Zaposleni v turističnem gospodarstvu z zanimanjem na seminarjih na Turistici!

Zaposleni v turističnem gospodarstvu z zanimanjem na seminarjih na Turistici!

Kategorija: Splošno

Dne 20. in 21. marca 2017 je Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije – TURISTICA v sodelovanju s švicarsko organizacijo La Fondation pour la Formation Hoteliere in STR (Hendersonville, Tennessee, ZDA) organizirala seminarja z naslovom  MANAGEMENT OF VISITOR ATTRACTIONS in INTRODUCTION TO BENCHMARKING AND HOTEL ANALYTICS.

Na seminarju MANAGEMENT OF VISITOR ATTRACTIONS je predavateljica dr. Elizabeth Ineson (Director of Resarch at EuroCHRIE) za udeležence iz turističnega gospodarstva in turističnih izobraževalnih institucij predstavila pomen kompetenc zaposlenih na področju upravljanja turističnih atrakcij, konkurenčnih strategij, organizacijske kulture, vpliva okolja ter demografskih in socialno-ekonomskih učinkih, ki jih turistične atrakcije prinašajo v okolje. V torek 21. 3. 2017 je seminar INTRODUCTION TO BENCHMARKING AND HOTEL ANALYTICS izvedel g. Steve Hood (Senior Vice President of Research for STR), kjer je predaval o načinih analiziranja poslovanja hotelov in globalnega turističnega trga ter predstavil ključne izzivov za izboljšave na področju hotelirstva in turizma v prihodnosti.

Seminarja so se poleg predstavnikov izobraževalnih institucij udeležili številni predstavniki hotelskih podjetij iz Slovenije in ključno prispevali k uspešni izvedbi seminarja.

 

 

 

 

 

 

 

 


Iskanje