UNESCO Forum na UP FTŠ Turistici

UNESCO Forum na UP FTŠ Turistici

Kategorija: Izobraževanje Zanimivo

Pod okriljem Univerze na Primorskem, Slovenske nacionalne komisije za UNESCO in Urada UNESCO je 23. oktobra 2015 potekal prvi UNESCO FORUM. Na zelo odmevnem dogodku so se na Fakulteti za turistične študije Turistici Univerze na Primorskem zbrali vsi ključni predstavniki glavnih programov in področij delovanja, ki delujejo pod okriljem UNESCO na Slovenskem.

V prvem delu UNESCO foruma je na powercellu nastopil violončelist Igor Švarc, udeležence foruma pa so nagovorili dr. Stanislav Pejovnik, predsednik Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, dr. Aleš Gačnik, predsednik UNESCO foruma, dr. Tadeja Jere Jakulin, prorektorica Univerze na Primorskem, in Peter Bossman, župan Občine Piran. Sledile so predstavitve štirih programskih sklopov: v prvem med njimi sta bili predstavljeni UNESCO dediščina na Slovenskem (Škocjanske jame, Kolišča na Barju, Dediščina živega srebra Idrija/Almaden) in nesnovna dediščina Slovenije. V drugem sklopu Naravne vrednote in geoparki so bila izpostavljena mednarodno pomembna mokrišča v okviru Ramsarske konference, biosferna območja in geoparki na Slovenskem. Tretji sklop je bil namenjen Mladim in UNESCO, s predstavitvijo programov, projektov in aktivnosti UNESCO šol, UNESCO vrtcev in UNESCO mladinske platforme. Zadnji sklop je bil namenjen izobraževanju, raziskovanju in mednarodnim projektom, med katerimi so bile izpostavljene UNESCO katedre, UNESCO center II. kategorije ter nacionalni odbori medvladnih in mednarodnih programov.

UNESCO forum je bil sklenjen z dvema predstavitvama: direktorica Urada za UNESCO mag. Marjutka Hafner je predstavila uporabo znaka UNESCO v komercialne in nekomercialne namene, dr. Aleš Gačnik, predstojnik Katedre za kulturni turizem in kulturno dediščino s Turistice, pa koncept UNESCO festivala
kot povezovalnega, komunikacijskega in promocijskega medija. Poslanstvo UNESCO foruma je povezano z dvigovanjem prepoznavnosti UNESCO programov ter z generično promocijo in popularizacijo znamke UNESCO na Slovenskem.

iskra-4954

Uvodničarji na UNESCO FORUMU (z leve proti desni): dr. Stanislav Pejovnik (predsednik Slovenske nacionalne komisije za UNESCO), dr. Aleš Gačnik (predsednik UNESCO foruma), dr. Tadeja Jere Jakulin (prorektorica Univerze na Primorskem) ter Peter Bossman (župan občine Piran). 

iskra-4968 iskra-4978 iskra-4994 iskra-5029

Foto: Polona Iskra

 


UNESCO FORUM Gačnik

Gačnik, Aleš (ur.). UNESCO forum. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015


Iskanje