Projekt TURIZMO IŠTRIANO

Projekt TURIZMO IŠTRIANO

Kategorija: Splošno

IZOBRAŽEVALNE DELAVNICE V OKVIRU PROJEKTA »TURIZMO IŠTRIANO«

UP Fakulteta za turistične študije Turistica in Mestna občina Koper izvajata niz brezplačnih izobraževalnih delavnic v okviru projekta »TURIZMO IŠTRIANO« Izkusimo istrsko podeželje: novi (tematski) turistični produkti in njihova promocija (LAS Istra), namenjenih obstoječim in potencialnim turističnim ponudnikom istrskega podeželja. Namen delavnic je izboljšanje poznavanja ekonomike turističnih ponudnikov, razvoja turističnih produktov, kakovosti, odnosa do gostov ter sodobnih marketinških prijemov in trendov.

Prijave na delavnice niso več možne. Vsi, ki ste na delavnice prijavljeni, boste prejeli potrditveno e-pošto (Prosimo, da preverite tudi nabiralnik z vsiljeno pošto). Tistim, ki ste prejeli avtomatski odgovor, da so prijave zapolnjene, se ponovno zahvaljujemo za izkazan interes. V primeru odpovedi, vas bomo obvestili. 

Za dodatna vprašanja smo na razpolago na e-naslovu: info@fts.upr.si.

Plan usposabljanj najdete:  TUKAJ.

 


Sporočilo za javnost

Z decembrom smo na UP FTŠ Turistici pod vodstvom dr. Metoda Šuligoja in v sodelovanju z Mestno občino Koper zagnali projekt »TURIZMO IŠTRIANO« Izkusimo istrsko podeželje: novi (tematski) turistični produkti in njihova promocija (LAS Istra), ki je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Pobudo za projekt je dala Mateja Hrvatin Kozlovič, predsednica turistične zadruge Zakladi Istre z.o.o.. Namen projekta je razvoj istrskega podeželja z razvojem novih tematskih turističnih produktov, pri čemer želimo izhajati iz konceptov edinstvenosti, avtentičnosti, sonaravnega razvoja in bogate naravne in kulturne dediščine istrskega podeželja.

V okviru projekta bodo izvedene različne izobraževalne delavnice za obstoječe in potencialne turistične ponudnike na ruralnem območju Istre, tematski tečaji (npr. jezikovni in drugi tečaji s podjetniškimi vsebinami, start-up delavnice itd.), načrtno se bo povezovalo ponudnike s ciljem doseganja sinergijskih učinkov s poudarkom na povezovanju mesta in podeželja, identificiralo se bo priložnosti in neodkrite potenciale za razvoj novih tematskih produktov (npr. bogata zgodovina podeželja Istre, šege, navade in šagre itd.) in intenzivno izvajalo promocijske aktivnosti inovativnih turističnih produktov, ki pripomorejo k uveljavitvi destinacije. Izvedba prve delavnice je predvidena že v januarju 2019.

Vabljeni!


Iskanje