prof. dr. Sara Dolničar je prejela priznanje Ambasadorka znanosti Republike Slovenije

prof. dr. Sara Dolničar je prejela priznanje Ambasadorka znanosti Republike Slovenije

Kategorija: Splošno

Na svečani podelitvi Zoisovih nagrad, priznanj Ambasador znanosti in Puhovih priznanj, ki je potekala 21. novembra 2016,
v Cankarjevem domu v Ljubljani,

je priznanje

Ambasadorka znanosti Republike Slovenije prejela
prof. dr. Sara Dolničar.

Prof. dr. Sara Dolničar, članica prestižne International Academy for the Study of Tourism, deluje na avstralski The University of Queensland, kjer se ukvarja z metodologijo in merskimi orodji v marketingu, predvsem na področjih turizma in trajnostne rabe voda. Na teh področjih je izvedla številne odmevne mednarodne raziskave, objavljene v več kot 300 delih, z več kot 6000 citati,  kar jo globalno uvršča med 2%najuspešnejših raziskovalcev s širšega področja marketinga.

Prof. dr. Sara Dolničar je intenzivno vpeta tudi v slovenski znanstveni prostor, kjer od leta 2012 sodeluje na doktorskem programu Inovativni turizem UP FTŠ Turistice, od 2014 pa tudi na podiplomskih programih Ekonomske fakultete UL.

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije Turistica, in Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta sta s skupno kandidaturo predlagali prof. dr. Saro Dolničar za nacionalno priznanje Ambasadorka znanosti RS za 2016. Odbor RS za podelitev teh priznanj je na svoji seji 26. maja 2016 izbral prof. Saro Dolničar za to ugledno priznanje.

Ugledni profesorici, kolegici in prijateljici UP FTŠ Turistice s ponosom in iskreno čestitamo!

Izr.prof.dr. Janez Mekinc,
Dekan UP FTŠ Turistice

cymera_20161122_103122

prof. dr. Sara Dolničar in prof. dr. Dragan Marušič, rektot Univerze na Primorskem

cymera_20161122_102945

(z leve proti desni)

Izr. prof. dr. Aleksandra Brezovec, prodekanja Fakultete za turistične študije Turistica, Univerza na Primorskem
Doc. dr. Emil Juvan, Fakulteta za turistične študije Turistica, Univerza na Primorskem (raziskovalni sodelavec dr. Sare Dolničar)
Prof. dr. Sara Dolničar, Ambasadorka znanosti RS, The University of Queensland
Prof. dr. Vesna Žabkar, prodekanja Ekonomske Fakultete Univerze v Ljubljani
Izr. prof. dr. Ljubica Knežević Cvelbar, Ekonomska fakultete Univerze v Ljubljani (raziskovalna sodelavka dr. Sare Dolničar)


Iskanje