Author Archives: UP FTŠ Turistica

Informativni dan za vpis v programe 2. in 3. stopnje na Turistici

 

Razmišljate o nadaljevanju študija?

Želite nadgraditi svoje znanje in pridobiti dodatne kompetence z  izobraževanjem na podiplomskem programu?

 

INFORMATIVNI DAN

 

PORTOROŽ

events-calendar-icon-300x300Sreda, 22. 8. 2018, ob 17.00 v predavalnici 201

Media_Viewer_Icon_-_Location.svgObala 11a, 6320 Portorož (sedež fakultete)

images info@fts.upr.si


 

V študijskem letu 2018/19 UP Fakulteta za turistične študije Turistica razpisuje naslednje podiplomske študijske programe 2. stopnje:

Turizem
Dediščinski turizem (*izvaja se skupaj z UP FHŠ)
Management trajnostnega razvoja (*izvaja se skupaj z UP FM)

ter doktorski študijski program 3. stopnje:

Inovativni turizem


Razpis za vpis

RAZPIS ZA VPIS
V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME (2. STOPNJE)
V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019

Uvodni del razpisa za vpis v študijske programe 2. stopnje: tukaj

RAZPIS ZA VPIS
V PODIPLOMSKE DOKTORSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME (3.
STOPNJE)
V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019

Uvodni del razpisa za vpis v študijske programe 3. stopnje: tukaj

Uvodni del razpisa za vpis v študijske programe 3. stopnje: tukaj

 


 

Seznam študijskih programov s številom vpisnih mest v magistrske študijske programe druge stopnje za študijsko leto 2018/2019

Opombe:

* Število vpisnih mest je omejeno z razpisanimi vpisnimi mesti za 1. letnik generacije.

Legenda visokošolskih zavodov:

UNIVERZA NA PRIMORSKEM (UP)
Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ)

Fakulteta za management (UP FM)
Fakulteta za turistične študije – Turistica (UP FTŠ Turistica)
Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ)


Seznam doktorskih študijskih programov s številom vpisnih mest za študijsko leto 2018/2019

Opombe:

* Število razpisanih mest je omejeno s številom razpisanih mest za 1. letnik generacije.


Prijavni roki (Državljani Slovenije in EU)

PRIJAVNI ROK
1. prijavni rok: od 09. aprila do 31. avgusta 2018
2. prijavni rok: od 14. septembra do 19. septembra 2018
3. prijavni rok:  od 26. do 27. septembra 2018 do 12. ure

 

Prijavni roki (za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU) )

PRIJAVNI ROK
1. prijavni rok: od 09. aprila do 27. junija 2018
2. prijavni rok: od 16. julija do 31. avgusta 2018
3. prijavni rok:  od 14. do 19. septembra 2018
4. prijavni rok: od 26. do 27. septembra do 12. ure

Kandidati bodo o datumih vpisa pisno ali elektronsko obveščeni.Razstava: Festival MMS 1978 – 2018

Študenti portoroške Turistice in Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem so ob 40. obletnici festivala Melodije morja in sonca pod mentorstvom mag. Tomija Brezovca in dr. Alenke Janko Spreizer pripravili zanimivo razstavo. 

Letos poteka 40 let od prve izvedbe festivala Melodije morja in sonca. Na prvem festivalu, ki je potekal na Tartinijevem trgu v Piranu leta 1978, je zmagala pesem Nasmeh poletnih dni, ki jo je zapela Moni Kovačič. V počastitev 40. obletnice prve izvedbe festivala so študentje Fakultete za turistične študije – Turistice Univerze na Primorskem, v sodelovanju s študenti Fakultete za humanistične študije, pod mentorstvom mag. Tomija Brezovca in dr. Alenke Janko Spreizer pripravili pregledno razstavo festivala.

Na razstavi je predstavljena zgodovina festivala z dosedanjimi zmagovalci in njihovimi pesmimi. Prikazana je vsa dosedanja produkcija plošč, kaset in zgoščenk s festivalskimi popevkami, ki so jih izdajale različne založbe. Na ogled pa je tudi kopija partiture za orkester prve zmagovalne pesmi, knjižice z besedili popevk in razni promocijski materiali festivala MMS. Ogledati si je možno tudi pomembno zbirko festivalskih plakatov in projekte celostne podobe festivala.

Razstava, ki je nastajala v okviru projekta ŠIPK, je na ogled v portoroškem Avditoriju.

mag. Tomi Brezovec in dr. Alenka Janko Spreizer

Lepo vabljeni!


Študenti Turistice sodelovali pri organizaciji svetovnega pokala v gimnastiki FIG 2018

Kategorija: Splošno

Konec maja je v Kopru potekal Svetovni pokal v športni gimnastiki FIG 2018. Podobno, kot leta 2017 so letos študenti Turistice pod mentorstvom dr. Mihe Lesjaka zavihali rokave in pomagali pri organizaciji in izvedbo dogodka.

Sodelovanje med Gimnastično zvezo Slovenije in Turistico se je pričelo leta 2016, ko je dr. Miha Lesjak s številnimi študenti prostovoljci pomagal pri uspešni izvedbi mednarodnega športnega festivala GAGF (Golden Age Gym Festival) v Portorožu.

Študenti študijskih programov UNI3, MTP2 in MTP3 so na letošnjem svetovnem pokalu v Kopru pod mentorstvom dr. Lesjaka opravljali raznovrstne aktivnosti ter na ta način pridobili dragocene izkušnje na področju organizacije prireditev z mednarodno udeležbo.

Z Gimnastične zveze Slovenije smo prejeli tudi zahvalo, ki jo lahko preberete spodaj,  ter prošnjo, da sodelujoče študente pohvalimo.

Na Turistici smo na naše študente še posebno ponosni, saj ob študijskem procesu redno pridobivajo dragocene praktične izkušnje in si s tem odpirajo možnosti za zaposlitev v turističnem gospodarstvu.

Zahvala Turistici


Zadnje prijave za vpis na študijske programe Turistice

Programi 1. stopnje:

Na redne dodiplomske programe Management turističnih podjetij, Turizem in Kulturni turizem se lahko prijavite do 29. 8. 2018* na spletnem portalu eVŠ.

Na izredni študij program Management turističnih destinacij v slovenski izvedbi v Ljubljani in Tourism Enterprise Management v angleški izvedbi v Portorožu se lahko prijavite do 29. 8. 2018* na spletnem portalu eVŠ. Šolnina za izredni študij znaša 2.520,00 EUR (možnost plačevanja v 10 mesečnih obrokih).

Število vpisnih mest na 1. stopnji za študijsko leto 2018/2019 najdete: tukaj.

* Tujci iz držav nečlanic EU in Slovenci brez slovenskega državljanstva se lahko prijavijo do 14. 9. 2018. Več informacij: tukaj

Magistrski programi:

Na magistrska programa Turizem in Dediščinski turizem se lahko prijavite do 31. 8. 2018 na spletnem portalu eVŠ.

Za izredno obliko študija na omenjenih programih znaša šolnina 3.050,00 EUR; (možnost plačevanja v 10 mesečnih obrokih).

Število vpisnih mest na 2. stopnji za študijsko leto 2018/2019 najdete:  tukaj

Vabimo vas tudi na informativni dan, ki bo v sredo, 22. 8. 2018, ob 17.00 v Portorožu.

Doktorski program:

Na doktorski program Inovativni turizem se lahko prijavite do 31. 8. 2018 na spletnem portalu eVŠ. Šolnina za doktorski študij znaša 3.800,00 EUR (možnost plačevanja v 10 mesečnih obrokih ter možnost pridobitve in povrnitve vseh sredstev doktorskega študija s prijavo na razpis – več informacij: tukaj).

Število vpisnih mest na 3. stopnji za študijsko leto 2018/2019 najdete:  tukaj

Vabimo vas tudi na informativni dan, ki bo v sredo, 22. 8. 2018, ob 17.00 v Portorožu.

 

Več informacij v rubriki BODOČI ŠTUDENT. 

 

 

 

Brošura Dobrodošli v Portorožu, dobrodošli na Turistici


Srečanje projektnih partnerjev mednarodnega projekta »Kakovostna mreža za trajnostni turizem« QNeST

11. in 12. julija 2018 se v Portorožu na Fakulteti za turistične študije – Turitica članice Univerze na Primorskem odvija partnerski sestanek projekta QNeST. Poleg usklajevanja aktivnosti projekta so si člani projektnega tima ogledali tudi primer dobre prakse uveljavitve trajnostnega turizma pri ponudniku ekološkem vinarju Rodica v Truškah, Slovenska Istra, ki kakovostno združuje vino, naravo in tradicijo.

Cilj projekta »Kakovostna mreža za trajnostni turizem« QNeST je spodbujanje trajnostnega turizma ter naravno in kulturno dediščino jadransko -jonske regije. V ta namen si projekt prizadeva za vzpostavitev jadransko-jonske mreže operaterjev, dejavnih pri spodbujanju trajnostnega turizma, in ustvariti “kakovostno blagovno znamko”, ki bo služila kot znak kakovosti s katero se bodo lahko ponudniki in destinacija tržili kot okolju prijazna.

Slovenija ima že uveljavljeno zeleno shema slovenskega turizma, ki je orodje na nacionalni ravni oziroma certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji. Destinacijam in ponudnikom ponudi konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja ter skozi znamko SLOVENIA GREEN to zeleno delovanje tudi promovira.

Vodja projekta na UP FTŠ Turistici dr. Marko Kukanja je izpostavil, da ima Slovenija s krovno znamko SLOVENIA GREEN že vzpostavljen odličen sistem certificiranja destinacije in ponudnikov kar bi lahko služilo kot primer dobre prakse, ki bi se lahko uporabil v jadransko-jonski regiji v kateri deluje projekt QNeST. Glavni prispevek UP FTŠ Turistice je priprava strategije s področja trajnostnega okolijskega razvoja, pri čemer na področju vzpostavitve regijskih standardov sodelujemo z Jano Apih iz zavoda GoodPlace, ki skrbi za certificiranje ponudnikov v okviru Zelene sheme slovenskega turizma SLOVENIA GREEN.


Zaključek projekta DOSTOPinTUR

Kategorija: Dogajanje

S predstavitvijo v Domu paraplegikov Pacug se je zaključil projekt DOSTOPinTUR – Razvoj učne baze za delo z gibalno oviranimi osebami v turizmu. V projekt so bile vključene študentke Zdravka Jamnik, Nina Klančar in Sintia Marič s Fakultete za turistične študije in študenta Tamara Pavlovič in Maj Kranjc s Fakultete za zdravstvene vede.

Skupaj z mentorji, dr. Janjo Gabruč, mag. Zorano Medarić (UP FTŠ) in dr. Mirkom Prosenom (UP FVZ) ter delovno mentorico, direktorico Doma paraplegikov Pacug, Jano Rožaj in ob pogovorih z gibalno oviranimi gosti, so študenti na delovnih dneh iskali rešitve za:

  • boljše informiranje in povečevanje senzibilizacije (sezonsko) zaposlenih in potencialno zaposlenih (študentov) o ovirah, s katerimi se srečujejo gibalno ovirani gostje in o strategijah premagovanja teh ovir, s poudarkom na strategijah, ki so v pomoč turističnim delavcem pri delu z gibalno oviranimi gosti;
  • izboljšanje dostopnosti in formata informacij za goste v Domu paraplegikov Pacug (DPP); pri čemer so študentje pripravili podroben format informacij o infrastrukturnih prilagoditvah DPP (besedni opis/fotografija/tloris), ki vključuje seznam pripomočkov in druge prilagojene storitve/ponudbo Doma paraplegikov Pacug.

 


VABILO

V petek, 29.6.2018, s pričetkom ob 9.00 uri bo
v Domu paraplegikov Pacug (Pacug 10) potekal
Zaključek projekta DOSTOPinTUR.

Na dogodku bodo predstavljeni rezultati projekta, v okviru katerega smo študentje in mentorji poskušali odgovoriti na tri pereča vprašanja in sicer:

(1) Kako IZBOLJŠATI DOSTOPNOST DO INFORMACIJ, ki jih za svoje goste pripravljajo v Domu paraplegikov Pacug?;

(2) Kako IZBOLJŠATI ODNOS zaposlenih do gibalno oviranih oseb v turizmu?; ter

(3) Kako POVEČATI SENZIBILIZACIJO IN KOMPETENCE študentov oz. potencialnih zaposlenih za delo z gibalno oviranimi osebami?

Vabljeni, da prisluhnete odgovorom!

Pedagoški mentorici: Janja Gabruč in Zorana Medarić


Delavnica za turistične ponudnike zaledja Portoroža

Na Turistici z Občino Piran, Turističnim združenjem Portorož in hrvaškimi partnerji sodelujemo pri projektu RIVIERA4SEASONS2. Cilj projekta je povezati ponudnike iz zaledja v turistično ponudbo.

Več o projektu si lahko preberete: tukaj.

Z opatijsko fakulteto za turizem smo pripravili analizo naravne in kulturne dediščine zaledja, turističnih ponudnikov in identificirali 3 skupne ciljne skupine:

a) segment, usmerjen v aktivno preživljanje prostega časa v naravi,

b) segment, usmerjen v spoznavanje kulture in gastronomije ter

c) segment, usmerjen v skrb za zdravje. Na podlagi te analize na Turistici pripravljamo itinerarije za posamezne ciljne skupine, kamor bi želeli vključiti tudi vašo ponudbo.

Če ste potencialni ponudnik in bi vas sodelovanje na delavnici zanimalo, vas vabimo v sredo, 4. julija 2018 med 9.00 in 14.00 na brezplačno delavnico, ki bo potekala v prostorih Turistice v Portorožu.

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite (do ponedeljka, 2. julija 2018) na e-mail naslov: tina.orel@fts.upr.si ali mariana.rodela@fts.upr.si.

 

PROGRAM DELAVNICE ZA TURISTIČNE PONUDNIKE ZALEDJA PORTOROŽA: 

9:00 – 9.10: pozdrav udeležencev

9.10 – 10:45: motivacijsko predavanje – predstavitev povezovanja ponudnikov podeželja v Avstriji

10:45 – 11:15: odmor

11:15 – 11:30: predstavitev itinerarijev

11:30 – 13:30: predstavitev ponudnikov (na kratko vsak ponudnik predstavi svojo dejavnost)

13:30: kosilo in druženje


Na Turistici zaključili projekt GOST UP

Univerza na Primorskem je uspešno zaključila projekt GOST UP – Gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na Univerzi na Primorskem, v okviru katerega smo na Turistici v zadnjih dveh študijskih letih gostili 8 gostujočih predavateljev iz tujine. 

Prek projekta smo na Turistici zasledovali cilje mednarodne vpetosti, internacionalizacije študijskega procesa ter raziskovanja in tako z institucijami, iz kjer gostujoči predavatelji prihajajo, stkali še globlje poslovne in prijateljske vezi.

Obiskali so nas:

Ranko Mirić je prodekan za študijske zadeve in raziskovanje na Naravoslovno-matematični fakulteti Univerze v Sarajevu.

Obiskal je UP FTŠ – Turistico, kjer je študentom različnih programov predaval o kulturnem turizmu, turistični valorizaciji, geografiji zaščitenih področij v BIH in varnosti v turizmu.

Iz Sam Huston State University v ZDA je UP FTŠ – Turistico obiskala Velvet Nelson.

Raziskovalno se osredotoča na geografijo turizma in sonaravno trajnostni razvoj turizma, o čemer je tudi predavala.

Craig Webster prihaja iz Ball State University v ZDA.

Obiskal je UP FTŠ – Turistico, študentom pa je predaval o turizmu v prihodnosti, rabi umetne inteligence in robotike v turizmu in gostinstvu in sorodnih temah.

Ulrike Gretzel poučuje in raziskuje na University of Southern California v ZDA.

Študentom UP FTŠ – Turistice je predavala o uporabi družbenih omrežij in informacijske tehnologije v turizmu in megatrendih v turizmu.

Allan Brodie je raziskovalec angleške zgodovine, dela pa na instituciji Historic England.

Izbrane vidike angleškega turizma je predstavil študentov UP FTŠ – TURISTICA.

James Kennell je priletel iz Velike Britanije. Dela na University of Greenwich, maja pa je obiskal UP FTŠ TURISTICO.

Predaval je o festivalskem turizmu in turističnih prireditvah, ter pri tem uporabil resnične primere iz Velike Britanije.

Rodolfo Baggio iz Universita Bocconi v Italiji se ukvarja z z IKT in kompleksnimi sistemi, med katerimi je tudi turizem.

Predaval je magistrskim študentom UP FTŠ – Turistica.

Dr. Rob Davidson je direktor podjetja MICE Knowledge in predavatelj na številnih evropskih turističnih fakultetah. 

Predaval je študentom UP FTŠ – Turistica.

 

This slideshow requires JavaScript.

Vir: https://www.upr.si/sl/mednarodno/gost-up

Več informacij o zaključkih projekta na ravni Univerze na Primorskem si lahko preberete: tukaj.


   

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Povezava na www.eu-skladi.si


“Mobilni učitelji” v Sarajevu

Turistica sodeluje pri operaciji »Mobilni učitelji UP 2017/2018«, v okviru katere se bo več visokošolskih učiteljev in sodelavcev Turistice v letu  2018 udeležilo 3-mesečne mobilnosti na tujih visokošolskih institucijah. Poleg pedagoškega dela bodo sodelovali pri raziskovalnem in drugem strokovnem delu ter drugih oblikah sodelovanja. S tem bodo prispevali k večji odprtosti Univerze, predvsem pa k razvoju kakovostnega in mednarodno primerljivega visokošolskega sistema.

S koncem marca 2018 je svojo mobilnost v BIH pričel tudi sodelavec dr. Marko Kukanja. Spodaj si lahko preberete njegova poročila.


POROČILO – APRIL 2018

V okviru javnega razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017-2018« sem 29. 3. 2018 pričel trimesečno gostovanje na Ekonomski fakulteti v Sarajevu, Katedri za marketing. Moj gostitelj je dr. Almir Peštek, član Katedre za marketing, ki poleg marketinškega področja aktivno preučuje tudi turizem. S kolegom sva organizirala izjemno zanimivo predavanje o turizmu v Sloveniji, pri čemer smo se posvetili primerjavi in iskanju skupnih razvojnih potencialov obeh držav. Na fakulteti se aktivno srečujem tudi z ostalimi člani katedre, obenem pa me kolega uvaja v mentorsko delo s študenti, kar pripomore k izmenjavi dobrih praks na področju didaktičnih ter pedagoško-raziskovalnih pristopov. Kolege predvsem zanima moj/naš pogled na turizem. Prednost vsekakor predstavlja tudi moje znanje jezika, saj se s kolegi in študenti sporazumevam v njihovem materinem jeziku.

Aktivno se posvečam(o) tudi skupnemu projektno-raziskovalnemu delu ter iskanju vzajemnih, dolgoročnih možnosti za sodelovanje. Obe državi imata namreč (tudi) skupno zgodovino, številne primerjalne prednosti in podobne dolgoročne ambicije, kar nedvomno odpira priložnosti za pedagoško in raziskovalno delo tudi v prihodnje. Dr. Peštek je poleg pedagoško – raziskovalnega dela izjemno aktiven tudi v gospodarskem ter družbeno-političnem življenju. Aktivno se posveča razvoju gospodarstva in turizma v BIH, zaradi česar veliko časa namenimo mreženju ter identifikaciji razvojnih potencialov države, predvsem na področju razvoja podjetništva, gastronomskega, ruralnega in temačnega turizma. BIH ter okolica Sarajeva namreč ponujajo številne razvojne priložnosti na predhodno omenjenih področjih. V tem pogledu velja omeniti neposredno bližino olimpijskih centrov Bjelašnica in Jahorina, vodnato in zeleno pokrajino, bližino številnih spomenikov (npr. Sutjeska in Srebrenica) ter prepoznavno »Balkansko kuhinjo«, ki se je razvila/sooblikovala pod zgodovinskim vplivom številnih narodov in narodnosti, ki so s svojimi nacionalnimi kuhinjami sooblikovali njen današnji fenomen.

Pri iskanju razvojnih potencialov je zanimivo predvsem dejstvo, da so številni mladi podjetniki bivši študentje EFSA in prof. Peštka. Slednje je nedvomno tudi posledica premišljenega didaktičnega pristopa, saj poučevanje marketinga temelji na aktivnem povezovanju s poslovnim okoljem že tokom študija. Med študijem se študentje osredotočajo na študije primerov iz realnega (poslovnega) okolja, pri čemer je ključnega pomena identifikaciji primerov najboljših praks v gospodarstvu ter povezovanje prakse s teoretičnimi izhodišči. Pri identifikaciji primerov dobrih praks (predvsem na področju razvoja trajnostnega turizma) imamo vsekakor tudi Slovenci (in Turistica) kaj pokazati!

V sklopu nadaljnjega načrtovanja dolgoročnega sodelovanja z Univerzo na Primorskem sva se z dr. Peštkom v preteklem mesecu večkrat srečala tudi s kolegi iz Prirodno matematičkog fakulteta (PMF) iz Sarajeva. S kolegi iz PMF-a na Turistici že uspešno sodelujemo. Ker želimo dosedanje uspešno sodelovanje še poglobiti, smo napore usmerili v iskanje dolgoročnih sinergijskih učinkov za obe inštituciji.

Poleg tekočih obveznosti, sem v rednih stikih tudi s kolegi iz Turistice, predvsem projektnim timom QneST. Ker pa se bliža čas referendumov in volitev, je potrebno pravočasno pomisliti tudi na vestno izpolnjevanje državljanskih obveznosti, saj glasovanje na konzularnem predstavništvu v tujini zahteva predčasno najavo volitev v tujini.

Foto: Marko Kukanja, osebni arhiv


POROČILO – MAJ 2018

Ker je pedagoški proces pri predmetih iz področja trženja zelo dinamičen ter usmerjen v analizo primerov iz realnega (poslovnega) okolja, smo se v tem mesecu večkrat srečali na terenu. Udeležili smo se konference Inhoreca 2018, kjer so potekala številna predavanja s področja turizma, posebej zanimiva pa je bila panelna diskusija o stanju in  perspektivah v turizmu BIH, ki jo je s predstavniki turističnega gospodarstva in turističnih organizacij vodil prof. Peštek. Udeleženci ugotavljajo, da je Slovenija referenčni primer dobre prakse v turizmu za področje JV Evrope (Balkana), zato smo v nadaljevanju prediskutirali nadaljnje možnosti za sodelovanje. Sogovorniki si predvsem želijo (še) aktivnejše sodelovanje tako s slovenskim turističnim gospodarstvom kot slovenskimi raziskovalno – izobraževalnimi inštitucijami. Posledično je bila UP FTŠ Turistica povabljena k aktivni soudeležbi na prihodnji prireditvi ter soorganiziranju 1. skupne regijske konference s področja turizma. Sogovornike zanimajo predvsem naše izkušnje pri sistemskem organiziranju in vodenju turizma na državni in lokalni ravni, turističnih politikah, aktivnostih ter vlogi Slovenske turistične organizacije (STO) pri trženju in razvoju inovativnih turističnih produktov (s poudarkom na gastronomiji), mreženju ter razvoju trajnostnega turizma. V tem pogledu je zanimiva predvsem Zelena shema slovenskega turizma, kjer prevzemamo vodilno vlogo tako v regionalnem kot svetovnem merilu. Na Turistici trenutno izvajamo Adrion projekt QneST, ki obravnava tematiko trajnostnega turizma v Jadransko – jonski regiji, zato smo predstavili in izmenjali tudi projektne izkušnje in izsledke raziskovanja, saj menimo, da bodo projektne rešitve zagotovo doprinesle tudi k razvoju trajnostnih oblik turizma v BIH. Številne podobnosti med državama (geografska in kulturna umeščenost, medkulturna raznovrstnost ter biotska pestrost) in skupna polpretekla zgodovina namreč ponujajo številne možnosti za čezmejno sodelovanje. V tem pogledu se obe inštituciji, tako EFSA kot UP FTŠ Turistica, nedvomno trudita vzpostaviti še trše temelje skupnega znanstveno – raziskovalnega sodelovanja.

Na drugem srečanju na terenu smo se dotaknili tematike 1. svetovne vojne. Temačni turizem predstavlja posebno obliko tematskega turizma ter na širšem območju nemirnega Balkana ponuja številne priložnosti za razvoj tematskih turističnih produktov. Sarajevo ima sloves mesta, ki je zaradi tragičnega uboja prestolonaslednika, svetovno civilizacijo popeljalo v t.i. veliko vojno. Ker letos mineva sto let zaključka 1. sv. vojne, smo na terenu poizkušali identificirati skrite in pozabljene zgodovinske potenciale, ki predstavljajo osnovo za razvoj novih tematskih turističnih produktov. Protokol terenskega dela je potekal predvsem skozi oči obiskovalca in odkrivanje (diskusijo) prezrtih znamenitostih mesta. Cilj tovrstnih aktivnosti je ponuditi inovativne in poučne turistične produkte, ki nagrajujejo »tipske« itinerarje turističnih ponudnikov. V tem pogledu državi povezuje tudi Soška fronta, saj so se številne vojaške enote iz območja današnje BIH bojevale prav na Soški fronti. Turistica je v preteklosti uspešno izvedla projekt Histur, ki je obravnaval zgodovino in dediščino turizma na Istrskem polotoku, zato smo izmenjali tudi projektne izkušnje in identificirali možnosti skupnega sodelovanja v prihodnosti.

Letos pa ne mineva zgolj sto let zaključka velike vojne, temveč je ob stoletnici smrti Ivana Cankarja Republika Slovenija leto 2018 razglasila za Cankarjevo leto. Ob tej priložnosti je Veleposlaništvo Republike Slovenije v Sarajevu sodelovanju s Filozofsko fakulteto Univerze v Sarajevu ter Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani organiziralo cikel predavanj posvečenih Ivanu Cankarju. Dogodek je pomemben tudi zato, ker je Ivan Cankar dramo Hlapci napisal ravno med svojim bivanjem v Sarajevu! Po velikemu pisatelju, esejistu, pesniku in dramatiku je mesto Sarajevo ponosno poimenovalo eno izmed svojih glavnih mestnih ulic, v mestu pa deluje tudi slovenska izseljenska matica – Slovensko društvo (SD) Cankar iz Sarajeva.

This slideshow requires JavaScript.

 


Študirajte turistični management v angleščini v mednarodni skupini študentov

Posebna priložnost v študijskem letu 2018/19: Študij na mednarodnem programu v angleškem jeziku “Tourism Enterprise Management”

Zakaj študirati na mednarodnem programu v angleškem jeziku?

Od študijskega leta 2017/18 dalje na UP FTŠ Turistici izvajamo najbolj zaželen visokošolski strokovni študijski program Management turističnih podjetij tudi v angleškem jeziku: Tourism Enterprise Management.

Program je namenjen tujim študentom kot tudi tistim slovenskim študentom, ki se želijo takoj usmeriti v mednarodno kariero v turizmu. Študij poteka na sedežu fakultete v Portorožu kot izredni študij.


Iskanje