Omizje KulTuristica: Vabilo

Omizje KulTuristica: Vabilo

logggo

KulTuristica

Omizja in posveti o izzivih in priložnostih kulturnega turizma

Izzivi in priložnosti lokalnega turističnega vodenja

četrtek, 31. marec 2016, ob 17.00 uri

predavalnica 201, UP Fakulteta za turistične študije – Turistica, Obala 11a, Portorož

Vabimo vas, da se ob začetku turistične sezone udeležite omizja na temo izzivov in priložnosti lokalnega turističnega vodenja.  Omizje bo spodbudilo k razmišljanju in razpravi o vlogah in pomenu lokalnih turističnih vodnikov v Sloveniji,  izobraževanju in licencah turističnih vodnikov, prispevku lokalnih vodnikov k trajnostnemu razvoju destinacije ter k vzpostavitvi stika z lokalnim prebivalstvom in razumevanju njihovih vrednot.

Gosti omizja:

  • dr. Anton Gosar, red. prof. v pok., UP Fakulteta za turistične študije – Turistica
  • Nika Maca Buda, Združenje turističnih vodnikov Slovenije
  • mag. Patricija Gržinič, Turistično združenje Portorož, g.i.z.
  • Kristina Gorišek, lokalna vodnica
  • Urška Križman Vižintin, IstraTerra so. p. Koper

Moderatorka prireditve bo Milka Sinkovič, članica Katedre za kulturni turizem in kulturno dediščino na UP FTŠ – Turistici. Udeležence bo nagovorila izr. prof. dr. Aleksandra Brezovec, v.d. dekanja UP FTŠ -Turistice.

Organizacija: 
Katedra za kulturni turizem in kulturno dediščino UP Fakultete za turistične študije – Turistice


Iskanje