NPK Turistični animator in NPK Turistični informator

NPK Turistični animator in NPK Turistični informator

Na Turistici lahko pridobite certifikat Turistični animator in certifikat Turistični informator.

Namen certificiranja je, da kandidat lahko uveljavlja znanja in spretnosti, pridobljene zunaj šolskega sistema (pri delu, na raznih tečajih, s samoučenjem, itd.) in jih verificira z javno listino. To omogoča Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (NPK), ki določa, da lahko posameznik dokazuje obvladovanje zahtevanih znanj in spretnosti z raznimi dokazili ali v postopku preverjanja pred komisijo.

Področje certificiranja NPK je pod pristojnostjo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Certifikat ima podoben pomen kot spričevalo ali diploma, s tem da daje posamezniku poklicno kvalifikacijo, ne pa izobrazbe.

S pridobljenim certifikatom si posameznik povečuje možnosti zaposlitve, kariernega napredovanja in poklicne mobilnosti.

Več informacij o terminih, pogojih in ceni si lahko preberete tukaj.


Iskanje