Arhiv kategorije: Mednarodno sodelovanje

Informativni dogodek za izmenjave v tujini

V ponedeljek, 10. 12. 2018, se je odvil že tretji v nizu dogodkov Turistica exChanges you! – LIVE. Študenti Turistice, ki so bili na izmenjavi v tujini ter tuji študenti, ki so ravno na izmenjavi pri nas, so delili svoje izkušnje tistim, ki se za izmenjavo zanimajo ter predstavili svoje izkušnje na evropskih univerzah.

V velikem številu so se nam pridružili študenti, ki si želijo na izmenjavo in tako spoznali možnosti, ki jih ponuja ERASMUS+ program ter pridobili koristne informacije za študij in življenje na Erasmus+ partnerskih univerzah po Evropi. UP FTŠ Turistica trenutno deluje v Erasmus+ in Ceepus shemah mednarodnih izmenjav. Univerza na Primorskem sodeluje tudi z univerzami izven EU, kot na primer San Diego State University (ZDA), Ball State University (ZDA), Indiana (ZDA), SUIBE (Kitajska), JAIST (Japonska), Queensland University (Avstralija) in drugimi.

Izmenjave študentom omogočajo rast na osebnem razvoju, dragocene življenjske izkušnje, spoznavanje novih kultur in sprejemanje novih izzivov, ki jih nedvomno lahko unovčijo pri iskanju zaposlitve po končanem študiju. Poleg vse večjega števila naših študentov, ki se odpravijo na izmenjavo, je v porastu tudi število tujih študentov, ki se odločijo, da bodo del študija opravili na naši fakulteti. Tudi slednji so sodelovali na dogodku in študentom predstavili svoje destinacije.

Vsem udeležencem se zahvaljujemo za sodelovanje in želimo veliko uspešnih izmenjav v letu 2019!

Fotogalerija:

This slideshow requires JavaScript.


QNeST: Usposabljanje skupin za trajnosti turizem

V torek, 18. 9. 2018, je v Mestrah potekalo Usposabljanje skupin za trajnosti turizem v okviru mednarodnega projekta Kakovostna mreža za trajnostni turizem QNeST, na katerem je sodelovala tudi portoroška Turistica.

Na usposabljanju so strokovnjaki iz različnih področij nacionalne strokovnjake usposobili o metodologiji blagovne znamke QNEST. En od namenov projekta je namreč ustvariti kakovostno blagovno znamko, ki bo služila kot znak kakovosti, s katero se bodo lahko ponudniki in destinacija tržili kot okolju prijazni.

Ker je Slovenija med državami, ki sodelujejo na projektu, ena od vodilnih držav, ki že ima zelo dobro uveljavljen certifikacijski sistem (Zeleno shemo slovenskega turizma), je naša okolijska strokovnjakinja Jana Apih natančno predstavila način in kriterije za pridobitev znamke SLOVENIA GREEN. Slednja destinacijam in ponudnikom ponudi konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja ter skozi znamko SLOVENIA GREEN to zeleno delovanje tudi promovira.

Vodja projekta na UP FTŠ Turistici dr. Marko Kukanja je izpostavil, da ima Slovenija s krovno znamko SLOVENIA GREEN že vzpostavljen odličen sistem certificiranja destinacije in ponudnikov. To bi lahko služilo kot primer dobre prakse, ki bi se lahko uporabil v jadransko-jonski regiji, v kateri deluje projekt QNeST.


Poletna univerza fundacije ASEF tudi na Turistici

Del dva tedna trajajoče poletne univerze, ki jo organizira Azijsko evropska fundacija (ASEF) že 22. leto zapored, se bo letos odvil tudi na Turistici v Portorožu. Letošnja tema »Sustainable Tourism: Youth Driven Green Growth« je še posebno aktualna za študente in mlade, ki sodelujejo na poletni univerzi, ter edinstvena izkušnja zanje, da predlagajo rešitve za izzive trajnostnega turizma.

Med 14. 9. in 17. 9. 2018 se bo na Turistici odvijal del Poletne univerze ASEFU22, na kateri bodo letos razpravljali o trajnostnem turizmu. Sodelovali bodo študenti in mladi iz Evrope in Azije, ki se bodo prek praktičnih vaj, predavanj in skupinskih raziskav bolj poglobljeno seznanili s tematiko in delili svoje izkušnje.

ASEFU22 se bo osredotočila na tri dimenzije trajnostnega razvoja: ekonomsko, družbeno in okoljsko. Udeleženci se bodo na praktičen način srečevali s preprekami trajnostnega turizma, in se naučili, kako jih prepoznati. Prek treningov, delavnic, predavanja in študijskih tur po Sloveniji in Hrvaški bodo še bolj poglobili razumevanje tematike, ki jo pokriva projekt. Rezultate bodo predstavili tudi ustreznim deležnikom ter na vladnih srečanjih, med drugim tudi na ministrskem vrhu ASEM.

Na Turistici bodo tako udeleženci v petek, 14. 9. 2018, poslušali predavanja naših strokovnjakov, in sicer:

 • Dejan Križaj: “Introduction to the Slovenian and Global Tourism Innovation”
 • Igor Jurinčič: “Carrying Capacity Assessment and Sustainable Tourism Development in the Protected Areas of Nature”
 • Irena Weber: “Come to Piran – There’s Nothing Here & Walking Art”

V soboto in nedeljo pa bodo obiskali Piran in njegovo okolico (delavnica pod vodstvom dr. Irene Weber), Grand Hotel Bernardin, kmetijo Mahnič ter sečoveljske Soline. Program strokovnih ogledov je skoordinirala Tamara Kozlovič, vodja Turistične organizacije Koper.

Več informacij o poletni univerzi ASEF: tukaj.


 Sorodne novice: Študentka Turistice izbrana za govorko na konferenci ASEM


Srečanje projektnih partnerjev mednarodnega projekta »Kakovostna mreža za trajnostni turizem« QNeST

11. in 12. julija 2018 se v Portorožu na Fakulteti za turistične študije – Turitica članice Univerze na Primorskem odvija partnerski sestanek projekta QNeST. Poleg usklajevanja aktivnosti projekta so si člani projektnega tima ogledali tudi primer dobre prakse uveljavitve trajnostnega turizma pri ponudniku ekološkem vinarju Rodica v Truškah, Slovenska Istra, ki kakovostno združuje vino, naravo in tradicijo.

Cilj projekta »Kakovostna mreža za trajnostni turizem« QNeST je spodbujanje trajnostnega turizma ter naravno in kulturno dediščino jadransko -jonske regije. V ta namen si projekt prizadeva za vzpostavitev jadransko-jonske mreže operaterjev, dejavnih pri spodbujanju trajnostnega turizma, in ustvariti “kakovostno blagovno znamko”, ki bo služila kot znak kakovosti s katero se bodo lahko ponudniki in destinacija tržili kot okolju prijazna.

Slovenija ima že uveljavljeno zeleno shema slovenskega turizma, ki je orodje na nacionalni ravni oziroma certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji. Destinacijam in ponudnikom ponudi konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja ter skozi znamko SLOVENIA GREEN to zeleno delovanje tudi promovira.

Vodja projekta na UP FTŠ Turistici dr. Marko Kukanja je izpostavil, da ima Slovenija s krovno znamko SLOVENIA GREEN že vzpostavljen odličen sistem certificiranja destinacije in ponudnikov kar bi lahko služilo kot primer dobre prakse, ki bi se lahko uporabil v jadransko-jonski regiji v kateri deluje projekt QNeST. Glavni prispevek UP FTŠ Turistice je priprava strategije s področja trajnostnega okolijskega razvoja, pri čemer na področju vzpostavitve regijskih standardov sodelujemo z Jano Apih iz zavoda GoodPlace, ki skrbi za certificiranje ponudnikov v okviru Zelene sheme slovenskega turizma SLOVENIA GREEN.


Na Turistici zaključili projekt GOST UP

Univerza na Primorskem je uspešno zaključila projekt GOST UP – Gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na Univerzi na Primorskem, v okviru katerega smo na Turistici v zadnjih dveh študijskih letih gostili 8 gostujočih predavateljev iz tujine. 

Prek projekta smo na Turistici zasledovali cilje mednarodne vpetosti, internacionalizacije študijskega procesa ter raziskovanja in tako z institucijami, iz kjer gostujoči predavatelji prihajajo, stkali še globlje poslovne in prijateljske vezi.

Obiskali so nas:

Ranko Mirić je prodekan za študijske zadeve in raziskovanje na Naravoslovno-matematični fakulteti Univerze v Sarajevu.

Obiskal je UP FTŠ – Turistico, kjer je študentom različnih programov predaval o kulturnem turizmu, turistični valorizaciji, geografiji zaščitenih področij v BIH in varnosti v turizmu.

Iz Sam Huston State University v ZDA je UP FTŠ – Turistico obiskala Velvet Nelson.

Raziskovalno se osredotoča na geografijo turizma in sonaravno trajnostni razvoj turizma, o čemer je tudi predavala.

Craig Webster prihaja iz Ball State University v ZDA.

Obiskal je UP FTŠ – Turistico, študentom pa je predaval o turizmu v prihodnosti, rabi umetne inteligence in robotike v turizmu in gostinstvu in sorodnih temah.

Ulrike Gretzel poučuje in raziskuje na University of Southern California v ZDA.

Študentom UP FTŠ – Turistice je predavala o uporabi družbenih omrežij in informacijske tehnologije v turizmu in megatrendih v turizmu.

Allan Brodie je raziskovalec angleške zgodovine, dela pa na instituciji Historic England.

Izbrane vidike angleškega turizma je predstavil študentov UP FTŠ – TURISTICA.

James Kennell je priletel iz Velike Britanije. Dela na University of Greenwich, maja pa je obiskal UP FTŠ TURISTICO.

Predaval je o festivalskem turizmu in turističnih prireditvah, ter pri tem uporabil resnične primere iz Velike Britanije.

Rodolfo Baggio iz Universita Bocconi v Italiji se ukvarja z z IKT in kompleksnimi sistemi, med katerimi je tudi turizem.

Predaval je magistrskim študentom UP FTŠ – Turistica.

Dr. Rob Davidson je direktor podjetja MICE Knowledge in predavatelj na številnih evropskih turističnih fakultetah. 

Predaval je študentom UP FTŠ – Turistica.

 

This slideshow requires JavaScript.

Vir: https://www.upr.si/sl/mednarodno/gost-up

Več informacij o zaključkih projekta na ravni Univerze na Primorskem si lahko preberete: tukaj.


   

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Povezava na www.eu-skladi.si


“Mobilni učitelji” v Sarajevu

Turistica sodeluje pri operaciji »Mobilni učitelji UP 2017/2018«, v okviru katere se bo več visokošolskih učiteljev in sodelavcev Turistice v letu  2018 udeležilo 3-mesečne mobilnosti na tujih visokošolskih institucijah. Poleg pedagoškega dela bodo sodelovali pri raziskovalnem in drugem strokovnem delu ter drugih oblikah sodelovanja. S tem bodo prispevali k večji odprtosti Univerze, predvsem pa k razvoju kakovostnega in mednarodno primerljivega visokošolskega sistema.

S koncem marca 2018 je svojo mobilnost v BIH pričel tudi sodelavec dr. Marko Kukanja. Spodaj si lahko preberete njegova poročila.


POROČILO – APRIL 2018

V okviru javnega razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017-2018« sem 29. 3. 2018 pričel trimesečno gostovanje na Ekonomski fakulteti v Sarajevu, Katedri za marketing. Moj gostitelj je dr. Almir Peštek, član Katedre za marketing, ki poleg marketinškega področja aktivno preučuje tudi turizem. S kolegom sva organizirala izjemno zanimivo predavanje o turizmu v Sloveniji, pri čemer smo se posvetili primerjavi in iskanju skupnih razvojnih potencialov obeh držav. Na fakulteti se aktivno srečujem tudi z ostalimi člani katedre, obenem pa me kolega uvaja v mentorsko delo s študenti, kar pripomore k izmenjavi dobrih praks na področju didaktičnih ter pedagoško-raziskovalnih pristopov. Kolege predvsem zanima moj/naš pogled na turizem. Prednost vsekakor predstavlja tudi moje znanje jezika, saj se s kolegi in študenti sporazumevam v njihovem materinem jeziku.

Aktivno se posvečam(o) tudi skupnemu projektno-raziskovalnemu delu ter iskanju vzajemnih, dolgoročnih možnosti za sodelovanje. Obe državi imata namreč (tudi) skupno zgodovino, številne primerjalne prednosti in podobne dolgoročne ambicije, kar nedvomno odpira priložnosti za pedagoško in raziskovalno delo tudi v prihodnje. Dr. Peštek je poleg pedagoško – raziskovalnega dela izjemno aktiven tudi v gospodarskem ter družbeno-političnem življenju. Aktivno se posveča razvoju gospodarstva in turizma v BIH, zaradi česar veliko časa namenimo mreženju ter identifikaciji razvojnih potencialov države, predvsem na področju razvoja podjetništva, gastronomskega, ruralnega in temačnega turizma. BIH ter okolica Sarajeva namreč ponujajo številne razvojne priložnosti na predhodno omenjenih področjih. V tem pogledu velja omeniti neposredno bližino olimpijskih centrov Bjelašnica in Jahorina, vodnato in zeleno pokrajino, bližino številnih spomenikov (npr. Sutjeska in Srebrenica) ter prepoznavno »Balkansko kuhinjo«, ki se je razvila/sooblikovala pod zgodovinskim vplivom številnih narodov in narodnosti, ki so s svojimi nacionalnimi kuhinjami sooblikovali njen današnji fenomen.

Pri iskanju razvojnih potencialov je zanimivo predvsem dejstvo, da so številni mladi podjetniki bivši študentje EFSA in prof. Peštka. Slednje je nedvomno tudi posledica premišljenega didaktičnega pristopa, saj poučevanje marketinga temelji na aktivnem povezovanju s poslovnim okoljem že tokom študija. Med študijem se študentje osredotočajo na študije primerov iz realnega (poslovnega) okolja, pri čemer je ključnega pomena identifikaciji primerov najboljših praks v gospodarstvu ter povezovanje prakse s teoretičnimi izhodišči. Pri identifikaciji primerov dobrih praks (predvsem na področju razvoja trajnostnega turizma) imamo vsekakor tudi Slovenci (in Turistica) kaj pokazati!

V sklopu nadaljnjega načrtovanja dolgoročnega sodelovanja z Univerzo na Primorskem sva se z dr. Peštkom v preteklem mesecu večkrat srečala tudi s kolegi iz Prirodno matematičkog fakulteta (PMF) iz Sarajeva. S kolegi iz PMF-a na Turistici že uspešno sodelujemo. Ker želimo dosedanje uspešno sodelovanje še poglobiti, smo napore usmerili v iskanje dolgoročnih sinergijskih učinkov za obe inštituciji.

Poleg tekočih obveznosti, sem v rednih stikih tudi s kolegi iz Turistice, predvsem projektnim timom QneST. Ker pa se bliža čas referendumov in volitev, je potrebno pravočasno pomisliti tudi na vestno izpolnjevanje državljanskih obveznosti, saj glasovanje na konzularnem predstavništvu v tujini zahteva predčasno najavo volitev v tujini.

Foto: Marko Kukanja, osebni arhiv


POROČILO – MAJ 2018

Ker je pedagoški proces pri predmetih iz področja trženja zelo dinamičen ter usmerjen v analizo primerov iz realnega (poslovnega) okolja, smo se v tem mesecu večkrat srečali na terenu. Udeležili smo se konference Inhoreca 2018, kjer so potekala številna predavanja s področja turizma, posebej zanimiva pa je bila panelna diskusija o stanju in  perspektivah v turizmu BIH, ki jo je s predstavniki turističnega gospodarstva in turističnih organizacij vodil prof. Peštek. Udeleženci ugotavljajo, da je Slovenija referenčni primer dobre prakse v turizmu za področje JV Evrope (Balkana), zato smo v nadaljevanju prediskutirali nadaljnje možnosti za sodelovanje. Sogovorniki si predvsem želijo (še) aktivnejše sodelovanje tako s slovenskim turističnim gospodarstvom kot slovenskimi raziskovalno – izobraževalnimi inštitucijami. Posledično je bila UP FTŠ Turistica povabljena k aktivni soudeležbi na prihodnji prireditvi ter soorganiziranju 1. skupne regijske konference s področja turizma. Sogovornike zanimajo predvsem naše izkušnje pri sistemskem organiziranju in vodenju turizma na državni in lokalni ravni, turističnih politikah, aktivnostih ter vlogi Slovenske turistične organizacije (STO) pri trženju in razvoju inovativnih turističnih produktov (s poudarkom na gastronomiji), mreženju ter razvoju trajnostnega turizma. V tem pogledu je zanimiva predvsem Zelena shema slovenskega turizma, kjer prevzemamo vodilno vlogo tako v regionalnem kot svetovnem merilu. Na Turistici trenutno izvajamo Adrion projekt QneST, ki obravnava tematiko trajnostnega turizma v Jadransko – jonski regiji, zato smo predstavili in izmenjali tudi projektne izkušnje in izsledke raziskovanja, saj menimo, da bodo projektne rešitve zagotovo doprinesle tudi k razvoju trajnostnih oblik turizma v BIH. Številne podobnosti med državama (geografska in kulturna umeščenost, medkulturna raznovrstnost ter biotska pestrost) in skupna polpretekla zgodovina namreč ponujajo številne možnosti za čezmejno sodelovanje. V tem pogledu se obe inštituciji, tako EFSA kot UP FTŠ Turistica, nedvomno trudita vzpostaviti še trše temelje skupnega znanstveno – raziskovalnega sodelovanja.

Na drugem srečanju na terenu smo se dotaknili tematike 1. svetovne vojne. Temačni turizem predstavlja posebno obliko tematskega turizma ter na širšem območju nemirnega Balkana ponuja številne priložnosti za razvoj tematskih turističnih produktov. Sarajevo ima sloves mesta, ki je zaradi tragičnega uboja prestolonaslednika, svetovno civilizacijo popeljalo v t.i. veliko vojno. Ker letos mineva sto let zaključka 1. sv. vojne, smo na terenu poizkušali identificirati skrite in pozabljene zgodovinske potenciale, ki predstavljajo osnovo za razvoj novih tematskih turističnih produktov. Protokol terenskega dela je potekal predvsem skozi oči obiskovalca in odkrivanje (diskusijo) prezrtih znamenitostih mesta. Cilj tovrstnih aktivnosti je ponuditi inovativne in poučne turistične produkte, ki nagrajujejo »tipske« itinerarje turističnih ponudnikov. V tem pogledu državi povezuje tudi Soška fronta, saj so se številne vojaške enote iz območja današnje BIH bojevale prav na Soški fronti. Turistica je v preteklosti uspešno izvedla projekt Histur, ki je obravnaval zgodovino in dediščino turizma na Istrskem polotoku, zato smo izmenjali tudi projektne izkušnje in identificirali možnosti skupnega sodelovanja v prihodnosti.

Letos pa ne mineva zgolj sto let zaključka velike vojne, temveč je ob stoletnici smrti Ivana Cankarja Republika Slovenija leto 2018 razglasila za Cankarjevo leto. Ob tej priložnosti je Veleposlaništvo Republike Slovenije v Sarajevu sodelovanju s Filozofsko fakulteto Univerze v Sarajevu ter Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani organiziralo cikel predavanj posvečenih Ivanu Cankarju. Dogodek je pomemben tudi zato, ker je Ivan Cankar dramo Hlapci napisal ravno med svojim bivanjem v Sarajevu! Po velikemu pisatelju, esejistu, pesniku in dramatiku je mesto Sarajevo ponosno poimenovalo eno izmed svojih glavnih mestnih ulic, v mestu pa deluje tudi slovenska izseljenska matica – Slovensko društvo (SD) Cankar iz Sarajeva.

This slideshow requires JavaScript.

 


Gostujoči predavatelji Erasmus+

Vabimo vas na gostujoča predavanja v okviru programa Erasmus+:

prof. dr. Nusreta Dreškovića iz Univerze v Sarajevu (Prirodno-matematički fakultet, Odsjek za geografiju)

 • 21.5. ob 10.00 v predavalnici 001; Turizam u Bosni i Hercegovini – postojeće stanje i perspektive razvoja
 • 23.5. ob 16.00 v Ljubljani; Turističko planiranje u zaštićenim područjima u Bosni i Hercegovini – principi planiranja i stanje
 • 24.5. ob 12.30 na UP FHŠ; Klimatske osnove turističkog planiranja u Bosni i Hercegovini

Predavatelja gostijo dr. Simon Kerma pri predmetu Načrtovanje in urejanje prostora (VS MTD) ter dr. Igor Jurinčič pri predmetu Turistična geografija (UNI TUR in UNI KT).

Tomeš Rostislav iz University College of Business in Prague

 • Ponedeljek, 14. 5. 2018, 8.00 – 9.30, predavalnica 206, tema: Financial functions in Excel
 • Torek, 15. 5. 2018, 8.00 – 9.30, predavalnica 206, tema: Financial functions in Excel
 • Torek, 15. 5. 2018, 14.00 – 15.30, predavalnica 206, tema: Finance scenarios in Excel
 • Četrtek, 17. 5. 2018, 8.00 – 9.30, predavalnica 206, tema: Financial functions in Excel

Gostujočega predavatelja gostita Saša Planinc, viš. pred. ter mag. Tanja Planinc, viš. pred.

Maria Jose Costa Barros iz Instituto Politecnico de Viana do Castelo

 • Torek, 15. 5. 2018, 9.00 – 12.00, predavalnica 201, tema: English for Tourism
 • Torek, 15. 5. 2018, 14.00 – 16.00, predavalnica 308, tema: Portugese language and culture
 • Četrtek, 17. 5. 2018, 16.00 – 19.00, Tema: English for Tourism

Predavateljico gostijo mag. Tina Orel Frank, lektor, Ljudmila Sinkovič, lektor, dr. Nina Lovec, lektor ter mag. Šarolta Godnič Vičič, viš. pred.

 

images

Predavanje je organizirano v okviru programa Erasmus+, KA1 – Učna mobilnost posameznikov.


Mednarodna delavnica: Non-commutative structures 2018

Na Turistici bo od 23. do 27. maja potekala delavnica z mednarodno udeležbo Non-commutative structures 2018 (NCS2018).
Delavnico organizira Slovensko društvo za diskretno in uporabno matematiko, skupaj z UP FAMNIT, UP IAM, UP FTŠ, UL FMF in IMFM.
Kratek opis delavnice (v angleškem jeziku):
Recently, non-commutative generalizations of lattices and related structures have seen an upsurge in interest, with new ideas and applications emerging, from quasilattices to skew Heyting algebras. Much of this activity derives in some way from the initiation, thirty years ago, by Jonathan Leech, of a research program into structures based on Pascual Jordan’s notion of a non-commutative lattice. The first workshop on non-commutative structures aims to present the breadth of contemporary research in the area, with contributions from international and Slovenian mathematicians. We are delighted that Jonathan Leech has accepted our invitation to deliver the keynote address in this meeting, which will hopefully be the first of many.
Znanstveni odbor: Karin Cvetko Vah (predsednica), Michael Kinyon, Tomaž Pisanski
Organizacijski odbor: Nino Bašić, Karin Cvetko Vah, João Pita Costa, Tomaž Pisanski (predsednik).
Banner, Header, Mathematics, Formula, Physics, School

Vabilo na predstavitev projekta LANDS

Vabimo vse zainteresirane javnosti na javno predstavitev mednarodnega projekta Erasmus+ z naslovom: »LANDS, Next destination Balkans: agritourism landscapes development«.

Predstavitev se bo izvedla na Fakulteti za turistične študije – Turistici, Univerze na Primorskem, v torek, 22. maja 2018, ob 11. uri v predavalnici 308 (3. nadstropje).

Na srečanju bodo predstavljene projektne aktivnosti in partnerji projekta. Namen je pospeševanje razvoja agriturizma na Zahodnem Balkanu, še posebej v Srbiji in Bosni in Hercegovini. Opravila se bo analiza trenutnega stanja in oblikovalo razne mehanizme za zagotovitev ustreznih informacij, kot na primer usposabljanja in delavnice, vsem deležnikom turizma na podeželju.

Projekt sodi pod t.i. »Ključni ukrep 2 (KA2), Projektno sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks«, z akcijo »Krepitev zmogljivosti institucij na področju visokošolskega izobraževanja«. Ravno partnerice iz visokega šolstva želijo s projektom prevzeti aktivnejšo vlogo pri razvoju družbe in izboljšanjem življenjskih pogojev na podeželju prek raznovrstnosti ruralne ekonomije, s poudarkom na razvoju agriturizma oz. turizma na podeželju. Sodelujoči raziskovalci na projektu so dr. Aleš Gačnik, dr. Simon Kerma in Peter Kopić.

Trajanje projekta: 2017–2020; vodilni partner: College of agriculture and food production, Prokuplje, Srbija; skupno število partnerskih institucij: 15; višina odobrenih sredstev: 780.000,00 EUR.

Za več informacij se lahko obrnete na koordinatorja projekta g. Petra Kopića, na e-naslov: peter.kopic@fts.upr.si.


“Mobilni učitelji” v San Diegu

Turistica sodeluje pri operaciji »Mobilni učitelji UP 2017/2018«, v okviru katere se bo več visokošolskih učiteljev in sodelavcev Turistice v letu  2018 udeležilo 3-mesečne mobilnosti na tujih visokošolskih institucijah. Poleg pedagoškega dela bodo sodelovali pri raziskovalnem in drugem strokovnem delu ter drugih oblikah sodelovanja. S tem bodo prispevali k večji odprtosti Univerze, predvsem pa k razvoju kakovostnega in mednarodno primerljivega visokošolskega sistema.

Z januarjem je svojo mobilnost v ZDA pričel tudi sodelavec dr. Dejan Križaj. Spodaj si lahko preberete prvi poročili.


V okviru javnega razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017-2018« sem 3.1.2018 pričel trimesečno gostovanje na San Diego State University (SDSU), moj gostitelj je dr. Vinod Sasidharan, ki se pedagoško ter raziskovalno ukvarja s trajnostnim turizmom in je Service Learning direktor SDSU programa Service Learning and Community Engagement (SLCE).

http://servicelearning.sdsu.edu/contact-us

http://htm.sdsu.edu/about_us/profile/vinod-sasidharan

V sklopu predmeta »Sustainable tourism planning«, katerega soizvajalec sem, me dr. Sasidharan uvaja v zgoraj omenjeni Service Learning koncept. Gre za način učenja, ki študentom ponuja priložnosti za povezovanje z lokalno skupnostjo skozi izvajanje raziskav, povezanih z reševanjem realnih izzivov na terenu. Tovrstni pristop poskuša krepiti vezi in dobrobit lokalne skupnosti z jasno oblikovanimi učnimi rezultati učencev in s SLCE usklajenim načinom ocenjevanja njihovih učnih dosežkov. SDSU univerza skozi tovrstno izobraževanje sodeluje z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in/ali mednarodnimi pobudami, agencijami in partnerji, ki v svoje delovanje vključujejo prakse in storitve povezane s socialno pravičnostjo.

Predmet »Sustainable tourism planning« temelji na zgornjem principu. Osredotoča se na “trajnostna doživetja v turističnih okoljih” ter poudarja pomen trajnostnih standardov, inovacij in najboljših tovrstnih praks v turistični industriji. S sodelovanjem študentov v skupinskih, izkustvenih, skupnostnih, storitvenih in učnih dejavnostih jim ta predmet omogoča uvide, kako lahko trajnostni razvoj dosežemo s pomočjo nastanitvenih in turističnih raziskovalno-razvojnih aktivnostih, ki se osredotočajo na družbo, kulturo ter naravno okolje.

Ker gre za sodelovanje z lokalno skupnostjo, pri predmetu sodeluje tudi za lokalno (tudi turistično) gospodarstvo in skupnost izredno pomemben lokalni partner Balboa Park ter predstavniki njegovega posebnega oddelka oz. programa: Balboa Park Cultural Partnership Sustainability Program (BPCP). Park se razteza na ca. 500 hektarjih in združuje 16 pomembnih muzejev in drugih institucij, med drugim svetovno znani San Diego ZOO. Več informacij: https://en.wikipedia.org/wiki/Balboa_Park_(San_Diego)

Januarsko poročilo dr. Dejana Križaja si preberite: tukaj

Februarsko poročilo dr. Dejana Križaja si preberite: tukaj

Marčevsko poročilo dr. Dejana Križaja si preberite: tukaj


Iskanje