Arhiv kategorije: Kultura

KulTuristica: UNESCO IN TURIZEM

KulTuristica – omizja, posveti, razstave o izzivih in priložnostih kulturnega turizma

»UNESCO IN TURIZEM«

Kje? Kdaj? Zakaj? Kako?

četrtek, 29. november  2018, ob 17. uri

v predavalnici 201 UP Fakultete za turistične študije Turistica, Obala 11a, Portorož.

Spoštovani ljubitelji svetovne dediščine in turizma!

V letu 2018 smo pod okriljem Katedre za kulturni turizem izpeljali terenske oglede in srečanja z glavnimi akterji, povezanimi z UNESCO enotami svetovne materialne dediščine v Sloveniji. Namen sondažne terenske raziskave je bil primerjati vključenost UNESCO lokacij v turistično ponudbo Slovenije z različnih zornih kotov; interpretacije, komunikacije, konstrukcije imaginarija in drugih relevantnih vidikov.

Ali se država in njeni državljani zavedajo razvojnega in komunikacijskega potenciala UNESCO enot pri nas? Kaj ima od tega lokalno prebivalstvo, občine in regije? Kako svetovno dediščino povezovati s turizmom, kako jo vključevati v turistično prepoznavnost in razvoj destinacij? O tem in še o številnih drugih aktualnih vsebinah se bomo pogovarjali z izbranimi gosti omizja. Z nami bodo:

 • Bojan Kocjan, Zavod za gozdove Slovenije, OE Kočevje, višji sodelavec
 • Vesna Malnar Memedovič, Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje, direktorica
 • Stojan Ščuka, Park Škocjanske jame, direktor
 • Sanja Marija Pellis, Center za idrijsko dediščino / Idrija UNESCO Global Geopark, direktorica
 • Irena Šinkovec, Mestni muzej Ljubljana, muzejska svetovalka, kustosinja za prazgodovino

Moderatorja strokovnega omizja bosta dr. Simon Kerma in dr. Aleš Gačnik s Katedre za kulturni turizem (Fakulteta za turistične študije Turistica, Univerza na Primorskem).

Omizju sledi druženje v prostorih fakultete.

Dogodek posvečamo Evropskemu letu kulturne dediščine.

Organizacija: Katedra za kulturni turizem, Fakulteta za turistične študije Turistica UP

* Obveščamo vas, da bo dogodek sneman v pedagoške namene. 


Galerija AvanTuristica: Odstrta dediščina Slovenije

Kategorija: Dogajanje Kultura

RAZSTAVA »ODSTRTA DEDIŠČINA SLOVENIJE« SKOZI OBJEKTIVE FOTOGRAFOV NAS VODI V EVROPSKO LETO KULTURNE DEDIŠČINE

ČAS JE ZA KULTURNI TURIZEM. TUDI NA SLOVENSKEM.

Fotografska razstava »Odstrta dediščina« nas na zelo komunikativen način popelje v prvo evropsko leto kulturne dediščine (2018). Pa ne le to! Vodi nas tudi v novo ero slovenskega turizma, ki bo naslednja štiri leta še kako kulturno zaznamovana. Prvi dve leti bosta prioritetno povezani s kulturo oz. kulturnim turizmom, tretje in četrto leto pa z gastronomijo oz. gastronomskim turizmom. Pred nami je torej čas za KULTURNI TURIZEM. Tudi na Slovenskem.

V evropsko leto kulturne dediščine vstopamo z najrazličnejšimi dogodki in projekti z namenom vzpodbuditi zanimanje za odkrivanje in raziskovanje bogate in raznolike evropske kulturne dediščine. Povečati se želi zavest o skupni zgodovini in vrednotah ter okrepiti občutek pripadnosti k skupni evropski identiteti. Da se ne bomo prepoznavali le lokalno, regionalno in nacionalno, ampak tudi v kontekstu skupnega evropskega prostora.

Evropsko leto kulturne dediščine 2018 izpostavlja naslednje poudarke:

 • Pomen kulturne dediščine za družbo: kulturna dediščina je osrednji sestavni del kulturne identitete, kulturne raznolikosti in medkulturnega dialoga.
 • Prispevek kulturne dediščine h gospodarstvu: gospodarski potencial dediščine za podpiranje kulturnih in kreativnih industrij, spodbujanje ustvarjanja in inovacij, promoviranje trajnostnega turizma, krepitev socialne kohezije in ustvarjanje dolgoročnega zaposlovanja.
 • Vloga kulturne dediščino v evropski kulturni diplomaciji.
 • Pomen varstva in ohranjanja naše skupne kulturne dediščine.

Med desetimi evropskimi iniciativami, vezanimi na komuniciranje projekta v letu 2018, je velik poudarek namenjen vzpodbujanju zanimanja za kulturno dediščino v javnosti, še posebej pri otrocih in mladini. Aktivno in participativno vključevanje čim večjega števila deležnikov namreč sodi med temeljna izhodišča projekta, oblikovanih že decembra 2014 in objavljenih v Uradnem listu Evropske unije pod oznako C 463. Še zlasti na Slovenskem pa smo lahko veseli izpostavljanja pomena in prispevka kulturne dediščine h gospodarskemu in trajnostnemu razvoju ter k okrepljenemu sodelovanju in iskanju sinergij med različnimi vladnimi in nevladnimi deležniki.

Leto 2018 izpostavlja kulturno dediščino kot osrednjo komponento kulturne identitete, kulturne raznolikosti in medkulturnega dialoga. Kulturna dediščina nam pomaga razumeti preteklost in ustvariti boljšo prihodnost, ne le našo, ampak tudi evropsko, kar se odraža tudi v nacionalnem sloganu: Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost.”

»Sharing heritage« je eden od sloganov projekta Evropskega leta kulturne dediščine 2018 z namenom, da nam naša kulturna dediščina pripoveduje o naši deljeni evropski zgodovini, ne glede na to, kje smo doma.

Fotografska razstava »Odstrta dediščina« govori o komuniciranju in deljenju dediščine, tako snovne kot še zlasti nesnovne. Navdaja nas z občutkom spoštovanja do ohranjanja številnih tradicionalnih znanj in veščin, pa naj gre za peko kruha, lončarstvo, solinarstvo, splavarjenje, planšarstvo in bloško smučanje ali za živo tradicionalno pustno kulturo, plesno in glasbeno izročilo. Opozarja nas na monumentalno arhitekturno dediščino, krhkost premične kulturne dediščine in tudi na pomen raziskovanja in varovanja kulturne dediščine. Zastavlja pa nam tudi vprašanje, kako misliti kulturno dediščino v turizmu in kako jo vključevati v strateško kreiranje turističnega razvoja!?

Brez sodobnih znanj ne bo šlo! Še zlasti ne brez tistih, ki nas vodijo h kreativnemu in inovativnemu povezovanju dediščine s turizmom! Zato potrebujemo nov tip kritičnih, senzibilnih in odgovornih turističnih profesionalcev. Zato potrebujemo univerzitetni študijski program Kulturni turizem! In ta potrebuje, ne le v času Evropskega leta kulturne dediščine 2018, ampak vsaj še v nadaljnjih štirih letih, veliko moje, tvoje, naše in vaše naklonjenosti ter podpore, tako na ravni fakultete kot univerze! To je naša skupna odgovornost in razvojna priložnost hkrati.

Piše: dr. Aleš Gačnik


Društvo popotnih fotografov in fotoreporterjev

Društvo popotnih fotografov in fotoreporterjev je bilo ustanovljeno decembra leta 2003. Trenutno šteje preko 300 članov. Zasnovano je bilo z željo, da bi fotografije slovenskih popotnikov, ki  vsako leto nastajajo v mnogih svetovnih velemestih, puščavah, gorah, deževnih pragozdovih, savanah in na obalah oceanov dvignili na višji, bolj kakovosten nivo. Velik pomen pripisujejo izobraževanju fotografov v obliki predavanj, fotografskih delavnic ali delu na terenu. Številni člani društva tudi aktivno sodelujejo z raznimi domačimi in tujimi časopisi in revijami. Kot fotoreporterji beležijo lepe, privlačne in barvite pa tudi črno bele, žalostne in tragične trenutke sodobnega sveta.

Na društvenih srečanjih izmenjujejo ideje tako fotografi začetniki, ki so šele pred kratkim spoznali čarobno moč svetlobnega zapisa kot profesionalni mojstri, ki jim fotografija daje vsakdanji kruh. V zadnjih letih so priredili že kar nekaj društvenih razstav z različno tematiko.
Marsikateri član je tudi sodeloval in bil nagrajen na prestižnih fotografskih razstavah ali natečajih.

Kontakt: predsednik društva – Iztok Bončina (Iztok.Boncina@guest.arnes.si)


Vabilo

Katedra za kulturni turizem UP FTŠ Turistice ter
Društvo popotnih fotografov in fotoreporterjev

ob evropskem letu kulturne dediščine
vabita na odprtje fotografske razstave

Odstrta dediščina Slovenije

v sredo, 17. januarja 2018, ob 13.00

v Galeriji Avanturistica na UP FTŠ Turistici, Obala 11a, 6320 Portorož.

Razstava bo odprta v januarju in februarju 2018.

Razstavljavci: Aleksandra Jereb, Arne Hodalič, Boštjan Zajc, Gal Kušar, Iztok Bončina, Katja Bidovec, Kristina Brumat, Mankica Kranjec, Marjan Gresl, Martina Budal,  Nataša Hostnik, Tomaž Velechovsky, Tone Štamcar.


MOOC: Turistični management Unescove dediščine

Kategorija: Izobraževanje Kultura

VABILO NA BREZPLAČNI SPLETNI TEČAJ

“TURISTIČNI MANAGEMENT UNESCOVE DEDIŠČINE” 

Izobraževalna priložnost v 2018 – letu Evropske kulturne dediščine! 

 Za vse, ki delujete na področju turizma in/ali kulturne dediščine,
ali si to zaenkrat le želite!

Portoroška Fakulteta za turistične študije – TURISTICA,
članica svetovne UNESCO-ve mreže za izobraževanje na področju turizma in kulturne dediščine,

vabi vse,

ki ste kakorkoli povezani ali simpatizirate s turizmom in dediščino, da se prijavite na brezplačni
8 tedenski spletni tečaj in pridobite certifikat Turistični manager Unescove dediščine.

VABLJENI !

Tečaj se bo pričel 15.1.2018 in bo potekal na vodilni platformi za brezplačno spletno izobraževanje s področij računalništva, poslovanja in upravljanja – FUN.MOOC (Masive Open Online Course).

Tečaj Turistični management Unescove dediščine je sestavljen iz osmih tedenskih modulov s področij UNESCO-ve svetovne dediščine, komunikacijskih tehnologij, turistične interpretacije in upravljanja. Video predavanja, kvizi, naloge in interaktivne vsebine so v angleškem jeziku in bodo vsem udeležencem na voljo vse do konca leta 2018, ko je potrebno tečaj zaključiti.

Za vse informacije o tečaju in za brezplačno registracijo, ki je možna že danes, obiščite povezavo: https://goo.gl/NUa7s9

Na spletnih omrežjih (Facebook skupina Tourism Management at Unesco World Heritage Sites) lahko spremljate prijave udeležencev s celega sveta. Trenutno jih je največ iz Portugalske, sledita Francija in Italija. Slovenci še nismo vidno zastopani.

Tudi v Sloveniji smo ponosni na dediščino, ki jo želimo v turizmu profesionalno in učinkovito predstaviti.

Tečaj je pripravila UNESCO-va mreža univerz iz 10 držav, ki so vodilne na področju izobraževanja za turizem in kulturno dediščino. Mreža ima sedež na Univerzi v Parizu (Sorbona). Tečaj izvaja 20 profesorjev te mreže, ki so priznani strokovnjaki na področju turizma in dediščine. Slovenijo zastopa izr. prof. dr. Aleksandra Brezovec s Turistice. Nanjo se lahko obrnete za morebitne dodatne informacije (aleksandra.brezovec@fts.upr.si).

izr. prof. dr. Aleksandra Brezovec

Izredna profesorica na Turistici dr. Aleksandra Brezovec je članica pedagoške ekipe, ki bo širila svoje znanje o turizmu.


Voda, od mita do arhitekture 

Kategorija: Dogajanje Kultura Zanimivo

V okviru KulTuristice in letošnjih Dni evropske kulturne dediščine smo na Turistici odprli fotografsko razstavo: Voda, od mita do arhitekture. Razstava, ki jo je organizirala Katedra za kulturni turizem UP FTŠ Turistice v sodelovanju z dodiplomskimi študenti smeri Kulturni turizem ter tujimi študenti istega programa in študenti na izmenjavi Erasmus+, bo odprta do 27. 10. 2017, zato ste vabljeni, da si jo ogledate v obratovalnem času fakultete. Utrinke z odprtja razstave si lahko ogledate v galeriji spodaj.

Kulturistica je tokrat segala vse do Ljubljane, kjer so podiplomski študenti v sredo, 26. 9. 2017, v prostorih Turistice (Študentski kampus Ljubljana) predstavili rezultate projektnega dela na lokaciji Mesarskega mostu v Ljubljani: Urbani fragmenti in ritemanaliza. Projektno delo je vsebinsko vezano na urbani turizem, kulturni turizem in kulturno dediščino. Konceptualno izhaja iz idej Walterja Benjamina o urbanih fragmentih in koncepta ritemanalize Henrija Lefebvreja. V študentskem kampusu bodo besedila, fotografije in posnetki opazovanja interakcij na mostu razstavljena do 27. 10. 2017. Vabljeni!

V petek, 29. 9. 2017, pa so podiplomski študenti in dijakinje Gimnazije Poljane izvedli turistični performans, ki izhaja iz zgoraj omenjenega dela Urbani fragmenti in ritemanaliza.

 

 

Galerija: Odprtje razstave v Portorožu

Galerija: Performans v Ljubljani


Čestitke ob svetovnem dnevu turizma!

Kategorija: Dogajanje Kultura

Čestitke ob svetovnem dnevu turizma!

Skupščina Združenih narodov je leto 2017 proglasila za mednarodno leto trajnostnega turizma za razvoj.

Svetovni dan turizma 2017 predstavlja edinstveno priložnost za dvig ozaveščenosti in skupno prizadevanje vseh deležnikov turističnega gospodarstva ter državnega vrha za pozitiven prispevek trajnostnega turizma k razvoju. Tudi na Turistici se zavedamo tega in naše študente izobražujemo v tem duhu.

 

Experience, travel – these are education in themselves. Euripides

 

Travel. Enjoy. Respect.

 

Praznujmo skupaj! #WTD2017 #IY2017 #TravelEnjoyRespect #SDGs


Kulturistica: Urbani fragmenti in ritemanaliza

Kategorija: Dogajanje Kultura Zanimivo

KulTuristica

Predstavitev rezultatov projektnega dela študentov
Urbani fragmenti in ritemanaliza

Predstavitev bo v sredo, 26.9. 2017, ob 17.00 uri
na Kampusu, Pivovarniška ulica 6, Ljubljana.

Podiplomski študenti Turistice bodo predstavili rezultate projektnega dela na lokaciji Mesarskega mostu v Ljubljani na temo letošnjih Dni evropske kulturne dediščine: Voda, od mita do arhitekture. Projektno delo je vsebinsko vezano na urbani turizem, kulturni turizem in kulturno dediščino. Konceptualno izhaja iz idej Walterja Benjamina o urbanih fragmentih in koncepta ritemanalize Henrija Lefebvreja. Na Kampusu bodo razstavljena besedila, fotografije in posnetki opazovanja interakcij na mostu.

Turistični performans

v petek, 29.9. 2017, ob 12.00 uri
na Mesarskem mostu v Ljubljani.

Podiplomski študenti in dijakinje Gimnazije Poljane bodo izvedli turistični performans, ki izhaja iz projektnega dela Urbani fragmenti in ritemanaliza.

Organizacija:  Katedra za kulturni turizem UP Fakultete za turistične študije – Turistice v sodelovanju s študenti programa

Vabljeni!


Razstava: Voda, od mita do arhitekture

Kategorija: Dogajanje Kultura

KulTuristica

Fotografska razstava

Voda, od mita do arhitekture 

Odprtje razstave bo v sredo27.9. 2017, ob 12. uri

Avla UP Fakultete za turistične študije – Turistica, Obala 11a, Portorož

Razstava bo odprta do 27. oktobra 2017.

Dodiplomski študentje smeri Kulturni turizem in tuji študenti tega programa na izmenjavi Erasmus+ bodo v sprejemni avli fakultete razstavili svoje fotografije v poljubnem slogu na temo letošnjih Dni evropske kulturne dediščine: Voda, od mita do arhitekture. 

Razstavo bo odprla doc. dr. Irena Weber, članica Katedre za kulturni turizem na UP FTŠ – Turistici

Organizacija:  Katedra za kulturni turizem UP Fakultete za turistične študije – Turistice v sodelovanju s študenti programa

Vabljeni!

V okviru Dni evropske kulturne dediščine bo v Ljubljani predstavitev rezultatov projektnega dela študentov “Urbani fragmenti in ritemanaliza”. Več informacij tukaj.


Prireditev Čarobne točke Pirana

Kategorija: Dogajanje Kultura

Na vajah pri predmetu Komunikologija v turizmu, program Kulturni turizem, skupaj s študenti 1. letnika ustvarjamo in sodelujemo z našim okoljem, dr. Romano Kačič – Zavod ABAKKUM Zavod za krajino, kulturo in umetnost Piran. Rezultat je posebna prireditev, Čarobne točke Pirana, ki si prizadeva prikazati sicer vsem znan prostor – prostor ob piranski Punti – v drugačni perspektivi, ga poudariti na drugačen način.

Vabimo vas na piransko Punto, v torek, 13. 12. 2016, točno ob 17.00 uri na doživetje dvanajstih čarobnih točk.

December je namreč mesec, ko radi prižgemo luči. Včasih morda niti ne pomislimo, zakaj jih prižgemo. Pa vendar v izročilu naših prednikov najdemo veliko prigod, zakaj je december mesec čarobnih luči in dogajanja. Takšen je tudi 13. december, ko goduje Lucija, dan, ki je v julijanskem koledarju označeval prelomnico – najkrajši dan se je prevesil v novo obdobje in se začel daljšati. Zato je 13. december dan, ko vas vabimo v čarobni Piran, saj bomo njegovo že pregovorno čarobnost oplemenitili z izbranimi čarobnimi točkami. S točkami, ki bodo ne le poudarile, ampak tudi povezale čarobnost v edinstven preplet luči, zvokov in dišav na skrajni točki Pirana – na Punti.

Vabljeni torej na drugačno doživetje decembra! Naša zgodba traja do 18.30. Veseli bomo, če jo boste delili s prijatelji.

dr. Marijana Sikošek in dr. Aleksandra Brezovec s študenti 1. letnika UN KT


Omizje KulTuristica: Vabilo

logggo

KulTuristica

Omizja in posveti o izzivih in priložnostih kulturnega turizma

Izzivi in priložnosti lokalnega turističnega vodenja

četrtek, 31. marec 2016, ob 17.00 uri

predavalnica 201, UP Fakulteta za turistične študije – Turistica, Obala 11a, Portorož

Vabimo vas, da se ob začetku turistične sezone udeležite omizja na temo izzivov in priložnosti lokalnega turističnega vodenja.  Omizje bo spodbudilo k razmišljanju in razpravi o vlogah in pomenu lokalnih turističnih vodnikov v Sloveniji,  izobraževanju in licencah turističnih vodnikov, prispevku lokalnih vodnikov k trajnostnemu razvoju destinacije ter k vzpostavitvi stika z lokalnim prebivalstvom in razumevanju njihovih vrednot.

Gosti omizja:

 • dr. Anton Gosar, red. prof. v pok., UP Fakulteta za turistične študije – Turistica
 • Nika Maca Buda, Združenje turističnih vodnikov Slovenije
 • mag. Patricija Gržinič, Turistično združenje Portorož, g.i.z.
 • Kristina Gorišek, lokalna vodnica
 • Urška Križman Vižintin, IstraTerra so. p. Koper

Moderatorka prireditve bo Milka Sinkovič, članica Katedre za kulturni turizem in kulturno dediščino na UP FTŠ – Turistici. Udeležence bo nagovorila izr. prof. dr. Aleksandra Brezovec, v.d. dekanja UP FTŠ -Turistice.

Organizacija: 
Katedra za kulturni turizem in kulturno dediščino UP Fakultete za turistične študije – Turistice


Odkritje table UNESCO univerzitetna mreža

 

logggo  unesco

Odkritje UNESCO plošče:

v četrtek, 17. 3. 2016

ob 13. uri

pred vhodom TURISTICE

 

V tednu Univerze na Primorskem je Fakulteta za turistične študije – Turistica UP organizirala svečano odkritje plošče UNESCO-ve univerzitetne mreže UNITWIN, in sicer v četrtek, 17. 3. 2016, ob 13. uri.

Univerza na Primorskem si je ugledno članstvo v UNESCO-vi univerzitetni mreži UNITWIN prislužila z mednarodnim delovanjem Katedre za kulturni turizem in kulturno dediščino na Fakulteti za turistične študije – Turistici.

S članstvom v mreži UNESCO UNITWIN je portoroška Katedra za kulturni turizem in kulturno dediščino tesno povezana kar s 30 drugimi univerzami, ki v ospredje raziskovalnih, izobraževalnih in razvojnih interesov postavljajo kulturni turizem. V okviru tega je Turistica že začela izvajati nov študijski program Kulturni turizem, v katerega je letos vpisana prva generacija študentov.

Ploščo UNESCO-a bo na Turistici z nagovorom svečano odkril dr. Aleš Gačnik, predstojnik Katedre za kulturni turizem in kulturno dediščino na Turistici, ki je predstavnik Univerze na Primorskem v akademski mreži UNESCO UNITWIN.

Mreža UNESCO UNITWIN:

UNESCO-v program univerzitetnih mrež UNITWIN deluje od leta 1992 z namenom povezovanja univerz, ki v okviru svojih kateder razvijajo področja s prioritetnim pomenom za UNESCO. Med njimi je tudi področje »Kultura in turistični razvoj«, katerega koordinatorstvo je UNESCO dodelil ugledni Univerzi Sorbona v Parizu.

Med bližnjimi sosedami so članice mreže UNESCO UNITWIN: Univerza v Trstu, Univerza v Salzburgu in Univerza v Zagrebu. Italija ima v UNESCO UNITWIN-u že več univerz. Univerza na Primorskem je edina slovenska univerza v UNESCOVI univerzitetni mreži.


Fotogalerija: 

slika1 slika2 slika 3 slika5
slika6 slika7 slika8 slika9
slika10 slika11 slika 4 slika12

 


Medijske objave:

– 22. 3. 2016: Turistica je članica Unesco univerzitetne mreže (Primorske novice)

unesco primorske novice

– 18. 3. 2016: Turistica postala članica Unesca (Svet 24)

Turistrica UNESCo

– 17. 3. 2016: Turistica članstvo v Unescovi univerzitetni mreži obeležila z odkritjem plošče (Radio Capris)

– 17. 3. 2016: Turistica bo članstvo v Unescovi univerzitetni mreži obeležila z odkritjem plošče (www.kr-og.sta.si)

– 17. 3. 2016: PRED TURISTICO ODKRITJE PLOŠČE: Obeležitev članstva v Unescovi univerzitetni mreži (www.regionalgoriska.si in www.regionalobala.si)

– 17. 3. 2016: Turistica bo članstvo v Unescovi univerzitetni mreži obeležila z odkritjem plošče (www.sta.si)


 

UNESCO FORUM Gačnik

Gačnik, Aleš (ur.). UNESCO forum. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015


Iskanje