Novice

Ogled Tartinijeve poti v Piranu

V petek, 8. decembra 2017, so učenci geografskega krožka in izbirnega predmeta Turistična vzgoja obiskali Piran, kjer so spoznavali življenje violinskega virtuoza in skladatelja Giuseppeja Tartinija. Po Tartinijevi poti jih je popeljala profesorica Ljudmila Sinkovič iz Fakultete za turistične študije Turistice. Ogledali so si krstilnico sv. Janeza Krstnika, križni hodnik minoritskega samostana, cerkev sv. Frančiška, Tartinijevo sobo in Tartinijev trg.

Kljub slabemu vremenu so se imeli lepo in spoznali veliko novega, kar jim bo v pomoč pri pripravi turističnega programa, ki ga bodo predstavili na festivalu Turizmu pomaga lastna glava.

Vir: OŠ Lucija


Predmet “Globalni dialog” prejel nagrado “Course of the Week”

Skupni predmet UP FTŠ Turistice in ameriške univerze IUPUI Globalni dialog je v preteklem tednu prejeli nagrado Course of the week, kot št. 1  med 874 predmeti, ki se izvajajo v Course Network na IUPUI. Izbor meri aktivnost študentov in delo učiteljev.

Na predmetu sodelujejo  študentke 1. letnika univerzitetnega program Kulturni turizem in nekateri študentje 1. letnika univerzitetnega programa Turizem.
Predmet že sedmo leto na daljavo izvajajo dr. Yao-Yi Fu, dr. Miha Lesjak, dr. Irena Weber.  Za brezhibno tehnično podporo skrbita Hayley Powell in Saša Planinc.

Foto: Turistica

Foto: IUPUI

Preberite tudi: Obisk župana Indianapolisa


Gostujoči predavatelj dr. Rob Davidson

UP FTŠ Turistica, Portorož v okviru projekta GOST UP gosti Dr. Roberta Davidsona (MICE Knowledge), Velika Britanija. Vabljeni na gostujoča predavanja:

  • v sredo, 13. 12. 2017,

– od 10:00 do 12:00, predavalnica 001 (Velika predavalnica UP FTŠ Turistica)
“Trends in Venue Design”

– od 14:00  do 16:00, in the congress hall Vasco da Gama v kongresnem centru Hotela Slovenija
Trends in MICE industry and destination image building”

  • v četrtek, 14.12.2017

– od 12:00 do 16:00, predavalnica 002
“Using the 5 senses to Make Meetings More Successful in Trends in Marketing Destinations for Conferences”

Predavanja bodo v angleškem jeziku.

Predavatelja gosti doc. dr. Miha Lesjak.

   

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Povezava na www.eu-skladi.si


Študent Turistice in predsednik ŠOUP-a Nassim Djaba postal član Sveta Vlade RS za mladino

Kategorija: Študenti Zanimivo

V ponedeljek, 4. decembra 2017, je potekala seja Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino, ki mu predseduje Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport.

Novoizvoljena člana Sveta Vlade RS za mladino sta kot predstavnika mladinskega sektorja za mandatno obdobje 2017–21 postala Nassim Djaba, predsednik Študentske organizacije Univerze na Primorskem (ŠOUP) in član predsedstva Študentske organizacije Slovenije (ŠOS), ter Žiga Stopinšek, predsednik Dijaške organizacije Slovenije (DOS). Oba predstavnika sta sporočila, da si bosta, v sodelovanju z Vlado RS, v danem mandatu prizadevala za izboljšanje položaja mladih v Sloveniji.

Svet je strokovno in posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije, ki zanjo opravlja strokovne naloge in ji nudi pomoč pri odločanju o zadevah s področja mladih. Svet Vlade RS za mladino spremlja, ugotavlja in ocenjuje položaj mladih v družbi; spremlja in ocenjuje vpliv mladinskega dela in mladinske politike na družbene spremembe; predlaga ukrepe in spremlja upoštevanje interesov mladine v drugih politikah na državni ravni; daje mnenje k predlogom zakonov in drugih predpisov ter ukrepov Vlade Republike Slovenije, ki se nanašajo na področje mladinskega dela, mladinskih politik in življenja mladih nasploh; razpravlja in daje mnenje pristojnim institucijam o aktualnih vprašanjih mladih; daje pobude in predloge za urejanje posameznih vprašanj na področju mladine; daje predloge in priporočila glede financiranja dejavnosti mladih; obravnava trende programskih in finančnih načrtov mladinskih organizacij ter drugih, ki sodelujejo na področju mladine; daje Vladi Republike Slovenije ter pristojnim ministrstvom predloge, pobude in priporočila za uresničevanje zaveze h krepitvi mladinske razsežnosti v posameznih sektorskih javnih politikah; spodbuja sodelovanje mladih v različnih posvetovalnih in soodločevalskih telesih na državni in lokalni ravni; spodbuja in skrbi za mednarodno povezovanje in izvajanje prevzetih mednarodnih obveznosti, povezanih z mladino.

Svet ima predsednika in devetnajst članov, ki so imenovani po načelu dvopartitne sestavljenosti. Predstavnikov mladinskih organizacij in združenj je deset: trije predstavniki nacionalnih mladinskih organizacij (ŠOUL, ŠOUM in ŠOUP), predstavnik Mladinskega sveta Slovenije, predstavnik mladinskih svetov lokalnih skupnosti, predstavnik ŠOS, predstavnik DOS, predstavnik mladinskih organizacij v reprezentativnih sindikatih, predstavnik mladinskih centrov in predstavnik drugih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju mladine. Predstavnikov Vlade RS je devet: Ministrica za izobraževanje, znanost in šport kot predsednica ter po en predstavnik relevantnih ministrstev, Kabineta predsednika vlade, Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter Urada Republike Slovenije za mladino.

Vir: UP budi

Ljubljana, vlada. Svet vlade za mladino za mandatno obdobje 2017-2021.

Foto: ŠOUP


Strokovno omizje FuTuristica: Pritiski in vplivi turizma na naravo, družbo in infrastrukturo

Kategorija: Dogajanje Zanimivo

V torek, 28.11.2017, je bilo  v prostorih UP Fakultete za turistične študije Turistica organizirano strokovno omizje na temo Pritiski in vplivi turizma na naravo, družbo in infrastrukturo. Namen srečanja je bila predstaviti izkušnje in podatke o dejanskih vplivih oziroma pritiskih turizma na slovensko družbo in naravno okolje. Omizja so se udeležili predstavniki sedmih organizacij in podjetij, katerih dejavnost  je povezana s turizmom v RS.  Posvet sta oplemenitila prispevka poznavalcev turizma in njegovih vplivov na Islandiji in Kraljevini Tajski.

Ključni ugotovitvi posveta sta, da ima Slovenija še veliko zmogljivosti na področju turizma ter  da rast turističnega obiska ne predstavlja neobvladljive grožnje družbi in naravi. Potrebno pa je aktivneje in konkretno informirati javnost o tem, katere aspekte kakovosti življenja v RS lahko pripišemo turizmu.

Udeleženci posveta se bodo ponovno sestali pomladi 2018 kjer bodo turističnemu gospodarstvu podali konkretne napotke in usmeritve za zmanjšanje negativnih vplivov turizma na naravno in družbeno okolje.

Galerija: 


27. podelitev diplom UP FTŠ Turistice

VABILO

V sredo, 20. decembra 2017, bo ob 10. uri v hotelu Slovenija LifeClass Hotels & Spa Portorož (dvorana Cristoforo Colombo & Amerigo Vespucci) potekala 27. podelitev diplom.  Na podelitev bodo vabljeni diplomanti, ki so zaključili študij v obdobju od 1. marca 2016 do 31. maja 2017.

 

Diplomanti so vabila prejeli po pošti.


POTRDITVE UDELEŽBE

Prosimo, da nam do 1. decembra 2017 na naslov tatjana.zerovnik@fts.upr.si sporočite Vašo prisotnost ter število Vaših spremljevalcev. Za spremljevalce bomo na Vaš elektronski naslov takoj po prejeti informaciji posredovali podatke glede plačila, ki znaša 15 evrov na spremljevalca in mora biti poravnano do 8. decembra 2017. Na podlagi prejetega potrdila o plačilu, boste naročeno število vstopnic prejeli v hotelu ob vhodu v dvorano.

Za diplomante Turistice je svečani dogodek seveda brezplačen.


PROTOKOL

slika PDHPOTEK SVEČANE PODELITVE DIPLOM


Turistica gostila predavatelja iz Japonske

Pretekli teden je bila Turistica v znamenju japonske kulture in Erasmus+ izmenjav. Gostili smo predavatelja izr. prof. dr. Kunia Shirahada iz Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST), Erasmus+ partnerja Univerze na Primorskem. Študentom in zainteresirani javnosti je predaval o trendih v inovacijskih storitvah ter o  soustvarjanju znanja in dodane vrednosti za človeško blaginjo skozi primer tradicionalne japonske storitve v turizmu.

Obiskal nas je tudi višji predavatelj Hisashi Masuda iz Kyoto University in študentom predstavil konceptualni model sodelovanja med lokalnimi in velikimi podjetji na področju turizma.

Za Turistico je zelo pomembno povezovanje s kolegi iz Japonske ter povezovanje znanja s turističnim gospodarstvom, ker tamkajšnje starodavne tradicije gostoljubnosti skrivajo številne modrosti, ki jih pogrešamo v današnjih butičnih turističnih proizvodih.

 

Fotogalerija:

 


Vsebina predavanj in predstavitev gostujočih predavateljev:

Predavanja bodo v angleškem jeziku.

Kunio Shirahadaassociate professor in Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST)| Received Ph.D at the University of Tokyo in 2009. His research interests include sustainability of service, neuro-marketing using Near-Infrared Spectroscopy (NIRS) technology, motivation management for service employees, and innovative organization design. | PRESENTATION: The trends of service innovation. Transformative service research: Knowledge and value co-creation for human well-being. Japanese cases: traditional Japanese services in tourism

Hisashi Masuda | program-Specific Senior Lecturer (Service Excellence), Graduate School of Management, Kyoto University | His research interest is related to new business design to develop and sustain not only simple services but also complex ones. He is focusing on how do we empower such directions by using current digital technologies. | PRESENTATION: A proposed conceptual model on collaboration between local and big businesses through tourism and Japanese cases related to this topic. The importance of such kinds of co-creative business model to adapt to today’s rapidly changing economy.


Termini predavanj:

Ponedeljek, 20.11.17, 12:00 – UP FTŠ Turistica, predavalnica 001

Kunio Shirahada | dr. Hisashi Masuda | Urška Križman Vižintin – IstraTerra| Mateja Hrvatin Kozlovič – Hiške Slovenske Istre – Študenti predmeta Inovativnost v turizmu MTP 3 | dr. Dejan Križaj

Torek, 21.11.17, 12:00 – UP FTŠ Turistica, predavalnica 001

Kunio Shirahada – predavanje za dodiplomske študente UP FTŠ Turistice

Torek, 21.11.17, 16:00 – UP FTŠ Turistica, predavalnica 001

Kunio Shirahada – predavanje za podiplomske študente UP FTŠ Turistice

Petek, 24.11.17, 12:00 – Študentski kampus Ljubljana, predavalnica 2

Kunio Shirahada | dr. Hisashi Masuda | dr. Dejan Križaj
doktorski študenti UP FTŠ Turistice: Iztok Bončina – vesoljski turizem | Darija Cvikl – gozdni turizem | Dubravka Kalin – notranji razvoj destinacij


FuTuristica: Pritiski in vplivi turizma na naravo, družbo in infrastrukturo

Kategorija: Dogajanje Zanimivo

 Katedra za trajnostni razvoj destinacij, UP Fakultete za turistične študije Turistice,

vabi na strokovno omizje FuTuristica na temo

Pritiski in vplivi turizma na naravo, družbo in infrastrukturo,

ki bo v torek, 28. 11. 2017, ob 13.00, v prostorih Turistice, Obala 11a, Portorož

 

Dogodek organiziramo kot izhodišče nujne kontinuirane razprave o tem, kako turizem spreminja kakovost bivanja v Sloveniji in kako ga razvijati v prihodnje.

Dejstvo je, da obseg turizma narašča, posledično pa narašča tudi diskurz o dobrih in slabih lastnostih te gospodarske panoge. Z omizjem odpiramo priložnost, da različni deležniki s strokovno in splošno javnostjo delijo empirično podprta dejstva o turizmu, ki izvirajo iz njihovega poslovnega in osebnega okolja. Le empirično podprta dejstva o turizmu so lahko primerno orodje za razvoj turizma v Sloveniji.

Na omizju bodo sodelovali:

  • Morakot Dita-Apichai (College of Innovation and Technology, Rajabhat Songklha University, Tajska)
  • Elias BJ Gislason (Icelandic Touris Board, Islandija)
  • Anton Gosar, zaslužni profesor UP
  • člani Katedre za trajnostni razvoj destinacij UP FTŠ

ter predstavniki organizacij:

Mercator d.d. Infrastruktura Bled Umanotera
Okolje Piran Rižanski vodovod Turizem Ljubljana
Snaga Ljubljana Park Škocjanske jame DARS

* Zaradi lažje organizacije dogodka vas prosimo, če morebitno prisotnost sporočite na email: mariana.rodela@fts.upr.si  

Vabljeni vsi, ki vam svet turizma ustvarja poslovne in osebne interese!


Študenti obiskali ekološko kmetijo Gramona

Erasmus študenti so v okviru predmeta Trajnostni turizem / Sustainable tourism, ki ga izvaja doc. dr. Simon Kerma, obiskali ekološko kmetijo Gramona v Seči, na imenitni lokaciji nad Krajinskim parkom Sečoveljske soline. Dopolnilna dejavnost na kmetiji je namreč tudi butični (eko)turizem, za kar skrbita Andy in Nina Froggatt. Študentje so si med drugim ogledali nasada kakijev in oljk, se preizkusili v pobiranju avtohtone sorte štorta (za vlaganje) ter se poučili o pravilnem degustiranju oljčnega olja. Poskusili so tudi druge lokalne / istrske dobrote.

Nenazadnje pa slike povedo vse …

 

Foto: Daniela Alemeida de Fonseca in Sveinn Skorri Höskuldsson


Študent Filip Matjaž tretji na European Young Chef Award 2017

Kategorija: Zanimivo

Pod okriljem Mednarodnega inštituta za gastronomijo, kulturo, umetnost in turizem (IGCAT) iz Barcelone se je v začetku novembra odvilo tekmovanje European Young Chef Award 2017. Na pobudo doc. dr. Aleša Gačnika, ki je tudi član mednarodne ekspertne skupine IGCAT, se je tega prestižnega evropskega tekmovanja udeležil študent Fakultete za turistične študije – Turistice (UP FTŠ) Filip Matjaž, ki že vrsto let opozarja nase kot kreativni mladi chef in kot član mlade kuharske reprezentance Slovenije.

Filip Matjaž, ki se je kuharskih veščin naučil v družinski gostilni Tomi iz Portoroža, je zastopal mediteransko Slovenijo (Primorsko) z jedjo Okus slovenskega morja, s katero je osvojil odlično tretje mesto. Postal je mentor bodočim mladim kuharjem in obenem tudi ambasador IGCAT za Primorsko, ki se pod taktirko dr. Aleša Gačnika pripravlja za kandidaturo pridobitve naziva Evropska gastronomska regija.

Prvo mesto je osvojila Aisling Rock iz Galwaya z jedjo Mackerel, Pickle and Sheep’s Yoghurt, ki zastopa Zahodno Irsko kot evropsko gastronomsko regijo za leto 2018. Srebro je za Finsko osvojil Josi Polso iz Kuopia, ki bo središče Evropske gastronomske regije 2020, z jedjo Blueberry Pie Gone to Forest.

V sklopu tekmovanja so se prvi dan tekmovalci predstavili komisiji s pripravo tradicionalne jedi, drugi dan pa z nadgradnjo tradicionalne jedi v moderni variaciji. Filipova zgodba je izhajala iz tradicije istrskih vrtov, polnih zelenjave, kar je osnova za brodet, ki je dopolnjen z dobrotami iz slovenskega morja.

Moderni istrski brodet je predstavil na emajliranem krožniku slovenske proizvodnje. Nanj je postavil zelenjavno posteljico, ki jo je dopolnil s tortico iz školjk ter tako predstavil morsko dno in istrski vrt. Na tortico je postavil sipo, saj ta plava nekje nad morskim dnom, na vrhu pa dodal koščke ribe v nitkastem testu, s čimer je želel prikazati ribiško mrežo, polno rib. Ob tem je postregel še omako tradicionalnega istrskega brodeta, in sicer v emajlirani posodici, ki so jo včasih uporabljali namesto zajemalke. Modernejšo izvedbo brodeta je v leseni solnici dopolnila škampova sol, ki jo je pripravil iz škampov in soli iz Sečoveljskih solin. Za pripravo je uporabil le najboljše morske dobrote ter jih dopolnil z ekološko zelenjavo, pridelano v slovenski Istri, malvazijo Vinakoper in ekstra deviškim oljčnim oljem iz oljarne Morgan.

Kuharski moto Filipa Matjaža je povezan s tem, da mora vsaka jed predstavljati območje, zgodovino in ljudi, ki živijo na destinaciji. Skozi jedi se torej zrcali gastronomska identiteta regije, ki omogoča gostom, da občutijo destinacijo. In prav te vsebine so tudi tema njegove diplomske naloge, ki jo pripravlja pod mentorstvom doc. dr. Aleša Gačnika.

 

Fotografije: IGCAT arhiv

 

Prispevek je bil najprej objavljen v univerzitetnem spletnem mediju UP budi.


Iskanje