Mednarodne izmenjave – neprecenljiva priložnost za študente

Mednarodne izmenjave – neprecenljiva priložnost za študente

»Erasmus: Changing lives, opening minds« je slogan s katerim se ponaša Erasmus+ program. In kot kaže, so ga študentje na UP FTŠ Turistici ponotranjili, saj so na področju mednarodnih izmenjav vsako leto bolj aktivni. Tudi letos se je za Erasmus+ izmenjavo prijavilo skoraj 70 študentov Turistice. Za razliko od preteklih let, pa je letos več kot polovica študentov – predvsem iz višjih letnikov – izrazila željo, da se udeležijo Erasmus+ izmenjave z namenom praktičnega usposabljanja.

Vsem uspešno prijavljenim študentom čestitamo in želimo uspešno mobilnost!

V tekočem študijskem letu bomo gostili 30 študentov iz drugih evropskih držav, in sicer Španije, Norveške, Nizozemske, Poljske, Češke, Hrvaške, Madžarske in Romunije, ki bodo svoje države in univerze predstavili na tradicionalnih Mednarodnih večerih Turistice.

Nekaj dejstev o Erasmus izmenjavah na Turistici v obdobju od 2012-2015:

 • Izmenjave v okviru programa Erasmus+, Ceepus, EGP/NFM in drugo je zaključilo nekaj čez 100 študentov;
 • Večina študentov (60 %) se odloči za mobilnost z namenom študija;
 • Največ izmenjav beležimo v okviru programa Erasmus+ (86 % ); od tega 70 % z namenom študija in 30 % z namenom praktičnega usposabljanja;
 • Približno 92 % vseh izmenjav je izmenjav dodiplomskih študentov (od tega 30 % študentov programa MET, 30 % programa MTD in 24 % študentov programa UNI Turizem)
 • Kar 84 % izmenjav opravijo študentke;
 • TOP destinacija za študente Turistice je Španija. Slednja je predvsem zanimiva za praktično usposabljanje, sledijo ji pa Češka, Avstrija, Nizozemska in Nemčija;
 • Povprečno obdobje izmenjave v tujini traja 4,5 meseca.

In še nekaj zanimivih dejstev o Erasmus+ programu (Vir: tukaj, 22. 2. 2016): 

 • Slovenija je ena izmed TOP 5 držav z največ odhodnimi mobilnostmi med študenti.
 • Slovenija se je v l. 2013-14 uvrstila na 24. mesto po številu Erasmus izmenjav, tako odhodnih kot vhodnih.
 • Tipičen Erasmus študent je študentka dodiplomske stopnje s področja družboslovnih, poslovnih ved ali prava, stara 23 let, ki v tujini preživi 6 mesecev s povprečno mesečno dotacijo 274 €.
 • Top 3 destinacije 2013-14: Španija, Nemčija, Francija

 

 


Iskanje