Gregor Balažič je asistent na Fakulteti za turistične študije – Turistica in doktorski študent geografije na Fakulteti za humanistične študije v Kopru. V doktorski disertaciji se ukvarja s socialno-geografskimi učinki igralniškega turizma v slovensko-italijanskem kontaktnem prostoru. Raziskuje in objavlja tudi s področja turizma in kulturne dediščine ter turizma in naravnih vrednot.

 

Gregor Balažič is an assistant at the Faculty of Tourism Studies – Turistica and a doctoral student of geography at the Faculty of Humanities in Koper. In the doctoral dissertation he deals with the socio-geographical effects of gambling tourism in the Slovenian-Italian contact area. He researches and publishes also in the field of tourism and cultural heritage and tourism and natural values.