Poslovne viharnice: Na Turistici izpeljali prvi delavnici

Poslovne viharnice: Na Turistici izpeljali prvi delavnici

V okviru Poslovnih viharnic Turistice, v sklopu katerih portoroška Turistica povezuje turistično gospodarstvo in akademsko skupnost, smo v marcu gostili dve ugledni strokovnjakinji na področju turizma, in sicer dr. Ulrike Gretzel iz ameriške Univerze Južne Kalifornije (University of Southern California) in dr. Saro Dolničar iz avstralske Univerze v Queenslandu (The University of Queensland). Prvo tovrstno srečanje je bilo namenjeno reševanju poslovnega izziva Učinkovito trženje v turizmu: prepoznavanje in doseganje potrošnikov.

Profesorica Gretzel je v četrtek, 15. marca 2018, v prostorih GTZ, spregovorila o učinkoviti rabi družbenih omrežij pri nagovarjanju turistov. Na delavnici so gospodarstveniki in predstavniki destinacijskih turističnih organizacij, skupaj s profesorico Gretzel, iskali načine za optimalno rabo družbenih omrežij pri doseganju poslovnih ciljev in dvigu stopnje digitalizacije slovenskega turizma. Dr. Dolničarjeva je delavnico o tržnem segmentiranju izvedla 21. marca 2018 na portoroški Turistici. Udeleženci so spoznali pomen in pristope k segmentiranju turistov.  Ključna ugotovitev obeh delavnic je, da je učinkovito trženje v turizmu predvsem strateški proces usklajevanja ponudbe in povpraševanja, s ciljem dosegati zastavljene poslovne cilje. Izkušnje in izjave udeležencev kažejo, da se trženja prepogosto lotevamo ad hoc, brez ustrezno oblikovanih strategij, kar posledično znižuje učinkovitost procesa prepoznavanja in doseganja potrošnikov v turizmu.

 

 

Prof. dr. Ulrike Gretzel Prof. dr. Sara Dolničar
   
“…vsako družbeno omrežje ima svoj namen in posledično prednosti za rabo v turizmu in nabiranje “všečkov” ni nujno pravi cilj!” “…taktnični pristop k prepoznavanju potrošnikov je tek na kratke proge in omogoča zgolj zajemanje kapljice v morju turistov; uspešna segmentacija, pa je bolj maraton in zahteva strateški pristop.”

 

Srečanji so podprli Strateško razvojno inovativno partnerstvo v turizmu (SRIPT, pri Turistično gostinski zbornici Slovenije), Zavod za turizem Maribor – Pohorje in Turizem Ljubljana.

Podjetnike, managerje in raziskovalce s področja turizma vabimo, da predlagajo teme, poslovne izzive in probleme, ki bi jih želeli reševati v Poslovnih viharnicah Turistice. Mi bomo poiskali ustreznega strokovnjaka v svoji mednarodni mreži in z njim organizirali delavnico.


Iskanje