourism and gastronomy,
 • the role of gastronomy in destination marketing,
 • strategies of gastronomy development,
 • sustainability in gastronomy,
 • authentic food offerings,
 • gastronomic specialities and their protection,
 • local food production and consumption,
 • quality management in gastronomy,
 • economic growth, tourism and local food production,
 • cooperation between various stakeholders (education, agriculture, tourism, culture),
 • Innovation and education in gastronomy.

 Author Guidelines

Submission Procedure:
Researchers and practitioners are invited to submit on or before March 30, 2019, a chapter proposal of 1,000 to 2,000 words clearly explaining the mission and concerns of his or her proposed chapter. Authors will be notified by April 15, 2019, about the status of their proposals. Full chapters are expected to be submitted by August 31, 2019. All contributions must be lectured. Interested authors must follow the attached guidelines for manuscript submissions. The submitted chapters will be reviewed on a double-blind review basis. Contributors may also be requested to serve as reviewers for this project.

Note: There are NO submission or acceptance fees for manuscripts submitted to this book publication. All manuscripts are accepted based on a double-blind peer review editorial process.

All proposals should be submitted to marko.kukanja@fts.upr.si

Publisher:
This book is scheduled to be published by Emerald Books (Emerald Publishing). Emerald is a global publisher linking research and practice to the benefit of society. With almost 50 years’ publishing experience, Emerald manages a portfolio of nearly 300 journals and over 2,350 books and book series volumes. For additional information regarding the publisher, please visit http://www.emeraldgrouppublishing.com

Emerald Group Publishing

www.emeraldgrouppublishing.com

With 50 years’ experience, Emerald manages a portfolio of over 300 journals, well over 2,500 book titles, and over 1,500 case studies.

This publication is anticipated to be released in 2020.

Important Dates:
March 30, 2019: Proposal Submission Deadline
April 15, 2019: Notification of Acceptance
August 31, 2019: Full Chapter Submission
October 15, 2019: Review Results Returned
November 15, 2019: Final Chapter Submission and Acceptance Notification

Inquiries can be forwarded to:

Prof. Almir Pestek, PhD: almir.pestek@efsa.unsa.ba

Ass. Prof. Marko Kukanja PhD: Marko.Kukanja@fts.upr.si

Prof. Sanda Renko, PhD: srenko@efzg.hr

 


Iskanje