Inavguracijsko predavanje prof. dr. Helene Nemec Rudež

Inavguracijsko predavanje prof. dr. Helene Nemec Rudež

Spoštovani, spoštovane,

vljudno vas vabimo na inavguracijsko predavanje

prof. dr. Helene Nemec Rudež,
z naslovom:
»Dohodkovna elastičnost turističnega povpraševanja: stara dognanja in nove raziskave«,
ki bo v sredo, 21. 6. 2017, ob 10. uri,
na UP Fakulteti za turistične študije Turistica, v Portorožu, Obala 11a, 

predavalnica 200 – 201 (2. nadstropje).

Kratek povzetek vsebine predavanja:  DOHODKOVNA ELASTIČNOST TURISTIČNEGA POVPRAŠEVANJA: stara dognanja in  nove raziskave

Odnos med dohodkom in turističnim povpraševanjem je eden najpomembnejših odnosov, ki se proučuje v okviru ekonomije turizma. V preteklosti je mednarodni turizem beležil močno rast zaradi visoke dohodkovne elastičnosti turističnega povpraševanja. Na predavanju bodo prikazani izbrani primeri dohodkovne elastičnosti na ravni destinacije. Dohodkovna elastičnost pa se dolgoročno z razvojem znižuje. Finančna kriza in recesija v preteklem desetletju sta povečali negotovost potrošnikov in dodatno vplivali na nižanje dohodkovne elastičnosti turističnega povpraševanja. Najnovejše študije o dohodkovni elastičnosti turističnega povpraševanja tako kažejo, da je mednarodni turizem čedalje bolj dohodkovno neelastičen. Ali bo v prihodnjih letih mednarodni turizem postal bolj dohodkovno odziven?

Vljudno Vas vabimo, da se nam pridružite.

Svoj prihod, prosimo, sporočite po e-pošti: dekanat@fts.upr.si ali prek navedenih telefonskih številk.

Lepo Vas pozdravljamo!

tel.: +386 (05)  61 770 21 – tajništvo, ga. Danijela Morato (gsm: +386 (31)  314 660)

tel.: +386 (05)  61 770 36 – ga. Klara D. Pegan, pomočnica tajnika fakultete (gsm: +386 (31) 641 549)

Univerza na Primorskem / Universita` del Litorale / University of Primorska

Fakulteta za turistične študije Turistica

Obala 11 a, 6320 Portorož

e-naslov: dekanat@fts.upr.si

http://www.turistica.si/


Iskanje