Unesco forum

Unesco forum

Kategorija: Splošno Zanimivo

Capture

Vljudno vas vabimo na UNESCO FORUM v organizaciji Univerze na Primorskem, Slovenske nacionalne komisije za Unesco in Urada za Unesco.
UNESCO FORUM se bo odvijal na Fakulteti za turistične študije Turistica Univerze na Primorskem (Obala 11a v Portorožu), v petek 23. oktobra 2015, s pričetkom ob 10. uri.

Uvodni govorniki
– prof. dr. Stanislav Pejovnik, predsednik Slovenske nacionalne komisije za UNESCO
– doc. dr. Aleš Gačnik, predsednik UNESCO foruma
– prof. dr. Dragan Marušič, rektor Univerze na Primorskem
– izr. prof. dr. Tadeja Jere Jakulin, prorektorica UP , članica AZ UP FTŠ Turistica, predstavnica UP v SNKU
– Peter Bossman, župan Občine Piran

UNESCO FORUM bo potekal v obliki znanstvenih in strokovnih predstavitev ter razprav po posameznih področjih delovanja UNESCO na Slovenskem, in sicer v naslednjih programskih sklopih:
Mladi in UNESCO
Mreža UNESCO šol, UNESCO mladinska platforma
UNESCO dediščina
Škocjanske jame, Kolišča na Barju, Dediščina živega srebra Idrija / Almaden, Nesnovna dediščina
Naravne vrednote in geoparki
Biosferna območja, Mednarodno pomembna mokrišča v okviru Ramsarske konference, Geoparki
Izobraževanje, raziskovanje, mednarodni projekti
UNESCO katedre, UNESCO center II. kategorije, UNESCO / UNITWIN Network / Chair: Tourism, Culture, Development,
Nacionalni odbori medvladnih in mednarodnih programov UNESCO

V okviru UNESCO foruma bosta izpeljani dve predstavitvi:
»Moč« znamke UNESCO
in njegova uporaba v komercialne in nekomercialne namene (Marjutka Hafner)
UNESCO FESTIVAL
kot povezovalni, komunikacijski in promocijski medij (dr. Aleš Gačnik)
Glasbeni program: Igor Švarc, power cello
Več informacij: Drago.Balent@gov.si, Ales.Gacnik@fts.upr.si
Zaželene predhodne prijave: Drago.Balent@gov.si
Vabljeni!


Iskanje